KRUMINAS JUOZAS

Juozas_KruminasKRUMINAS  JUOZAS (1914 02 08 – 1951 06 01)

Gimė Palionės vnk., Širvintų r. Poetas, prozininkas, vertėjas. Nuo 1944 m. gyveno Vokietijoje, dirbo radiofone. Išleido poezijos rinkinį ,,Eksperimentai” (1939, kartu su Danu Pumpučiu), ,,Kibirkštys naktį” (1940), ,,Sugrįžimo laivas” (1946), romaną ,,Naktis viršum širdies” (1950). Po mirties išėjo romanas ,,Šeštasis medis” (1963).
Palaidotas Spakenbergo pabaltiečių kapinių lietuvių skyriuje (Vokietija).

Į keliolika tomų nesutilptų kraštiečio poeto, vertėjo Juozo Krumino kūryba, jeigu surinktume Lietuvoje ir išeivijoje išspausdintus eilėraščius, prozą, vertimus, radijo vaidinimus. Lemtis šiam kūrėjui nebuvo palanki, jo vardas beveik nežinomas. O prisiminti Kruminą vertėtų, juolab, kad 2014 m. vasario 8 dieną pažymime jo 100-ąsias gimimo metines. plačiau…