Politika

  1. Jurkevičienė R. Pirmieji komjaunuoliai. – 1974. – 6 p.: iliustr. – Rankr. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
  2. Petrauskienė V. Širvintų rajono pionierių namų istorija. – T. 2. – 1987. – 179 p.: iliustr. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.
  3. Petrauskienė V. Širvintų rajono pirmieji vyr. pionierių vadovai. – 1985. – 58 p.: nuotr. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.
  4. Petrauskienė V. Širvintų rajono XI penkmečio vyr. pionierių vadovai. – 1986. – 112 p.: nuotr. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.
  5. Taparauskienė D. Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus viešnagė Družų kaime: [iškarpos]. – 2002. – 12 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
  6. Žuvusieji rajono komjaunuoliai. – 1975. – 10 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Unciūnų b-ka, 1982.