Korupcijos prevencija

  • Korupcijos prevencijos programa

2018-2020 m. korupcijos prevencijos programa (atsisiųsti PDF ›)

2018-2020 m. korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių planas (atsisiųsti PDF ›)

2021-2023 m. korupcijos prevencijos programa (atsisiųsti PDF ›)

2021-2023 m. korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių planas (atsisiųsti PDF ›)

  • Korupcijos rizikos tikimybė

Širvintų r. sav. viešosios bibliotekos veiklos sritis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio nuostatomis nėra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2017 m. (atsisiųsti PDF ›)

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2018 m. (atsisiųsti PDF ›)

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2019 m. (atsisiųsti PDF ›)

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2020 m. (atsisiųsti PDF ›)

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2021 m. (atsisiųsti PDF ›)

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2022 m. (atsisiųsti PDF ›)

  • Korupcijos rizikos analizė

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio nuostatomis korupcijos rizikos analizė Širvintų r. sav. viešojoje bibliotekoje atlikta nebuvo, nes įstaigos veiklos sritis, vadovaujantis šiame straipsnyje pateiktais kriterijais, nėra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

  • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio nuostatomis Širvintų r. sav. viešojoje bibliotekoje nebuvo atliktas teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas.

  • Įgyvendinimo priemonių plano ataskaitos

2017 metų programos įgyvendinimo ataskaita (atsisiųsti PDF ›)

2018 metų programos įgyvendinimo ataskaita (atsisiųsti PDF ›)

2019 metų programos įgyvendinimo ataskaita (atsisiųsti PDF ›)

2020 metų programos įgyvendinimo ataskaita (atsisiųsti PDF ›)

2021 metų programos įgyvendinimo ataskaita (atsisiųsti PDF ›)

2022 metų programos įgyvendinimo ataskaita (atsisiųsti PDF ›)

  • Informacijos apie asmenį surinkimas

Širvintų r. sav. viešosios bibliotekos darbuotojų pareigybių, į kurias direktorius prieš skiriant asmenį privalo STT pateikti rašytinį prašymą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, nėra.

Širvintų r. savivaldybės mero potvarkis „DĖL PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ (atsisiųsti PDF›)

Įsakymas dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo (atsisiųsti PDF ›)

Elektroninių deklaracijų paieška

  • Atsakingi už korupcijos prevencija

Širvintų r. sav. viešojoje bibliotekoje Korupcijos prevencijos programos vykdymą atsakinga projektų vadovė Dalia Taparauskienė
(2017-03-31 įsakymas Nr. V-7)

Apie korupcijos pasireiškimą galima pranešti prašymu, skundu ar pareiškimu raštu adresu Igno Šeiniaus g. 4, LT-19121 Širvintos,

Projektų vadovė Dalia Taparauskienė
tel. 8 600 18 470, el. paštas  dalia.taparauskiene @ vipt.lt

Viešosios bibliotekos l. e. direktoriaus pareigas Vaiva Daugėlienė
tel. 8 699 14 130, el. paštas vaiva.daugeliene @ libis.lt

  • Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas

Lietuvos nacionalinė kovos su korupcija 2015-2025 metų programa
Lietuvos korupcijos prevencijos įstatymas
Dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo (atsisiųsti PDF ›)
Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus Viešojoje bibliotekoje tvarkos aprašas (atsisiųsti PDF ›)
Veiksmų gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas (atsisiųsti PDF ›)

 PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 str.

Apie korupcijos atvejį (-us) galite pranešti visą parą veikiančiu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk @ stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba galite palikti pranešimą šioje svetainėje: https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/

Pranešėjų konfidencialumas ir anonimiškumas bus išsaugomi, o pateikta informacija vertinama laikantis teisingumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų.