Šesuolėliai

Šešuolėliuose nupintas adventinis vainikas

   Laiko tėkmė mus atnešė į adventą – tamsų, niūrų ir reiklų susikaupimo ir apmąstymų metą. Šis keturių savaičių laukimo ir tylos metas padeda kiekvienam iš mūsų pasiruošti Kūčių nakties paslapčiai ir šviesiai Kalėdų šventei. Todėl gruodžio 11-osios popietę rinkomės į Šešuolėlių kaimo bendruomenės namus: stabtelėti laukime, pabūti kartu, įsiklausyti į savo sielą, atverti širdis, palinkėti vieni kitiems vilties ir ramybės. Visi kartu pinėme adventinį vainiką- himną gamtai, kuri atgyja, kai atrodo, jog viskas turėtų numirti, himną šviesai, kuri nugali tamsą ir himną Kristui, tikrajai šviesai, kuri ateina nugalėti blogio ir mirties,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Tądien mūsų adventinį vainiką puošė tik dvi- Pranašo arba Vilties ir Betliejaus arba visiems skirto išganymo žvakės.

   Bibliotekininkė Vaida Dilienė kvietė visus sušilti prie žmogiškumo laužo, o mūsų parapijos kunigas Egidijus Kazlauskas ragino atleisti, mokė padėti vieni kitiems, priminė krikščioniškąsias vertybes ir papasakojo tikrąją Kalėdų senelio atsiradimo istoriją. Vėliau dalijomės prisiminimais iš vaikystės dienų, degustavome pasninko valgius.

   Sušilę prie žmogiškumo laužo, įsiklausę į savo sielą, atvėrę širdis gerumui skirstėmės namo laukti užgimstančio paties didžiausio stebuklo.

P1040064

P1040067

Šešuolėlių filialo vyr. bibliotekininkė
Vaida Dilienė

KELIONĖ PO SPALVOTĄ VAIKYSTĖS PASAULĮ

   Laukiama ir įsimintina birželio 1-oji išaušo Šešuolėlių vaikams. Laukiama, nes prasidėjo išsvajotos vasaros atostogos ir nereikės anksti keltis, eiti į mokyklą, ruošti namų darbų, o įsimintina todėl, kad pas mažuosius bibliotekos lankytojus iš paslaptingos „Knygų šalies“ turėjo atvykti sumani, bet kiek padykusi, linksma ir neleidžianti nuobodžiauti A. Lindgren pasakų herojė Pepė Ilgakojinė (Šešuolėlių filialo vyr. bibliotekininkė Vaida Dilienė).

   Po pietų, Šešuolėlių bibliotekos kieme, vyko šventė vaikams „Po spalvotą vaikystės pasaulį“. Laukdami Pepės, jaunieji bibliotekos draugai piešė ir po kelių minučių takelis vedantis į biblioteką pasipuošė nuostabiausiais piešiniais. Jaunieji bičiuliai buvo taip užsiėmę, kad nė nepastebėjo, kaip ir kada į šventę atvyko Ilgakojinė. Susipažinusi ir atradusi naujų draugų Pepė visiems papasakojo apie save, patirtus nuotykius „Knygų šalyje“ ir pakvietė visus į kelionę „Po spalvotą vaikystės pasaulį“, kuris yra nuostabus, be rūpesčių, linksmas ir visada viliojantis. Nors kartais ir šiame pasaulyje pasitaiko kliūčių. Susirinkę kelionei būtinus daiktus visi drauge iškeliavome pasižvalgyti po šį pasaulį. Keliaudami dainavome, žaidėme, rungtyniavome, šokome, eilėraščius deklamavome ir svajojome. Visiems viskas sekėsi, jei kam kliūtis įveikti buvo kiek sunkiau, tai tikri draugai buvo šalia ir padėjo. Keliauti „Po spalvotą vaikystės pasaulį“ buvo pašėlusiai smagu, bet laikas skubėjo ir vaikai su Pepe Ilgakojine turėjo atsisveikinti. Palikusi pilną kuprinę saldžių dovanų Pepė išvyko, bet ji tikrai nepamirš, kad Šešuolėliuose „tikrų ir ištikimų draugų turi apsčiai ir amžinai“.

Vaida Dilienė
Šešuolėlių filialo vyr. bibliotekininkė

ANT TAVO RANKŲ SUPASI GERUMAS

…Ačiū Tau už meilę ir naktis bemieges,
Už švelnumą rankų, virpesį širdies.
Visada mums liksi kaip gražiausias žiedas
Gėrio ir kantrybės, džiaugsmo ir vilties.
(A. Kazlauskienė. Motinai)

   Mama – visų mūsų pradžia, tai žmogus, kuris kiekvienam iš mūsų dovanoja pačią brangiausią dovaną – Gyvenimą. Tai šeimos židinio saugotoja, vaikų auklėtoja, pirmoji darbštumo ir gerumo mokytoja, liaudies dainų ir pasakų puoselėtoja. Nei vienas neužaugome be Mamos lopšinės, be pasakų vakarais. Ir tikrai nepamiršome, kad nėra pasaulyje rankų, kurios tiek daug dirbtų, kaip Mamos rankos, kaip nėra pasaulyje žmogaus, pas kurį būtų taip gera sugrįžti, kaip pas Mamą. Ir kaip atpildas už visus rūpesčius, už gerumą, už pasiaukojimą, už meilę Mamai – pirmasis gegužės sekmadienis. Mamos sekmadienis.

   Balandžio 30-osios popietę kvietėme Mamas pailsėti nuo kasdienių darbų , rūpesčių bei pasidovanoti pačias gražiausias akimirkas sau. Kvietėme ateiti į savąją biblioteką, kurioje tądien vyko šventė Mamoms ir Močiutėms „Ant Tavo rankų supasi gerumas“. Susirinkusioms Mamoms, Močiutėms, Promočiutėms padovanojome pačių gražiausių ir nuoširdžiausių eilėraščių puokštę.

   Eilėraščius skaitė Šešuolėlių I ir II kaimų bendruomenės pirmininkė V. Snitkienė ir bibliotekininkė V. Dilienė. Popietėje skambėjo B. Brazdžionio, J. Marcinkevičiaus, A. Kancevičiaus, A. Kazlauskienės, O. Buržaitės – Novikienės eilės ir nuoširdžiausi padėkos žodžiai. Šventė neprailgo, namo skirstytis neskubėjome, nes būti kartu mums buvo gera. Prisiminėme vaikystę ir iškrėstas išdaigas Mamai, drauge dainavome mūsų širdim mielas ir brangias dainas, kurias dainuoti išmokė taip pat Mama. Šventės pabaigoje kiekvienai atėjusiai Mamai padovanojome po rožės žiedą ir didelį bei nuoširdų AČIŪ.

   Už supratimą ir pagalbą dėkoju Šešuolėlių I ir II kaimų bendruomenės pirmininkei V. Snitkienei, o kad šventė įvyko ir pavyko tariu AČIŪ visoms atėjusioms Mamoms.

Šešuolėlių filialo vyr. bibliotekininkė
Vaida Dilienė

ŽIEMĄ VIJOME IR ŠEŠUOLĖLIUOSE

   Vasario 17–osios vakare Šešuolėliuose neįprastas sujudimas: maži ir dideli, jauni ir pagyvenę, su blynais ir be jų, bet visi su gera nuotaika skubėjome į Šešuolėlių dvaro kiemą švęsti Užgavėnių. Šventės šeimininkas Darius Dėdynas ir šeimininkė Šešuolėlių I ir II kaimų bendruomenės pirmininkė Vaclava Snitkienė pasirūpino, kad šventėje niekam nereikėtų liūdėti, kad visi sočiai pasistiprintų, kad visiems būtų šilta ir gera.

   Užgavėnės- žiemos išvarymo šventė, įvairiais papročiais, apeigomis, burtais apipinta diena. Tikriausiai visi žino, kad tądien reikia sočiai ir daug kartų valgyti, o pasistiprinus eiti varyti žiemos. Tradicinį Užgavėnių patiekalą- šiupinį, virė pats šventės šeimininkas Darius, kelių rūšių blynus man kepti padėjo dvi velniukės: Žydrūnė Sapronaitė ir Giedrė Šeduikytė. Pačią sveikiausią arbatą virė ir visų mūsų sveikata rūpinosi žiniuonė Vacė.

   Šventėje netrūko nei dainų, nei šokių, nei žaidimų. Pagal orus žiniuonė bandė nuspėti kokia bus vasara, derlius. Stipresni savo jėgas išbandė virvės traukime. Pavyko išsiaiškinti, kuris šventės dalyvis sočiausiai ir daugiausiai kartų per dieną valgė. Sočiausius, aktyviausius ir drąsiausius apdovanojome vertingais prizais – sėklomis, kurias reikės pasisėti, sudaiginti ir gerą derlių užsiauginti. Šventė neprailgo, bet sudeginti Morę buvo būtina. Nė nepastebėjom kaip žavioji Užgavėnių dama suliepsnojo, o kartu su ja sudegė mūsų visų rūpesčiai ir bėdos. Išsiskirstėme su viltimi, kad pavasaris jau čia pat.

   Vieniems kitus pamatyti, pabendrauti ir kartu varyti žiemą buvo smagu. O kad šventė įvyko ir pavyko tariu AČIŪ Dariui ir Editai, naujai bendruomenės pirmininkei Vaclavai Snitkienei, velniukėms: Žydrūnei ir Giedrei ir visiems, kurie padėjo varyti žiemą iš Šešuolėlių.

Šešuolėlių filialo vyr. bibliotekininkė
Vaida Dilienė

Adventinė popietė Šešuolėlių bibliotekoje

   Vieną gruodžio popietę, kai už lango pūtė vėjas ir pro pilkus debesis saulės nesimatė, lauke buvo šalta, ūkanota ir niūru, o Šešuolėlių bibliotekoje- atvirkščiai, tądien buvo šilta, jauku ir gera. Tą gėrį skleidė knygelės, o šilumą- vaikai. Susirinkome visi įžiebti gerumo kibirkštėlės širdyje ir pasiruošti artėjančiai gražiausiai metų šventei šv. Kalėdoms. Visi drauge prisiminėme Advento žaidimus, Kūčių ir šv. Kalėdų papročius, tradicijas ir burtus, o kiek dar visokių pamokymų ir įdomybių atradome knygose.

   Popietės metu skaitėme pačius gražiausius eilėraščius, kuriuos vertėtų pasimokyti padeklamuoti Kalėdų seneliui , dainavome adventines dainas, žaidėme adventinius žaidimus. Popietės metu mes buvome truputį kitokie nei visada. Mes turėjome vieni kitiems daug ką pasakyti, o sakėme tai, ką liepė mūsų širdys. Išsakyti žodžiai buvo nuoširdūs, tikri ir daug ką žadantys. Mums visiems buvo gera būti kartu. Namo išsiskirstėme įžiebę širdy gerumo, meilės, vilties kibirkštėlę ir vieni kitiems linkėdami pačių gražiausių švenčių.

   Dėkoju savo jauniesiems bibliotekos lankytojams už aktyvų dalyvavimą, buvimą kartu ir linkiu kitais metais mylėti knygeles ir nepamiršti savos bibliotekos.

Šešuolėlių filialo vyr. bibliotekininkė
Vaida Dilienė