NARAŠKEVIČIUS ANTANAS

(1944-01-02 Vindeikių k.), režisierius, žurnalistas. 1960 baigė Musninkų vid. m-klą, 1965 –Vilniaus kultūros-švietimo technikumo dramos studiją. 1972−1977 studijavo žurnalistiką VU. Išleido apsakymų rinkinėlį „Žvaigždės negęsta“. Dirbo Širvintų kultūros namuose, Valstybiniame jaunimo teatre, Lietuvos radijo ir televizijos komiteto „Telefilmo“ kūrybinėje grupėje. Nuo 1974 dirbo Tauragės liaudies teatro režisieriumi. Pasirinkęs originaliąją dramaturgiją, pastatė daug lietuvių autorių pjesių. Liaudies teatras su dideliu pasisekimu gastroliavo po Lietuvą, vėliau tokius spektaklius statė ir kiti mėgėjų teatrai.
A. Naraškevičiui suteikti respublikos Kultūros žymūno ir Nusipelniusio kultūros-švietimo darbuotojo vardai.