Istorija

 1. Albino Bagdonavičiaus prisiminimai: Tremties dienoraštis. – 2001. – 32 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 2. Antrojo pasaulinio karo dalyvių prisiminimai. – 1972. – 38 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 3. Apie liaudies gynėjus. – 1972. – 16 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Musninkų b-ka, 1982.
 4. Balsevičius A. Kai naktis su diena susimaišo: Prisiminimai. – 1989. – 21 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 5. Balsevičius A. Prisiminimai. – 1987. – 18 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 6. Barbaravičienė, Jadvyga. Viktoro Aleknos prisiminimai apie tremtį. – 1993. – 5 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1997.
 7. Bilotienė M. Širvintų rajono Zibalų apylinkės tremtiniai: Tremtinių prisiminimai. – 1990. – 16 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 8. Buvę tremtyje… – Širvintos, 2002. – 23 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.
 9. Buvę tremtyje: Tremtinių atsiminimai. – 2002. – 48 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 10. Dalinkevičiūtė V. Pirmieji tremtiniai. – 1989. – 7 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 11. Damalakienė D., Taparauskienė D. Tremtyje – tremtinių atsiminimai. – 2001. – 27 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 12. Didžiojo Tėvynės karo dalyvių atsiminimai. – 1970. – 91 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.
 13. Didžiojo Tėvynės karo dalyvių prisiminimai. – 1975. – 12 p.: iliustr. – Rankr. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 14. Didžiojo Tėvynės karo dalyvių prisiminimai. – 1975. – 22 p. – Rankr. – Širvintų r. Zibalų b-ka, 1982.
 15. Didžiojo Tėvynės karo dalyvių prisiminimai. – 1976. – 6 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Viesų b-ka, 1982.
 16. Didžiojo Tėvynės karo dalyvių prisiminimai. – 1976. – 8 p. – Rankr. – Širvintų r.VB Unciūnų b-ka, 1982.
 17. Didžiojo Tėvynės karo dalyvių prisiminimai. – 1978. – 13 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Vindeikių b-ka, 1982.
 18. Gyvenimai su skausmo žyme: tremtinių šeimų atsiminimai. – 1989. – 80 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 19. Iš praeities: [iškarpų aplankas]. – 1993. – 19 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 20. Išsaugoti ateities kartoms: [iškarpų iš periodinės spaudos kraštotyros klausimais aplankas]. – 1968. – (Tęsiamas). – Širvintų r. VB, 1982.
 21. Jie žuvo nuo nacionalistų rankos. – 1973. – 35 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Gelvonų b-ka, 1982.
 22. Jurkevičienė R. Didžiojo Tėvynės karo dalyvių prisiminimai. – 1972. – 10 p. – Rankr. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 23. Kai patrankos griaudė: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1965. – Širvintų r. VB, 1982.
 24. Kazlauskaitė V. Didžiojo Tėvynės karo veteranas, personalinis pensininkas Baumila Vytautas. – 1984. – 22 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 25. Kriaučiūnienė G. Zibalų apylinkės karo veteranai: atsiminimai. – 1968. – 10 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Zibalų b-ka, 2002.
 26. Kriaučiūnienė G. Zibalų apylinkės karo veteranai: atsiminimai. – 1968. – 11 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Zibalų b-ka, 2002.
 27. Mikučionienė S. Širvintų rajono Gelvonų parapijos tremtinių ir politinių kalinių prisiminimai. – 1999. – 32 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Gelvonų b-ka, 2002.
 28. Musninkietės Didžiajame Tėvynės kare: [aplankas]. – 1996. – 14 p. – Rankr. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 29. Musninkų apylinkės istorinių paminklų sąrašas. – 1970. – 14 p. – Rankr. – Širvintų r. Viršuliškių b-ka, 1982.
 30. Nuklyskime į praeitį: vaikaičių atsiminimai apie senelius. – 1999. – 12 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Zibalų b-ka, 2002.
 31. Okupuotosios Lietuvos Širvintų krašto žmonių darbo ir kančių 1919–1928 m. dienoraštis: [iškarpų aplankas]. – 1992. – 7 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 32. Paminklinis akmuo 1863 m. sukilimo dalyviams Kyvonių kaime: Zibalų seniūnija. – 13 p. – Širvintų r. SVB, 2013.
 33. Partizano dukros gyvenimo vingiai (Genovaitės Zurzaitės-Varkauskienės). –8 p. – Širvintų r. SVB, 2016.
 34. Pasakojimas apie sunkią moters dalią buržuazijos valdymo metais: [magnetofoninis įrašas] / pasakoja Vindeikių kaimo 99 m. amžiaus gyventoja Brasiūnienė Karolina. – 1981. – Širvintų r. VB Vindeikių b-ka, 1982.
 35. Paulauskienė V. A. Namajuškienės prisiminimai. – 1990. – 4 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 36. Paulauskienė V. Mūsų žemiečiai kovose dėl pergalės. – 1986. – 66 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1987.
 37. Pergalės diena prisiminimuose. – 1974. – 24 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Zibalų b-ka, 1982.
 38. Pergalės diena prisiminimuose: senų žmonių atsiminimai. – 1974. – 13 p. – Rankr. – Širvintų r. Zibalų b-ka, 2002.
 39. Prielgauskienė A. Jų šlovė neišblės: atsiminimai. – 1976. – 16 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 40. Prieglauskienė A. Tremtinių prisiminimai. – 1992. – 7 p. – Spausd. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 41. Rajono vaduotojai: [iškarpų iš periodinės spaudos aplankas]. – 1968– . – (Tęsiamas). – Širvintų r. VB, 1982.
 42. Rajono vaduotojai: [iškarpų rinkinys]. – 1986. – 76 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 43. Ramaneckienė E. Istorijos paženklinti likimai: Bartkuškio mikrorajono Janiūnų sen. tremtinių pasakojimai. – 2001. – 46 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Bartkuškio b-ka, 2002.
 44. Širvintų Nepriklausomybės paminklo istorija: [iškarpų aplankas]. – 1996. – 17 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 45. Širvintų Nepriklausomybės paminklo istorija: [iškarpų aplankas]. – 1997. – 17 p. – Širvintų r. VB, 1997.
 46. Širvintų rajonas kovų dėl nepriklausomybės metais: [iškarpų aplankas]. – 1989. – 8 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 47. Širvintų rajonas kovų dėl nepriklausomybės metais: [kopijų aplankas]. – 1989. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 48. Širvintų rajono Didžiojo Tėvynės karo dalyvių prisiminimai. – 1970. – 91 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 49. Širvintų rajono istorija. – 1981. – 170 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.
 50. Širvintų rajono istorija: [iškarpų aplankas]. – 1990. – 25 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 51. Širvintų rajono istorija: [iškarpų aplankas]. – 1996. – 36 p. – Širvintų r. VB, 1997.
 52. Širvintų rajono partizanai: [iškarpų aplankas]. – 1995. – 29 p.: iliustr. – Širvintų r. VB, 2002.
 53. Širvintų rajono partizanai: [iškarpų aplankas]. – 1997. – 36 p. – Širvintų r. VB, 1997.
 54. Širvintų rajono revoliucinės praeities istorija. – 1919. – 137 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 55. Širvintų rajono revoliucinės praeities istorija: [iškarpų aplankas]. – 1979. – 137 p. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 56. Širvintų – Giedraičių kautynės 1920 lapkričio 19-21 dienomis: [iškarpų aplankas]. – 1995. – 15 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 57. Stravinskienė, Janė. Čerkasavų istorija: [Apie tremtinių Čerkasavų iš Lapelių kaimo šeimos istoriją]. – 2003 m. – 12 p.: iliustr.
 58. Šuminskienės Irenos prisiminimai. – 1988. – 8 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 59. Sunkiais pokario metais: [iškarpų aplankas]. – 1986. – 149 p.: iliustr. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.
 60. Sunkiais pokario metais: [iškarpų aplankas]. – 1986. – 49 p. – Širvintų r. VB, 1987.
 61. Tremtinio Albino Bagdonavičiaus prisiminimai. – Širvintos, 2001. – 28 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.
 62. Tremtinių atsiminimai. – 1991. – 8 p. – Rankr. – Širvintų r. VB, 2002.
 63. Tremtinių prisiminimai. – 1992. – 31 p. – Spausd., rankr. – Širvintų r. VB, 2002.
 64. Tremtyje: [iškarpų aplankas]. – 1989. – 9 p. – Spausd. – Širvintų VB, 2002.
 65. Viktoro Aleknos prisiminimai apie tremtį. – 1989. – 22 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1992.
 66. Viktoro Aleknos prisiminimai apie tremtį. – 1990. – 8 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 67. Žydai, gyvenę Širvintose. – 2004. – 21 p. – Spausd., kopijos, nuotr., žemėl. – Širvintų r. SVB, 2007.
 68. Ветераны Великой Отечественной войны / Елистратов Н. А. и Елистратова Т. Б. – 1985. – 55 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų VB, 2002.