Zinkevičienė Joana

Zinkevičienė Joana (1944-02-16) – tautodailininkė savamokslė.

Menai domino nuo pat vaikystės. Išbandė save daugelyje tautodailės sričių: darė floristnius atvirukus, komponavo puokštes, siuvinėjo, audė gobelenus, rišo verbas, tačiau daugiausiai dėmesio skyrė tapybai. 1998 m. Širvintų kultūros centrui buriant rajono žmones į Širvintų r. liaudies meno draugiją, aktyviai įsijungė į organizacinę veiklą, tapo pirmąja jos nare. 2014 m. už lietuviškos tapybos tradicijų puoselėjimą ir sklaidą suteiktas tautodailininkės vardas ir įteiktas Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimas. 2007 ir 2018 m. pelnė „Geriausio Vilniaus apskrities liaudies meno meistro“ vardą. Konkursinėje liaudies meno parodoje „Aukso vainikas“, penkis kartus buvo skirtos II ir III vietos. 2006, 2015, 2018 m. dalyvavo dailės parodose Joniškyje Adomo Varno premijai laimėti. Tapybos darbai įvertinti diplomais. Lietuvos nacionalinio muziejaus fondą papildė trys Joanos Zinkevičienės dailės darbai.
2021 m. Širvintų r. savivaldybė apdovanojo Joaną Zinkevičienę Igno Šeiniaus premija už reikšmingą liaudies meno tradicijų puoselėjimą ir Širvintų krašto garsinimą Lietuvoje.