ŠLAMAS STANISLOVAS

Slamas_StanislovasŠLAMAS STANISLOVAS (1866 12 10-1951 11 02)

Gimė Puknionių k., Pakruojo vls. Kunigas, spaudos draudimo laikų knygnešys, lietuvybės žadintojas, valstybės veikėjas. Dar besimokydamas seminarijoje, pradėjo platinti draudžiamą spaudą. Nuo pirmųjų kunigavo dienų sakė lietuviškus pamokslus, įtvirtino lietuviškas pamaldas, lietuviškai katekizavo vaikus. Buvo persekiojamas tiek lenkininkų, tiek caro valdžios. 1899-1903 m. buvo Čiobiškio klebonas.  1921-1923 m. – Zibalų klebonas. 1924 m. į Inturkę (Molėtų r.)  paskirtas klebonas Stanislovas Šlamas padėjo Kiprui Petrauskui baigti muzikos ir dainavimo studijas. Vėliau kunigavo Gelvonuose, Čiobiškyje ir Joniškyje (Molėtų r.).

Palaidotas Joniškio bažnyčios šventoriuje.