TAMAŠAUSKAS RYTAS

(1960-09-15 Gelvonų k.)

Lituanistas, pedagogas, mokytojas ekspertas (2004), kraštotyrininkas. 1967−1978 mokėsi Gelvonų vid. m-kloje. 1978−1982 VPI studijavo lietuvių k. ir lit. . 1999−2003 mokėsi VDU Socialinių mokslų f-te, įgijo pedagogo profesinę kvalifikaciją. 1982−1988 Molėtų r. Dapkūniškių aštuonm. (vėliau – pagrindinės) mokyklos lietuvių k. ir literatūros mo-kytojas. Mokytojavo Kėdainių r. Akademijos vid. m-kloje, Kėdainių ,,Atžalyno“ vid. m-kloje. Nuo 2003 Švietimo ir mokslo ministerijos nepriklausomas ekspertas. Domisi Širvintų krašto kultūra. Dalyvavo ,,Versmės“ leidyklos ekspedi-cijose Musninkuose (2001), Gelvonuose (2003). Ypač daug prisidėjo rengiant knygą ,,Gelvonai“ (2009). Yra Kėdainių krašto kultūros premijos laureatas (2000), Lietuvos kraštotyros draugijos garbės kraštotyrininkas (2005). 2008 suteik-ta Mstislavo Rostropovičiaus labdaros i-to nominacija ,,Tautosakos medus 2008“.