KRYŽANAUSKAS ALGIS

Kryzanauskas_AlgisKRYŽANAUSKAS  ALGIS (1944 01 05 – 2010 01 02)

Gimė Trapeliuose, Širvintų r. . Mokytojas, poetas. Jo eilėraščiai buvo spausdinami rajono spaudoje, Rytų Lietuvos mokytojų poezijos rinkinyje. Išleido poezijos rinkinį „Dainuojanti viltis“ (2002).
Palaidotas Širvintose.