Technika

  1. Družų aviamodelių būrelis 2004–2007 / sud. Dalia Taparauskienė. – 63 p.: nuotr. – Spausd., iškarp. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.
  2. Kisieliauskienė J. Technikos paminkliniai objektai: [albumas]. – 1984. – 151 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.