Leidiniai apie Širvintų kraštą ir jo žmones

2019

Lučiūnas, Jonas (1947-)
Širvintų krašto žmonės: [fotografijų albumas] / fotografas, [autorius ir sudarytojas] Jonas Lučiūnas ; atsiliepimai: Leonas Klimas, Živilė Pinskuvienė, Marija Sigita Lukaševičienė, Nijolė Didžiokienė . – Vilnius: J. Lučiūnas, 2019 (Vilnius: Standartų sp.). – 144 p. : iliustr., portr. . – Atkurtai Lietuvai 100. – Tiražas [250] egz. . – ISBN 978-609-475-324-4 (įr.)

2018

Šimtmečio Širvintos: [fotoalbumas] / Širvintų rajono savivaldybė. – Kaunas: Eurispauda, 2018 (Kaunas: Eurispauda). – 158, [2] p. : iliustr. . – Atkurtai Lietuvai 100. – Tiražas 1 500 egz. . – ISBN 978-609-96021-6-5 (įr.)

2017

Lučiūnas, Jonas (1947-)
Į Lapeles pargrįžta paukščiai / Jonas Lučiūnas. – Vilnius: J. Lučiūnas, 2017 (Vilnius: Standartų sp.). – 351, [1] p. : iliustr., faks., portr. . – Turinyje aut. : Saulius Grybkauskas, Živilė Pinskuvienė. – Tiražas [50] egz. . – ISBN 978-609-408-983-1(įr.)

2015

Abromavičius, Stanislovas (1944-)
Jonas Misiūnas – Žalias Velnias / Stanislovas Abromavičius, Darius Juodis. – Kaunas : Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2015 (Kaunas: Morkūnas ir Ko). – 287, [1] p. : iliustr., faks., portr. . – Tiražas 500 egz. . – ISBN 978-9986-577-70-6
Lučiūnas, Jonas (1947-)

Geresnio gyvenimo beieškant, arba Lučiūnų istorijos tęsinys / Jonas Lučiūnas. – Vilnius: J. Lučiūnas, 2015 (Klaipėda: S. Jokužio l-kla-sp.). – 67, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Taip pat vartojama antr.: Lučiūnų istorijos tęsinys. – Tiražas[50] egz. – ISBN 978-609-408-744-8 (įr.)

2014

Kernavė: Kernavės gyventojų akimis: [fotoalbumas] / [nuotraukų autoriai Asta Jurkevičienė, Dovilė Jakutytė, Ugnius Naudžius, Eglutė Olšauskienė, Rimvydas Olšauskas, Indrė Puzinaitė, Dalia Vaičiūnienė, Laima Vitkauskienė]. – Kernavė, Širvintų r. : Kernavės informacijos centras, [2014] (Vilnius: BALTO print, 2013). – 214, [2] p. : iliustr. . – Tiražas 650 egz. . – ISBN 978-609-95576-0-1 (įr.)

2013

Lučiūnas, Jonas (1947-)
Ramu į tėviškę sugrįžti: [fotoalbumas] /Jonas Lučiūnas. – [Vilnius]: J. Lučiūnas, [2013] (Klaipėda: S. Jokūžio leidykla-spaustuvė). – 255, [1] p. : iliustr. .

2012

Pažangūs Širvintų krašto ūkiai ir gražiai tvarkomos sodybos. – Vilnius: Žemės trauka, 2012. – 63, [1] p. : iliustr. . – Dalis teksto gretut. liet., angl. . – Tiražas 1000 egz. . – ISBN 978-9955-810-08-7 (įr.)

2011

Lučiūnas, Jonas (1947-)
Čiobiškio portretas = Portrait of Čiobiškis: [fotoalbumas] / Jonas Lučiūnas ; [vertė Martynas Bartkevičius]. – Vilnius: J. Lučiūnas, [2011] (Vilnius: Standartų sp.). – 176 p. : iliustr.. – Turinyje aut. : Virginijus Niekis, Kęstutis Pakalnis. – Gretut. tekstas liet., angl. . – Tiražas 250 egz. . – ISBN 978-609-408-114-9

2009

Gelvonai / sudarytojai: Vida Girininkienė, Kazys Morkūnas, Povilas Krikščiūnas ; redaktorė Vida Girininkienė. -Vilnius: Versmė, 2009 (Vilnius: Spauda). – 1384 p. : iliustr., faks., ant., portr., žml. . – (Lietuvos valsčiai ; kn. 15). – Santr. angl. . – Bibliogr. išnašose. – Tiražas 900 egz. . – ISBN 978-9955-589-09-9

Lučiūnas, Jonas (1947-)
Širvintų kraštas: [fotoalbumas] / Jonas Lučiūnas. – Kaunas [i.e. Vilnius]: Spaudos praktika [i. e. J. Lučiūnas], 2009 (Kaunas: Spaudos praktika). – 83, [3] p. : iliustr.. – Turinyje aut. : Kęstutis Pakalnis. – Gretut. tekstas liet., angl. . – Tiražas 1000 egz. . – ISBN 978-9955-800-74-3 (įr.)

2008

Po Širvintų kraštą: fotografijų albumas / [fotografijos J. Barbaravičienės, A. Grinio, V. Juraičio, S. Platūkio]. – Vilnius; Vyzdys, 2008. – 63, [1] p. : iliustr. . – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 1000 egz. . – ISBN 978-9955-705-08-6 (įr.)

2006

Lučiūnas, Jonas (1947-)
Čiobiškio kraštas: [fotoalbumas] / Jonas Lučiūnas. – [Vilnius] : J. Lučiūnas, [2006] ([Kaunas] : Spaudos praktika). – [80] p. : iliustr. – Tiražas [250] egz. . – ISBN 9955-665-90-4 (įr.)

2005

Musninkai. Kernavė. Čiobiškis / [sudarytojai Stanislovas Buchaveckas, Jadvyga Barbaravičienė, Povilas Krikščiūnas ; vyriausiasis red. Stanislovas Buchaveckas]. – Vilnius: Versmė, 2005 (Vilnius: Spauda). – 1292, [11] p. : iliustr., faks., nat., portr., žml. . – (Lietuvos valsčiai ; kn. 13). – Tiražas 1000 egz. – Santr. angl. . – Bibliogr. išnašose. – ISBN 9955-589-00-0 (įr.)

2003

Širvintų krašto gamta / [sudarė Vidmantas Malinauskas]. – Vilnius: Daigai, 2003. – 47, [2] p. : iliustr. . – Santr. angl.. – Bibliogr. : p. 48. – ISBN 9986-767-13-X

2000

Širvintos / [redaktoriai: Venantas Mačiekus (pirmininkas)… [et. al.]. – Vilnius: Versmė, 2000 (Kaunas: Spindulys). – 768, [6] p. : iliustr., faks., gaid., žml. – (Lietuvos valsčiai). – Tiražas 2100 egz. . – ISBN 9986-9236-2-X (įr.)