Išnykę Širvintų rajono vietovardžiai

Išnykę Širvintų rajono vietovardžiai
– panaikinta vardų (1968–83 m.) – 95
– likusių be gyventojų (1989 m.) – 51
– be gyventojų (2011 m.) apie 119

Alionių seniūnija
Jarinavos vnk. (panaikintas LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaku 1976 m. birželio 30 d. Nr. IX-705)
Michnova Gura
Mučiniškė k.
Vapienica vnk. (panaikintas 1976 m. birželio 30 d. Nr. IX-705)

Čiobiškio seniūnija
Gėreliškio vnk. (panaikintas1983 m. gruodžio 28 d. Nr. X-3642)
Janionių II k. (panaikintas 1968 m. spalio 23 d.)
Karališkių vnk. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d. Nr. X-3642)
Karšaklonio vnk. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d. Nr. X-3642)
Klevynės vnk. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d. Nr. VIII-713)
Lapelių II k. (panaikintas 1968 m. spalio 23 d.)
Lapelių III k. (panaikintas 1968 m. spalio 23 d.)
Medinų vnk. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d. Nr. X-3642)
Pamusių II k. (panaikintas 1968 m. spalio 23 d.)
Petruvkos vnk.
Sofijuvkos vnk. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d. Nr. VIII-713)
Stanisloviškių k. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d. Nr. X-3642)
Šilių k. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d. Nr. VIII-713)

Gelvonų seniūnija
Anolinos vnk. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Apušynų vnk. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Beržynės vnk. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)
Bubniai k.
Cegelnės vnk. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)
Dambuvka k.
Durpėnų vnk. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Grančiznos k. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)
Ivanovos vnk. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Juodagalviškiai vnk.
Kancepkos vnk. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)
Markeliškis vnk.
Moliupė vnk.
Pagojus vnk.
Pociuniškis k.
Prievartės vnk. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Spurgakalnių vnk. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)
Standviliškis k.
Trakų k. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Užužeris vnk.
Žiobriškių vnk. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)

Jauniūnų seniūnija
Astikų k. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)
Blažiškių vnk. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Cegelnės vnk. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Dukiškių k. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)
Gaidžioniškių k. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Gojaus vnk. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Grūdiškių vnk. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Krikštėnų vnk. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Malinuvkos vnk. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Mučiniškių k. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)
Mučiniškių vnk. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)
Natolinos k. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)
Navasiolkų k. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.), senuose žml. rašomi pavadinimai Novopolė arba Naujalaukis
Navasiolkų vnk. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)
Pabūdos k. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)
Pagrandos vnk. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Paspėrių II k. (panaikintas 1968 m. spalio 23 d.)
Pobūdos vnk. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)
Ringės vnk. (panaikintas 1976 m. birželio 30 d.)
Sadūniškių k. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Smėlynės k. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)
Šafarnės vnk. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Zalesės k. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)
Zaliankos k. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.), senuose žml. rašomas pavadinimas Zelianka
Žukinkos k. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)

Kernavės seniūnija
Paežerėlis k.
Zaltarūnai k.

Musninkų seniūnija
Dabriliškio k. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Girelės II vnk. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)
Kazliškių vnk.
Kupriškių vnk. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Limarnikų vnk.
Mažutiškių vnk.
Navapolės vnk.
Navinos vnk. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Naujalaukio vnk. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)
Plytničios vnk.
Podkrinicos vnk.
Pokunicos vnk. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)
Prasnikos vnk. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)
Starosėlio vnk. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Svietlikių vnk. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Šatriškio vnk. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Šimtakapės vnk. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)
Tarapiškių k. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)
Užukamarių vnk. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)
Užuraisčio vnk. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Vaitkūnų vnk. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Vidnapolės k. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)

Širvintų seniūnija
Aleksandriškių vnk. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)
Alinavų vnk. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)
Deceniškiai k.
Degučiai k.
Dembuvka k.
Girelka k.
Gojaus vnk. (panaikintas 1983 m. grodžio 28 d.)
Gumbelių k. (panaikintas 1983 m. gruodžio 27 d.)
Ivanava k.
Kaštanėlių k. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Kontkų vnk. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Kruopinė vnk.
Kviedžių vnk. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Lapiškių vnk. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)
Muravninkų vnk. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)
Rožutkos vnk. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Surgėliškiai vnk.
Šeškupė k.
Trakų vnk. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Ūlyčninkų k. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Užupės vnk. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.
Viktoriškių k. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)

Zibalų seniūnija
Blusiškio vnk. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Bokštas vnk.
Degsnių II k. (panaikintas 1968 m. spalio 23 d.)
Gaurėnų k. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)
Girelkos k. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)
Gvidkos k. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)
Juodapurvio k. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Juozapava vnk.
Kamaraučiznos k. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Kiemeliškio k. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Kolionija k.
Kruzniai k.
Padubelio vnk. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Pamedinių k. (panaikintas 1983 m. gruodžio 28 d.)
Raguvkos vnk. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)
Ružampolės k. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)
Ščiūriškio II k. (panaikintas 1968 m. spalio 23 d.)
Šventakalnis k.
Užugirių k. (panaikintas 1972 m. rugsėjo 27 d.)

Šaltiniai:
1. Seniūnijų informacija
2. „Žemė prašo nepamiršti vardų :Mūsų mirusių kaimų knyga“. – Vilnius, 2019 (Širvintų rajonas p. 571-582)
k. – kaimas
vnk. – vienkiemis, viensėdis