PILYPAITIS JONAS

PILYPAITIS JONAS (1929 07 12-1992 02 03)

Gimė Ramaškonių k., Širvintų r. Mokytojas, redaktorius, tekstologas, vertėjas. Išvertė lenkų rašytojų (J.Ivaškevičiaus, J.Žulavskio, A.Mickevičiaus ir kt.) kūrinių, parengė T.Tilvyčio, K.Aleknavičiaus poezijos rinkinius, satyros almanachų, redagavo ,,Lituanistinės bibliotekos“ leidinius, K.Borutos, V.Mozūriūno, J.Baltrušaičio ir kt. rašytojų knygas, paskelbė recenzijų.

Mirė Vilniuje.