DALINKEVIČIENĖ (JATKAUSKAITĖ) VLADISLAVA

Dalinkevičienė (Jatkauskaitė) Vladislava  (1930-02-05 Paberžės k.) – Pedagogė.

Mokėsi Markučių prad. m-kloje, Širvintų progimnazijoje, baigė Vilniaus 7-ąją vid. m-klą. Nuo 1951 dirbo mokytoja Darkuškių septynm. m-kloje. Neakivaizdžiai studijavo biologiją Vilniaus ped. i-te. Nuo 1953 mokytojavo Širvintų vid., nuo1956 – Čiobiškio septynmetėje m-klose. 1965−1986 Čiobiškio aštuonmetės m-klos direktorė. Vėliau čia mokytojavo iki 1999. Gyvena Čiobiškyje.