Projektai


2021 metais vykdyti projektai


Projektas „Kūrybinės pajautos  patyriminės dirbtuvės su knygų kūrėjais“

LTK_Logotipas(1) - KopijaProjektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.
Projekto vykdymui skyrė 3560 Eur.
Projekto vadovė Dalia Taparauskienė.

Projekto tikslas: skatinti skaitymą, ugdant saviraiškos gebėjimus įtraukiančiomis užduotimis, kurioms vadovaus patyrę profesionalūs kultūros ir meno veikėjai.

Buvo bendradarbiaujama su rajono švietimo įstaigomis: Širvintų pradine mokykla, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija, Širvintų „Atžalyno” progimnazija, Gelvonų gimnazija, „Tėkmės“ mokykla.

Šio projekto metu vyko  edukaciniai užsiėmimai su dailininkais, rašytojais.

Kultūriniai-edukaciniai  projektai labai laukiami vaikų. Šis projektas – tai galimybė interaktyviai ir įdomiai pateikti vaikui knygą, įgalinti patirti ir prisiliesti prie tų žmonių – rašytojų, dailininkų, kurie kuria knygas. Jie aktyviai lankosi renginiuose, nes jaučia kultūrinę atskirtį, dėl menkų pajamų negali pasiekti renginių Vilniuje, todėl šis projektas yra pavykęs ir reikalaujantis tęstinumo. Ekstremali situacija dėl pandemijos  labai koregavo projekto veiklas, kartais buvo atšaukiami renginiai, todėl vykdymas buvo komplikuotas, Tačiau jaučiama moralinė paskata, matant, kokie reikalingi aukštos kokybės renginiai.

Projektas  „Bibliotekos erdvė kultūriniam pažinimui, saviraiškai ir kūrybai

LTK_Logotipas(1) - KopijaProjektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.
Projekto vykdymui skyrė 3100 Eur.
Projekto vadovė Dalia Taparauskienė.

Projekto tikslas: sudaryti sąlygas Širvintų rajono gyventojams senjorams tenkinti turiningo laisvalaikio praleidimo poreikį, pasitelkiant profesionalius atlikėjus.
Projekto veikloms buvo pasitelkiami profesionalai,  kurie įgalino senjorus susipažinti su jų kūryba, pasitelkiant bibliotekos erdves. Vyko knygų pristatymai, literatūrinės-muzikinės kompozicijos.

Kultūriniai projektai labai laukiami senjorų. Jie aktyviai lankosi renginiuose, nes jaučia kultūrinę atskirtį, dėl menkų pajamų negali pasiekti renginių Vilniuje, todėl šis projektas yra pavykęs ir reikalaujantis tęstinumo.

Projektas „Vilnijos krašto kūrėjų pristatymas Lietuvoje ir užsienyje “

LTK_Logotipas(1) - KopijaProjektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.
Projekto vykdymui skyrė 2575 Eur.
Projekto vadovė Dalia Taparauskienė.

                                                  Projekto partneris: „Vilnijos krašto bibliotekų asociacija“.

Projekto tikslas: pristatyti Vilnijos krašto kultūros potencialą regioniniu ir tarptautiniu lygiu, užmegzti tarpkultūrinį dialogą, kurti stabilų pagrindą kultūros mainams, skatinti menininkų, literatų, bibliotekininkų kompetencijų vystymą ir naujų meninės raiškos priemonių paiešką remiantis regionine ir tarptautine kolegų patirtimi.

Širvintų krašto literatai ir kūrėjai nėra žinomi kitose regiono vietovėse, todėl jų kūrybos sklaida labai aktuali, jie tampa plačiau žinomi, vyksta bendradarbiavimas, viešoji biblioteka tampa aktyvia partnere ir idėjų skleidėja.

Vyko parodos, susitikimai su kraštiečiais rašytojais.

Širvintų krašte yra daug literatūros kūrėjų, sukūrusių ir išleidusių savo kūrybos knygas, tačiau dėl informacijos sklaidos trūkumo, jų kūryba mažai žinoma regiono ir užsienio lietuvių bendruomenei.

Širvintų rajono tautodailininkai dalyvauja parodose, organizuoja parodas, darbus pristato „Aukso vainiko“ regioninėse parodose, tačiau jiems sunku pristatyti savo darbus platesnei auditorijai.

Širvintų rajono viešoji biblioteka, kaip Vilnijos krašto dalis, turėdama poreikį reprezentuoti kūrėjus, projektu sujungė dvi skirtingas meno rūšis, tuo suteikdama galimybę Širvintų tautodailininkams ir kūrėjams būti identifikuotiems kaip kultūrinio ir socialinio potencialo kūrėjais, plėtojant kultūrinės savasties gyvybingumą, kultūros formų naujumą ir įvairovę.

Projektas „Kūrybos ir saviraiškos keliu“

LTK_Logotipas(1) - KopijaProjektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.
Projekto vykdymui skyrė 2840 Eur.
Projekto vadovė Lolita Pliukštienė.
Projekto tikslas buvo supažindinti jaunimą su novatoriška kultūros ir meno forma – performansu, skatinant dalyvauti aktyviuose, suteikiančiuose galimybę mąstyti ir veikti renginiuose. Dalyviai kūrybiškoje, vaizduotę skatinančioje veikloje, galėjo išbandyti save poezijos, muzikos, teatro, filmavimo, istorijos srityse. Tai buvo dinamiški renginiai, gana netradiciniai.
Buvo organizuoti istorijos, literatūrinis, poezijos, muzikos, dokumentikos performansai ir susitikimas su rašytoju Benu Bėrantu. Ukmergės „Ryto“ specialiojoje mokykloje, atsižvelgiant į auditorijos poreikius, vyko du dokumentikos užsiėmimai. Visi renginiai vyko gyvai. Tai buvo projektas paaugliams, jaunimui, kuriuos sunku kuo nors sudominti. Bet profesionalių atlikėjų dėka, jie noriai dalyvavo veiklose.


2020 metais vykdyti projektai


Projektas „Kultūriniai užsiėmimai vaikams: „Ieškoti, pažinti, pamėgti

LTK_Logotipas(1) - KopijaProjektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.
Projekto vykdymui skyrė 2600 Eur.
Projekto vadovė Lolita Pliukštienė.

Projekto tikslas buvo skatinti vaikus išbandyti save teatro ir literatūros kūrybiniame procese, patiriant kūrybos džiaugsmą, plečiant intelektinį akiratį.
Dalyvavimas renginiuose buvo ir pramoga, ir ugdymas. Viena iš stipriausių teatro galių buvo įtraukiantis vaizdo, judesio, garsų pasaulis. Buvo pristatoma literatūra, kuri mokė susitapatinti su herojais, persikūnyti, ugdyti empatijos jausmą, sekti potekstes. Dalyvavimas projekto renginiuose skatino dalyvauti procese, patirti teatro ir literatūros sąveiką, kūrybos džiaugsmą. Tai nesibaigiančios veiklos, nes dalyvauti jose visada yra daugiau norinčių, negu galima pakviesti.
Buvo bendradarbiaujama su rajono švietimo įstaigomis, Projekto metu vyko šie renginiai:
Liepos 25 dieną, minint Širvintų miesto 545-ąjį įkūrimo jubiliejų, miesto aikštėje vaikus džiugino „Labaiteatro“ teatralizuotas koncertas-žaidimas „Aplink pasaulį 2“. Tai – improvizuota kelionė aplink pasaulį su aktoriais Agne Sunklodaite ir Vytautu Rašimu. Šioje kelionėje buvo daug muzikos, fantazijos, šėlsmo ir žaidimų.
Ukmergės „Ryto“ specialiojoje mokykloje rugsėjo 24 d. vyko Pojūčių teatro laboratorija, kurią vedė aktorė Aistė Jančiūtė. Vaikai keliavo pro įvairias stoteles – judesio, emocijų, faktūrų ir paviršių, kvapų, prisilietimo.
Vyko susitikimas su rašytoja, menininke Igne Zarambaite. Susitikimo metu viešnia pristatė savo knygas, jų ir herojų atsiradimo istoriją. Rašytoja pasakojo apie save, savo pomėgius, aistrą futbolui. Į susitikimą su vaikais Ignė Zarambaitė atsivežė ir savo didžiausią lėlę, knygos „Stebuklingi senelio batai“ personažą Enriką.
Vyko Stalo teatro kūrybinės (dailės, kino, muzikos) dirbtuvės ir spektaklis „Aplink pasaulį per vieną spektaklį“. Svečiavosi ir užsiėmimą vedė aktorė, režisierė Saulė Degutytė ir dailininkas, rašytojas Paulius Juodišius.
Vyko emocinių pokalbių dirbtuvės pagal knygą „Lietus ir skafandras“ su dramaturge Dovile Zavedskaite. Dovilė Zavedskaitė papasakojo mokiniams istoriją apie kelionę, kurios metu visą laiką lijo lietus.
Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos ketvirtokai dalyvavo išvykoje į Vilnių. Lietuvos teatro, kino ir muzikos muziejuje dalyvius sutiko edukatorė Daiva Krutulienė. Ji edukacinio užsiėmimo metu papasakojo daug įdomių dalykų apie teatrą. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje vaikams darbuotoja Edita Sėdaitytė parodė bibliotekos erdves: įspūdingas parodų ir renginių sales, retų leidinių skaityklą, vaikų ir suaugusiųjų skyrius, mediateką, vaizdų palėpę.
Musninkų A. Petrulio gimnazijoje vyko „Įdomioji kūrybinė pamoka su iliustratore Agne Nananai“. Agnė Kananaitienė (Nananai) jau yra iliustavusi 17 knygų. Renginio metu ji pristatė savo naujausią iliustruotą knygą „Paslapčiausią paslaptis“, kurią parašė rašytoja Evelina Daciūtė.
Vyko nuotolinis susitikimas  su rašytoju, dailininku ir vaikiškų knygų iliustratoriumi Pauliumi Juodišiumi.
Tos pačios dienos vakare vyko dar vienas vaizduotės lavinimo užsiėmimas šeimoms. Iliustruotojas surengė užsiėmimą – kūrybines dirbtuvėles.
Vyko interaktyvi muzikinė pamoka „Teatras ir muzika“, kurią vedė scenos menų atlikėjas, teatro ir kino aktorius, renginių ir televizijos laidų vedėjas Dominykas Vaitiekūnas su pianistu Dovydu Kiauka.

Projektas „Inteaktyvi pažintis su knygos kūrėjais

LTK_Logotipas(1) - KopijaProjektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.
Projekto vykdymui LTKT skyrė 8000 Eur.
Projekto vadovė Dalia Taparauskienė

Projekto tikslas sukurti naują paslaugą bibliotekos vartotojams, supažindinant 1-8 klasių mokinius (vaikus) su naujausia, vertingiausia lietuvių literatūra bei literatūros kūrėjais, užtikrinant renginių vyksmo (transliavimo) galimybę karantino sąlygomis bei filmuotos renginių medžiagos pasiekiamumą po projekto baigties, siekiant formuoti jauno skaitančio asmens vertybines nuostatas plėsti kultūrinį akiratį, skatinti skaitymą, ugdant saviraiškos gebėjimus įtraukiančiomis užduotimis, kurioms vadovaus profesionalūs kultūros ir meno veikėjai.

Buvo bendradarbiaujama su rajono švietimo įstaigomis: Širvintų pradine mokykla, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija, Širvintų „Atžalyno” progimnazija.

Buvo surengta 10 literatūrinių-edukacinių susitikimų su vaikų literatūros kūrėjais:

su rašytoju Mariumi Marcinkevičiumi ir aktore Daiva Rudyte.

su dailininke, grafike, knygų iliustruotoja Sigute Chlebinskaite.

su rašytoju  Virgiu Šidlausku ir  dailininke Tania Rex. 

su menininke, vaikų rašytoja Igne Zarambaite.

Virtualūs susitikimai:

 su dailininke, knygų iliustruotoja Inga Dagile.

Virtualūs susitikimai su rašytoju, radijo laidų vedėju Tomu Dirgėla. 

su rašytoju, režisieriumi V. V. Landsbergiu.

su rašytoja, iliustruotoja, grafikos dizainere Kotryna Zyle (Zilinskiene). 

su rašytoja Renata Šerelyte. 

su dailininke, rašytoja Sigute Ach.

Parengta 10 literatūrinių-edukacinių susitikimų vaizdo siužetų, patalpintų yuotube platformoje ir jų nuorodos pateiktos  bibliotekos svetainėje bei socialiniame tinkle.

            Virtualūs susitikimai su rašytojais organizuoti dėl pandeminės situacijos, tačiau jie įgalino pasiekti daugiau bibliotekos vartotojų vaikų, nes prisijungti galėjo po kelias klases mokinių.

 

Projektas „Vilnijos krašto kūrėjų pristatymas Lietuvoje ir užsienyje “

LTK_Logotipas(1) - KopijaProjektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.
Projekto vykdymui LTKT skyrė 2575 Eur.
Projekto vadovė Dalia Taparauskienė

Projekto tikslas: pristatyti Vilnijos krašto kultūros potencialą regioniniu ir tarptautiniu lygiu, užmegzti tarpkultūrinį dialogą, kurti stabilų pagrindą kultūros mainams, skatinti menininkų, literatų, bibliotekininkų kompetencijų vystymą ir naujų meninės raiškos priemonių paiešką remiantis regionine ir tarptautine kolegų patirtimi.

Buvo numatyti susitikimai ir menininkų parodos įvairiose Vilniaus apskrities bibliotekose, išvyka į Punską, tačiau dėl pandeminės situacijos projekto vykdymas nukeltas į 2021-uosius metus.

Projektas „Lino šventė-2020”

Projektą finansavo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.
Projekto vykdymui skyrė 4000 Eur.
Projekto vadovė Dalia Taparauskienė.

Projekto tikslas: skatinti bendruomeniškumą, populiarinant linų auginimą ir jų produktų naudojimą, supažindinant su lino auginimo tradicijomis ir technologijomis.

Igno Šeiniaus viešoji biblioteka, įgyvendino projektą „Bendruomeniškumą kaime skatinantis renginys „Lino šventė – 2020“, kurį finansavo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. Renginį rėmė ūkininkai Janina ir Liubomiras Bronislavas Vošteriai.

Šventės šeimininkus, organizatorius bei visus susirinkusius sveikino Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras Andrius Palionis, atvykęs su ministerijos vyriausiąja patarėja Jūrate Vitkute.

Visus susirinkusius sveikino Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, šventėje dalyvavusi su vyru Jonu. Medžio drožėjo Valento Butkaus kurtas koplytstulpis, skirtas Linui, iškilmingos šventės metu atidengtas ir pašventintas, sugiedotas Himnas Linui (autorius Stasys Žlibinas).

Jau daugelį metų vykstančią tradicinę šventę organizuojantis sodybos šeimininkas Liubomiras Bronislavas Vošteris sulaukė daug nuoširdžių sveikinimų ir padėkos žodžių už meilę ir atsidavimą linų auginimui ir tradicijų puoselėjimui.

Mokslų daktarė Zofija Jankauskienė kalbėjo apie linus mūsų gyvenime ir mityboje. Apie linų praeitį ir ateitį pasakojo Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentas daktaras Evaldas Klimas. Sveikos gyvensenos puoselėtoja, žinoma astrologė Vaiva Budraitytė kalbėjo apie sveiką mitybą ir jos naudą, o Omega-3 rūgščių naudą ir linų auginimo svarbą pristatė pats sodybos šeimininkas Liubomiras Bronislavas Vošteris.

Šventėje susirinkusieji klausėsi muzikinių pasirodymų, kurių metu koncertavo Širvintų kultūros centro Gelvonų filialo folkloro ansamblis „Savingė“ (vadovė Laimutė Bikulčienė), Vilniaus folkloro ansamblis „Nalšia“ (vadovė Audronė Vakarinienė), tautiška kapela „Sutaras“ (vadovas Antanas Fokas).

Svečiai buvo vaišinami ūkininko patiekalais, kuriuos pagal tautinio paveldo tradicijas pagamino virėjas, tarptautinio konkurso laureatas Povilas Mikalajūnas, veikė ūkininkų turgelis, kuriame buvo galima įsigyti įvairių sveiko maisto produktų.

Šventinį renginį vedė Ona Valančienė ir Kazys Visackas.

Projektas „Prisijungusi Lietuva

Projektas „Prisijungusi Lietuva” vykdomas visoje Lietuvoje ir yra nukreiptas į gausią gyventojų tikslinę grupę – apie 100 tūkst. asmenų, kurie vis dar nesinaudoja internetu arba kurių skaitmeniniai įgūdžiai yra nepakankami.

Dalyvaudama projekto veiklose, Igno Šeiniaus viešoji biblioteka vykdė skaitmeninio raštingumo mokymus. Viešojoje bibliotekoje pravesti 5 skaitmeninio raštingumo pradmenų mokymai „Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok“ bei 4 mokymai pažengusiesiems temomis „Viešosios paslaugos internetu kiekvienam“,  „Karjeros galimybės TAU: Inovatyvus savęs pristatymas“, „Būkime saugūs internete“,  „Planuokime laisvalaikį internetu“.

Kaimo filialuose pravesti 5 skaitmeninio raštingumo pradmenų mokymai „Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok“, 12 mokymų pažengusiesiems šiomis  temomis „Viešosios paslaugos internetu kiekvienam“, „Būkime saugūs internete“, „Planuokime laisvalaikį internetu“. Mokymai vykdyti Musninkų, Jauniūnų, Alionių, Vileikiškių filialuose.

Apmokyti 109 gyventojai skaitmeninio raštingumo pradmenų ir 185 mokymų pažengusiems temomis.

Mokymus vedė lektorės Almutė Kanapienienė ir Dalia Taparauskienė.

Dar viena projekto „Prisijungusi Lietuva“ renginių grupė – internetinės transliacijos. Jų ataskaitiniais metais projekto vykdytojai surengė 15. Saugesnio interneto savaitės metu vyko internetinės transliacijos „Sukčiai internete: kaip apsisaugoti?“, „Sekstingas: žaidimas ar nusikaltimas?“, iš ciklo „Viešosios paslaugos internetu kiekvienam“ vyko transliacijos „Sodra“, „E.Pristatymas“, „E.Ignitis“, „Pajamų deklaravimas“, „Draudimo paslaugos internetu: kaip apsidrausti ir kaip deklaruoti eismo įvykį internetu?“, „Asmens identifikavimas internete naudojant asmens tapatybės kortelę, el. bankininkystę ir mobilų parašą“.

Projektas nepamiršo ir senjorų. Daug naudingos informacijos jie sužinojo tiesioginių internetinių transliacijų „Senjorų dienos internete 2020“  metu. Transliacijos vyko šiomis temomis: „E.sveikata: judėkime ir sau padėkime“, „E.laisvalaikis: stebėkime ir kurkime“, „E.saugumas: draugaukime ir neapsigaukime“, „E.sodas: planuokime virtualiai, sodinkime realiai“, „Apgaulingos informacijos atpažinimas internete“. Internetinių seminarų metu savo sričių ekspertai ir žinomi Lietuvos žmonės dalinosi žiniomis, patirtimi apie interneto ir technologijų privalumus skirtingose sferose. O senjorai galėjo užduoti rūpimus klausimus.

Ankstesniais metais vykusios „Senjorų dienos internete“ senjorams būdavo ne tik galimybė įgyti naujų žinių, bet ir pabendrauti, kartu pasibūti. 2020 m. transliacijos vyko rudeninio karantino „išvakarėse“, todėl ir lankytojų buvo mažiau, ir trumpesnį laiką jie praleido bibliotekoje.

Projektas „Autizmo spektro ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims draugiškų bibliotekų tinklo diegimas

Projektą „Autizmo spektro ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims draugiškų bibliotekų tinklo diegimas“ finansuoja LR kultūros ministerija. Projekto vykdytoja – Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacija. Projekto partneriai: Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija, Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“, asociacija „Šiaulių lietaus vaikai“. Informacinis partneris – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.

Širvintų viešoji biblioteka dalyvauja šiame projekte.

Nuo 2020 m. lapkričio mėn. Lietuvos viešųjų bibliotekų duris puošia išskirtinis ženklas – spalvota dėlionė „Biblioteka visiems“. Skirtingos elementų spalvos ir jų susijungimas rodo gebėjimą priimti vieniems kitus, nepaisant mūsų skirtumų ir įvairumo bei simbolizuoja bibliotekų ketinimą didinti savo paslaugų prieinamumą įvairią negalią turintiems žmonėms, skatinti visuomenės informuotumą ir ugdyti toleranciją. Pirmasis žingsnis jau padarytas – bibliotekose vieningai taikomi infrastruktūriniai sprendimai, tobulinamos darbuotojų kompetencijos, kuriamos naujos paslaugos Autizmo spektro (ASS) ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems lankytojams.

Konsultuojantis su specialistais, kūrybinių industrijų atstovais, tėvais, auginančiais ASS ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turinčius vaikus, Lietuvos viešosioms bibliotekoms buvo parengtos ir įdiegtos priemonės, palengvinančios šių žmonių lankymąsi bibliotekose.

Projekto metu Širvintų savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji biblioteka įgijoSensorinio gesintuvo“ rinkinį, kuriame yra įvairių sensorinių daiktų ir priemonių, padėsiančių greičiau nusiraminti, jeigu lydimą vaiką ar paauglį neįprastoje jam erdvėje ištiktų sensorinis ar panikos priepuolis.

ASS turintiems asmenims dažnai būdingas padidėjęs jautrumas garsams, šviesai, kvapams, staigiems netikėtiems judesiams, temperatūros pokyčiams ar įprastos tvarkos pasikeitimams. Jie gali turėti įvairių baimių, juos gali trikdyti nepažįstama aplinka ir žmonės, jiems sudėtinga ramiai išbūti ilgesnį laiką. „Sensorinis gesintuvas“ – tai pagalbinių priemonių rinkinys, kuris gali būti naudojamas, kai ASS turintį asmenį ištinka sensorinė perkrova, nerimas, baimė ar panika. „Sensorinis gesintuvas“ yra skirtas įveikti iškilusioms problemoms ir, esant poreikiui, padėti ASS turinčiam asmeniui. Rinkinį sudaro specialistų rekomenduojami daiktai, padedantys nusiraminti, susikaupti, suvaldyti kilusį nerimą ar netinkamą elgesį, mažinantys hiperaktyvumą. Rekomenduojama „Sensorinio gesintuvo“ rinkinį laikyti matomoje ir lengvai pasiekiamoje bibliotekos vietoje, kad, kilus poreikiui, jį būtų galima greitai pasiūlyti ASS turinčiam ar jį lydinčiam asmeniui. Visos rinkinyje esančios priemonės turi būti prižiūrimos ir valomos po kiekvieno naudojimo. „Sensorinio gesintuvo“ rinkinyje esantys žaislai atitinka ES sveikatos ir saugos reikalavimus.


2019 metais vykdyti projektai


Projektas „Kelionė link dvasios stiprybės ir gyvenimo pilnatvės”

LTK_Logotipas(1) - KopijaProjektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.
Projekto vykdymui skyrė 2100 Eur.
Projektas „Kelionė link dvasios stiprybės ir gyvenimo pilnatvės“
Projekto vadovė: Almutė Kanapienienė

Projektas buvo skirtas Širvintų rajone gyvenančių vienišų vyresnio amžiaus ir neįgalių žmonių kultūrinės atskirties mažinimui, oraus ir pilnaverčio šių žmonių gyvenimo užtikrinimui, vienišumo ir bendravimo stygiaus problemų sprendimui, socialines paslaugas teikiančių rajono įstaigų ir Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos bendradarbiavimo ryšių stiprinimui.

Projekto metu vyko:

Kūrybinio-terapinio rašymo seminarų ciklas. Užsiėmimai vyko rugsėjo – lapkričio mėnesiais Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre. Seminarus vedė psichologas, psichoterapeutas, kūrybinio rašymo mokytojas Julius Kvedarauskas.

Aktorės ir knygų autorės Nijolės Narmontaitės kūrybos vakaras „Ko nematė žiūrovai“. Pasitelkusi savo gebėjimus groti keliais instrumentais, dainavimą, vaidybą bei nepakartojamo skambesio žemaitišką šnektą, Nijolė Narmontaitė pristatė keturias savo knygas: „Aktoriai, režisieriai ir kasininkės: ko nematė žiūrovai“, „Aktoriai, režisieriai ir studentai: ko nematė žiūrovai“, „Aktoriai, režisieriai ir gerbėjai: ko nematė žiūrovai“ bei „Aktoriai, aprengėjos ir scenos darbininkai“.

Teatro ir kino aktoriaus, dainuojamosios poezijos koncertų organizatoriaus ir dalyvio Gedimino Storpirščio muzikinė programa „Trys mūzos“. Vakaro metu žinomas aktorius kvietė pasiklausyti dainų bei skaitė savo ir kitų žinomų poetų kurtas eiles.

Poezijos ir muzikos improvizacijų spektaklis „TYLOS SODAI“, sukurtas pagal aktorės ir scenarijaus autorės Birutės Mar mylimų lietuvių poetų – Donaldo Kajoko, Jono Strielkūno, Reginos Katinaitės-Lumpeckienės, Marcelijaus Martinaičio, Justino Marcinkevičiaus, Pauliaus Širvio ir pačios Birutės Mar – eiles. Spektaklyje skambėjo netikėtų dermių kompozitoriaus Antano Kučinsko sukurtas garso takelis, birbynininko Egidijaus Ališausko muzikinės improvizacijos.

Buvo surengti du knygų pristatymai.

Poetė, rašytoja, muziejininkė Aldona Ruseckaitė pristatė naujausią savo kūrinį – biografinį romaną „Padai pilni vinių“, kuriame pasakojama dramatiška poetės Salomėjos Nėries gyvenimo istorija.

Knygos „Juozas Baltušis Vietoj dienoraščio. I tomas. 1970-1975“ pristatymas. Renginyje dalyvavo literatūros kritikas Valentinas Sventickas, o ištraukas iš knygos skaitė aktorius Rimantas Bagdzevičius.

Projektas „Ieškoti, pažinti, pamėgti“

LTK_Logotipas(1) - KopijaProjektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.
Projekto vykdymui LTKT skyrė 2700 Eur.
Projekto vadovė: Lolita Pliukštienė

Projekto tikslas buvo vaikų ugdymas teatro menu: sudaryti vaikams galimybes teatro raiškos priemonėmis plėtoti savo kūrybines galias, gebėjimą reikštis ir komunikuoti. Buvo vadovaujamasi nuostata, kad kūrybinis procesas yra svarbiau negu rezultatas.

Projekto metu vyko:

Bibliotekos darbuotojams skirtas seminaras „Lėlių teatro galimybės bibliotekų darbe“, kurį vedė Lietuvos lėlių teatro režisierius ir dailininkas Rimas Driežis vyko kūrybinis užsiėmimas.
Edukacinis susitikimas „Lėlių teatras iš arti“, kurį vedė kraštietė, teatro ir kino aktorė Elvyra Piškinaitė.
Kūrybinis teatrinis užsiėmimas „Šviesos šešėlių pasakos“, kurį vedė netradicinio „Stalo teatro“ įkūrėja, režisierė, scenografė ir aktorė Saulė Degutytė.
Kalbos lavinimo užsiėmimas, kurį vedė aktorė, režisierė, dėstytoja, poezijos skaitovė Aldona Vilutytė.
Susitikimas su vaikų rašytoju Tomu Dirgėla. Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos aktų salėje viešėjo populiarus vaikų rašytojas Tomas Dirgėla. Jis bendravo su progimnazijos penktokais, domėjosi, kokius sapnus sapnuoja jaunieji knygų skaitytojai.
Pojūčių teatro kūrybinės dirbtuvės, kurias vedė aktorė Aistė Jančiūtė, ką tik grįžusi iš festivalio Pietų Korėjoje. Aktorės užsiėmimai ir žaidimai skatino mokinius įsitraukti į pojūčius ir leistis į vaizduotę lavinančią kelionę.
Aktorės Emilijos Latėnaitės susitikimas su gimnazistais vyko Širvintų L.Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje.
Bendradarbiaujant Širvintų „Atžalyno“ progimnazijai su Ukmergės „Ryto“ specialiąja mokykla, bibliotekoje vyko kūrybinis užsiėmimas „Kita širmos pusė“ su Vilniaus „Lėlės“ teatro režisieriumi, lėlininku Rimu Driežiu, skirtas Tolerancijos dienai paminėti.
Buvo organizuotos trys išvykos.
Rugpjūčio 21 d. Širvintų I. Šeiniaus viešosios bibliotekos jauniesiems skaitytojams ir jų tėveliams buvo organizuota kelionė į Pakruojį. J. Paukštelio viešosios bibliotekos kolektyvo darbuotojos dalinosi darbo patirtimi, o kiti keliautojai išbandė skrebinimo aparatą, išmanųjį žaidimų stalą, žaidimą su akiniais ir kitomis įdomybėmis.
Vyko 2 išvykos į Vilnių:
Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos aktyvūs skaitytojai, renginių dalyviai pradinės mokyklos 2a klasės mokiniai su mokytoja Nijole Miliauskaite spalio 4 d. dalyvavo išvykoje į Vilnių. Nacionalinėje M.Mažvydo bibliotekoje vaikams darbuotoja Viktorija Bulyginaitė parodė bibliotekos erdves: skaityklas, vaikų erdves, kūrybines dirbtuves „Pasidaryk pats“, žaisloteką. Visi vaikai šioje bibliotekoje lankėsi pirmą kartą.
Lietuvos teatro, kino ir muzikos muziejuje edukatorė Daiva Krutulienė edukacinio užsiėmimo metu papasakojo daug įdomybių apie teatrą. Edukatorė parodė širmą, kuri naudojama spektakliuose.
Gruodžio 11 d. organizuota išvyka Vilnių. Programoje: ekskursija po Vilniaus senamiestį ir Keistuolių teatro spektaklis „Kaip laikrodžiai Kalėdas mušė“. Išvykoje dalyvavo Širvintų pradinės mokyklos 3a klasės mokiniai.

Projektas „Etnokultūrinio paveldo sklaida Širvintų rajono bibliotekose“

LTK_Logotipas(1) - KopijaProjektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.
Projekto vykdymui LTKT skyrė 2100 Eur.
Projekto vadovė: Dalia Taparauskienė

Šio projekto tikslas: skatinti vietos kultūrinį identitetą, perduodant etnokultūrines bendruomenės tradicijas, skatinant jų tęstinumą ir bendradarbiaujant kartoms suteikti galimybę kultūriniams vietos bendruomenės poreikiams bei gerosios patirties sklaidai.

Projekto vykdymui LTKT skyrė 2100 Eur.

Šis projektas Širvintų rajono bibliotekų lankytojams leido susipažinti etnine kultūra, su kuria supažindino profesionalūs etnologai. Projektas leido patirti bendravimo ir pažinimo džiaugsmą, dalyvaujant organizuojamuose renginiuose. Bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis ir mokyklomis užmegzti ryšiai įgalina tęstinumo veiklos galimybes. Projekto veiklos leido jose dalyvauti įvairaus amžiaus bibliotekų skaitytojams ir lankytojams, padidino susidomėjimą knyga bei literatūra.

Projekto metu vyko:

Edukacinis susitikimas su etnologe Gražina Kadžyte, kurio tema „Tradicijų puoselėjimas liaudies mene“,

Edukacinis susitikimas su etnomuzikologe Zita Kelmickaite, „Tradicija ir modernumas etnokultūroje“,

Vakaras su etnomuzikologe Loreta Sungailiene, „Kartų tradicijos ir dainos“, kurio metu buvo pristatytos adventinės bei kalėdinės sutartinės ir tradicijos,

Vyko „Romansų vakaras“ su folkloro ansambliu „Nalšia“

Buvo organizuota kelionė-ekskursija į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką,

kurioje dalyvavo 50 Trečiojo amžiaus universiteto lankytojų.

Projektas „Regioninės edukacinės kūrybinės dirbtuvės“

LTK_Logotipas(1) - KopijaProjektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.
Projekto vykdymui LTKT skyrė 2500 Eur.
Projekto vadovė: Dalia Taparauskienė.

Projekto tikslas: užtikrinti tolygią kultūrinę raidą regione, skatinant kūrybinių raiškų įvairovę, stiprinant bibliotekų lankytojų didėjimą.

Šis projektas Širvintų rajono bibliotekų lankytojams vaikams leido susipažinti rašto ir knygos atsiradimo istorija, su kuria supažindino profesionalūs edukatoriai.

Projekto veiklos įgalino patirti bendravimo ir pažinimo džiaugsmą, dalyvaujant organizuojamuose renginiuose.

Bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis ir mokyklomis užmegzti ryšiai įgalino tęstinumo veiklos galimybes.

Projekto veiklos leido jose dalyvauti bibliotekų skaitytojus ir lankytojams, padidino susidomėjimą knyga bei literatūra.

Labai svarbu, kad buvo sudaryta galimybė dalyvauti veiklose socialiai remtiniems vaikams, lankantiems dienos centrus.

Šis projektas Širvintų rajono bibliotekų lankytojams leido susipažinti su rašto ir knygos atsiradimo istorija. Projektas leido patirti bendravimo ir pažinimo džiaugsmą, dalyvaujant organizuojamuose renginiuose.

Bibliotekai labai svarbu gilinti vartotojų žinias, skatinti skaitymą, ugdyti bibliotekos lankytojų bendravimo ir naujo turinio kūrimo įgūdžius – tai pavyko įgyvendinti.

Projekto metu vyko šios veiklos:

Ebru meno paslaptys Zibalų pradinio ugdymo skyriuje. Piešimo ant vandens techniką pristatė VšĮ „Vyta“ edukatorė Eglė Daubaraitė.

Vyko piešimo ant vandens edukacija.  Ebru meno paslaptys „Tėkmės“ mokykloje. Piešimo ant vandens techniką pristatė VšĮ „Vyta“. Vyko piešimo ant vandens edukacija.

Knygrišybos edukacija Musninkų A.Petrulio gimnazijoje. Knygrišybos edukaciją vykdė VšĮ „Vyta“.

Spalio 14 d. susitikimas su dailininku, rašytoju Kęstučiu Kasparavičiumi Musninkų A.Petrulio gimnazijoje. Dailininkas ir rašytojas pristatė savo kūrybą, vyko knygos kūrimo edukacija.

Susitikimas su dailininku, rašytoju Kęstučiu Kasparavičiumi Bartkuškio daugiafunkciame centre. Dailininkas ir rašytojas pristatė savo kūrybą, vyko knygos kūrimo edukacija.

Susitikimas su Sigute Chlebinskaite. Dailininkė pristatė senovine technika sukurtas knygas. Vyko judančių paveikslėlių knygos edukacija.

 Musninkų vaikų dienos centro išvyka į Lietuvos nacionalinę biblioteką.

Vyko ekskursija po biblioteką, exlibrio kūrimo edukacija.

Organizuotas edukacijų ciklas su dailininke, autore, iliustratore Sigute Ach. Jame dalyvavo Širvintų pradinės mokyklos 4 klasių mokiniai. Prisijungė ir Socialinių paslaugų centro gyventojai.

Lapkričio 13 d.vyko pirmasis susitikimas su Sigute Ach „Susitikime bibliotekoje“. Edukacijų metu vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu buvo kuriamas „Angelų sodas“. Dailininkė ir rašytoja supažindino vaikus su savo kūryba. Buvo liejamos akvarelės „Angelų sodui“.

Lapkričio 18 d. antrasis susitikimas su Sigute Ach ir programa „Angelų sodas“. Edukacijų metu vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu buvo kuriamas „Angelų sodas“. Dailininkė ir rašytoja supažindino vaikus su savo kūryba.

Lapkričio 18 d. trečiasis susitikimas su Sigute Ach ir programa „Angelų sodas“. Edukacijų metu vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu buvo kuriamas „Angelų sodas. Dailininkė ir rašytoja supažindino vaikus su savo kūryba.

Lapkričio 25 d. ketvirtasis susitikimas Sigute Ach, edukacinė programa „Angelų sodas“. Edukacijų metu vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu buvo kuriamas „Angelų sodas“. Dailininkė ir rašytoja supažindino vaikus su savo kūryba. Po šio susitikimo bibliotekoje suspindo „Angelų sodas“.

Gelvonų gimnazijos moksleivių išvyka į Lietuvos nacionalinę biblioteką.

Vyko ekskursija po biblioteką, exlibrio kūrimo edukacija.

Gruodžio 12 d. Gelvonų gimnazijos moksleivių susitikimas Sigute Ach, edukacinė programa „Angelų sodas“. Edukacijų metu vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu buvo kuriamas „Angelų sodas“. Dailininkė ir rašytoja supažindino vaikus su savo kūryba. Gelvonų gimnazijos dailės klasę papuošė „Angelų sodas“.

Projektas „Prisijungusi Lietuva“

Viešoji biblioteka dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva“ veikloje.

2019 m. Igno Šeiniaus bibliotekoje vyko nemažai veiklų, susijusių su projektu „Prisijungusi Lietuva“. Šio projekto tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis.

Projektas „Prisijungusi Lietuva“ realizuojamas visoje Lietuvoje ir yra nukreiptas į gausią gyventojų tikslinę grupę – apie 500 tūkst. asmenų, kurie vis dar nesinaudoja internetu arba kurių skaitmeniniai įgūdžiai yra nepakankami.

Dalyvaudama projekto veiklose, Igno Šeiniaus viešoji biblioteka vykdė skaitmeninio raštingumo mokymus. Pravesti 7 skaitmeninio raštingumo pradmenų mokymai Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok“ bei 9 mokymai pažengusiesiems „Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk, dalykis turiniu internete: efektyvus laiko planavimas ir bendravimas“. Vyko mokymai Lapelių, Bagaslaviškio, Anciūnų filialuose.

Bibliotekos darbuotojams projektas „Prisijungusi Lietuva“ surengė 2 mokymus.

Projektas nepamiršo ir senjorų. Daug naudingos informacijos jie sužinojo tiesioginių internetinių transliacijų „Senjorų dienos internete 2019“ metu. Transliacijos vyko šiomis temomis: „Technologijų vitaminai“, „Pats sau gidas“, „Bankas tavo delne“, „Bendravimo mados“, „Išmanusis daržas“.

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje finansuoti projektai

Diskusija „Vartokime atsakingiau, pratęskime daiktų istorijas”

indexFinansuota 500 Eur.
Projekto vadovė Almutė Kanapienienė.

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji biblioteka organizavo Europos Komisijos komunikacijos kampanijos „ES drauge saugiau“ renginį – diskusiją „Vartokime atsakingiau, pratęskime daiktų istorijas“, finansuotą Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje.

Renginio partneriai: Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras, VšĮ „Globalūs projektai“. Kampanijos „ES drauge saugiau“ tikslas – plačiau informuoti visuomenę apie tai, kaip ES saugo savo piliečius nuo įvairių pavojų ir grėsmių. Kampanijos metu norima atkreipti dėmesį į paprastus žmones, kurie savo darbais prisideda prie visų mūsų gerovės. Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje išleido knygą „Žmonės, kurie saugo Europą“, kurioje pristatytos istorijos penkiolikos žmonių, dirbančių kasdienį, rodos, visai nepastebimą darbą, tačiau ženkliai prisidedančių prie mūsų šalies saugumo.

Viena iš knygos „Žmonės, kurie saugo Europą“ herojų – aplinkosaugininkė, VšĮ TEXTALE įkūrėja Viktorija Nausėdienė – dalyvavo renginyje. Kartu su ja atvyko ir kostiumo dailininkė, stilistė Greta Subatavičiūtė bei antrinio dizaino entuziastė Ingrida Juozulynaitė.

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje Ekonomikos valdysenos asistentė Aušrinė Diržinskaitė padarė puikų įvadinį diskusijos pranešimą apie žiedinės ekonomikos naudą ir galimybes.

Renginio viešnios atsivežė konkrečių pavyzdžių, kaip drabužius galima prikelti antram gyvenimui, juos persiuvant ar iš tekstilės kuriant įvairius aksesuarus.

Europos dienos šventė

indexFinansuota 1000 Eur.
Projekto vadovė Almutė Kanapienienė.

Šventinės veiklos prasidėjo Viešosios bibliotekos skaitykloje vykusia diskusija „Širvintos ir ES: 15 metų drauge“. Renginyje dalyvavo Širvintų rajono savivaldybės Investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Piškinaitė, Širvintų rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Vita Janavičienė, Lietuvos pieninių ožkų augintojų asociacijos pirmininkė Andžela Dalia Ėmužytė, ūkininkas iš Bagaslaviškio Bronislavas Liubomiras Vošteris, ūkininkas iš Družų Aurimas Inčiūra, Anciūnų kaimo bendruomenės pirmininkas Gediminas Makauskas bei Družų kaimo bendruomenės pirmininkė Dalia Taparauskienė, svečius linksmino Anciūnų kaimo kapela. Buvo diskutuojama apie tai, kaip per 15 Lietuvos narystės Europos Sąjungoje metų Širvintų rajonui sekėsi įsisavinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, kaip ES lėšos įtakojo ūkininkų bei kaimo bendruomenių gyvenimą.

Gegužės 9-oji – Europos diena – daugeliui per miesto centrą į darbus ar mokyklas skubančių gyventojų prasidėjo „Europos gimtadienio kava“. ES vėliavomis bei kita simbolika išpuoštoje Igno Šeiniaus alėjoje Viešosios bibliotekos kolektyvas sveikino gyventojus, vaišino kava, dalino informaciją apie Europos Sąjungą.

Vėlyvą popietę Širvintų atviroje jaunimo erdvėje vyko diskusija „Ką mūsų labui daro Europa?“. Pirmasis prie diskusijos prisijungė Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo pavaduotojas Marius Vaščega. Nuo pat Europos Sąjungos susikūrimo iki šių dienų Europos istorijos vingiais atkeliavęs pranešėjas palietė tokius aktualius klausimus kaip BREXIT, pabėgėlių krizė, emigracija. Buvo aptarta, ką Lietuva pasiekė per 15 narystės ES metų, kokias galimybes savo piliečiams atveria Europos Sąjunga. Diskusijoje dalyvavusi Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos valdybos pirmininkė Vilija Lukošūnienė pasidalino savo įžvalgomis apie suaugusiųjų mokymosi galimybes Europos Sąjungoje. Plačiau buvo apsistota ties internetine suaugusiųjų švietimo platforma EPALE.

Labai aktyviai prie diskusijos prisijungė Širvintų jaunimas. Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokiniai – Augustė Baravykaitė, Viktorija Aliukonytė, Justinas Blažys – kartu su anglų kalbos mokytoja, Erasmus + projekto koordinatore Gimnazijoje Valda Maslinskiene dalinosi dalyvavimo projekto veiklose patirtimi. Renginio dalyvių nuotaiką kėlė jaunų, gabių muzikantų grupės „Name Goes Here“ pasirodymas.

Artėjantiems rinkimams į tiesiogiai renkamą Europos Sąjungos teisėkūros instituciją – Europos Parlamentą – buvo skirta Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos skaitykloje vykusi diskusija „Renkuosi atsakingai“. Joje dalyvavo šie kandidatai rinkimuose: Jonas Pinskus, kandidatuojantis Lietuvos socialdemokratų darbo partijos sąraše, ir Irena Vasiliauskienė, kandidatuojanti visuomeninio rinkimų komiteto „Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę!“ gretose. Diskusijos dalyviai pristatė savo partijų rinkimines programas, atsakė į klausimus, kodėl jie kandidatuoja į Europos Parlamentą, ką galvoja apie BREXIT ir kitas grėsmes Europos Sąjungai, išsakė savo nuomonę apie šiandienines Lietuvos aktualijas – Prezidento rinkimus, referendumus dėl dvigubos pilietybės ir Seimo narių skaičiaus mažinimo.

Europos dienos šventės renginius vainikavo puikus Edgaro Lubio solinis koncertas.


2018 metais vykdyti projektai: 


„Edukacinės-kūrybinės dirbtuvės „Nuo rašto iki knygos“ vaikams Širvintų rajono bibliotekose“

LTK_Logotipas(1) - KopijaProjektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.
Projekto trukmė: 2018 m. birželio 15 – 2018 m. lapkričio 30 d.
Projekto vadovė: Dalia Taparauskienė.

Projekto metu vyko edukacinės valandėlės „Rašto atsiradimo istorija“: Bartkuškio daugiafuncio centro-mokyklos pradinių klasių mokiniams ir Alionių skyriaus pradinukams. Edukaciją vedė „Vikingų kaimas“ edukatorė Judita Korsakienė.

Širvintų Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje organizuotos edukacinės-kūrybinės knygų kūrimo dirbtuvės „Tu gali sukurti knygą“, kurias vedė dailininkė, knygų iliustratorė Sigutė Chlebinskaitė. Jos metu buvo sukurtos judančių paveikslėlių knygos.

Edukacinės valandėlės „Spalvoti vardai“ vyko Širvintų Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje ir Gelvonų gimnazijoje pradinių klasių mokiniams. Jas vedė dailininkė edukatorė Sigutė Ach.

Edukacinės valandėlės „Knygos kelias“ vyko Širvintų Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje ir Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje pradinių klasių mokiniams. Jas vedė dailininkė edukatorė Sigutė Ach.

Edukacinės piešimo ant vandens dirbtuvės vyko Kernavės ir Musninkų darželio vbei pradinių klasių mokiniams. Jas vedė VšĮ „Vyta“ edukatorė.

Viešojoje bibliotekoje ir „Atžalyno“ progimnazijoje vyko susitikimai su rašytoju Vytautu Račicku.

Širvintų vaikų dienos centro lankytojams buvo organizuota išvyka į Vilnių, į LNB kūrybines dirbtuves, kur vyko edukacinė knygos ženklo sukūrimo mokyklėlė. Kartu vyko ekskursija po Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką.

  „Atverkime vartus galimybei bendrauti, pažinti literatūrą ir  atrasti save“

LTK_Logotipas(1) - KopijaProjektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.
Projekto trukmė: 2018 m. birželio 15 – 2018 m. gruodžio 15 d.
Projekto vadovė: Dalia Taparauskienė.

Projekto metu vyko muzikinės – literatūrinės, popietės Širvintų, Anciūnų, Gelvonų bibliotekose.

„Su peteliške ant lūpų“ – taip vadinosi literatūros ir dainos vakaras Širvintų Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje pagal dviejų iškilių lietuvių kūrėjų, sielos brolių, draugų R. Granausko ir J. Strielkūno tekstus. Programą atliko aktorė Dalia Jankauskaitė, kompozitorius, dainų atlikėjas Andrius Kulikauskas ir birbynininkas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas Kastytis Mikiška.

Širvintų Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje vyko literatūrinė-muzikinė kompozicija „Lėmė dievai poetu man tapti“, pagal Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kūrybą.

Gelvonų bibliotekoje vyko poezijos ir muzikos šventė, „Gėlė pasakė vėjui“ , skirta poeto Henriko Radausko kūrybai. Poeto kūrybą skaitė aktorė Dalia Jankauskaitė, o į muzikos garsų pasaulį nukėlė Vytautas Labutis, džiazo muzikantas.

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Anciūnų filiale vyko literatūrinis-muzikinis vakaras „Man užteko ilgesio…“, kuris buvo dedikuotas prozininkui Mariui Katiliškiui, jo gyvenimui ir kūrybai. 

Viešojoje bibliotekoje lankėsi Marius Čepulis – gamtos fotografas, ornitologas. Fotografas pelnė ne vieną prizą Lietuvos gamtos fotografų konkurse „Auksinis žaltys“. 2017 m. išleido pirmąją savo knygą „Metai. Gamtos fotografo dienoraštis“, susitikimo metu pristatė antrąją –  „Visa tiesa apie gyvūnus“.

Renginyje dalyvavo Širvintų pradinės mokyklos 4a klasės ir „Atžalyno“ progimnazijos 5 -6 klasių moksleiviai.

Edukacinės popietės „Rašto atsiradimo istorija“ vyko Čiobiškio ir Barskūnų mokyklų mokiniams. Edukacijas vedė VšĮ „Vikingų kaimas“ edukatorė Judita Korsakienė.


2017 metais vykdomi projektai:


„Medijos keičia mūsų pasaulį – suprask jas”

LTK_Logotipas(1) - KopijaProjektą finansavo: Lietuvos kultūros taryba.
Projekto trukmė: 2017 m. birželio 15 – 2017 m. gruodžio 15 d.
Projekto vadovė: Dalia Taparauskienė

Projekto veiklų pristatymas:

Seminaras: „Kaip teisingai pateikti informaciją spaudai ir interneto svetainei”                    organizuotas spalio mėn. bibliotekos darbuotojams, kurie rašo straipsnius, talpina informaciją internetiniuose tinklapiuosebei spaudoje, Seminarą vedė Dainius Radzevičius, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas.

Seminarą „Socialiniai tinklai: tuštybė ar vertybės“ lapkričio mėn. vedė Žurnalistikos centro direktorė Džina Donauskaitė. Jis vyko Musninkų, Bagaslaviškio bei Širvintų vaikų dienos centruose.

Lapkričio mėn. vyko mokymai „Žiniasklaidos monitoringas. Žiniasklaidos turinio analizė“, kuriuos vedė Žurnalistikos centro direktorė Džina Donauskaitė. Mokymai vyko Širvintų viešojoje bibliotekoje.

Seminarą „Informacijos pateikimo ypatybės“ spalio vedė Aurimas Perednis, Žinių radijo laidos vedėjas.

Seminarą „Bendravimo socialiniuose tinkluose psichologiniai ypatumai“ lapkričio mėn. vedė psichologė Kristina Šironienė. Jis buvo skirtas senjorų žinioms apie socialinius tinklus pagilinti.


Projektas   „Nuo nemokėjimo skaityti iki negalėjimo neskaityti“

Projektą finansavo: Lietuvos kultūros taryba.
Projekto vykdymui skirta 2400 Eur.
Projekto vadovė: Lolita Pliukštienė.
Projekto trukmė: 2017 m. 02 mėn. 20 d. iki 2017 m. 12 mėn. 15 d.

 Projekto tikslas: atkreipti tėvų ir pedagogų dėmesį į skaitymo naudą ugdant vaikus, skatinant jų meilę knygoms, ieškoti įvairių ugdymo formų, skaitymą sieti su malonumu bei įdomiais potyriais.

Širvintų r. Kernavės darželyje, Vileikiškių ir Musninkų darželių vaikams vyko edukaciniai užsiėmimai „Skaitau, žaidžiu ir kuriu pats“. Šie užsiėmimai organizuoti taip pat Bartkuškio mokyklos – daugiafunkcio  centro  ir Musninkų A.Petrulio gimnazijos pradinukams. Gelvonų gimnazijos pradinukai susitiko su poete  Zita Gaižauskaite. Edukaciniame užsiėmime su Kęstučiu Kasparavičiumi dalyvavo Širvintų „Buratino“ ir „Saulutės“ darželinukai. Su rašytojais Tomu Dirgėla ir Ilona Ežerinyte susitiko Širvintų pradinės mokyklos, „Atžalyno“ progimnazijos mokiniai.

Visų rajono mokyklų pradinukai žiūrėjo „Avilio“ teatro spektaklį. Rajono mokytojams paskaitą „Skaitytojo ugdymas: vaikų literatūros patirtis ir aktualijos“ skaitė  literatūros tyrėjas Kęstutis Urba. Tėvams ir vaikams organizuotos edukacinės dirbtuvės su rašytoju Pauliumi Juodišiumi, išvyka į Kaišiadorių VB (robotikos užsiėmimas) ir Rumšiškes (molinukų lipdymas bei dailyraščio pamoka). Organizuotas kūrybinių darbų konkursas „Astridos Lindgren kūrinių herojai“, skirtas 110-osioms rašytojos metinėms. Buvo pateikti 65 darbai, juos kūrė 55 vaikai, 11 pedagogų inicijavo darbų pateikimą komisijai. Nugalėtojai buvo apdovanoti prizais, visi dalyviai-padėkos raštais. Darbai buvo eksponuojami „Saulutės“ ir „Buratino“ darželiuose, VB Anciūnų filiale.

Už projekto rėmėjų lėšas buvo pagaminti baldai Mamų ir vaikų erdvei: dvi spintutės du staliukai, pertvaros kompiuteriams. Nupirkta stalo žaidimų. Asociacija „Tėvų ir vaikų“ klubas padovanojo knygų už 50 Eur, asociacija „Šeimų bendrystė“ pravedė edukacinį užsiėmimą neatlygintinai.


2016 metais vykdomi projektai:


Europos Sąjunga: suvienijusi įvairovę

indexProjekto tikslas: organizuoti Europos dienos šventę, informuojant Širvintų rajono piliečius apie Europos Sąjungą, jos piliečių teises, savanorystę, akcentuojant skirtingų kultūrų žmonių bendrystę bei taikų sambūvį, toleranciją.

Projekto vykdymo data: 2016 m. gegužės 5 – d.
Projektą finansuoja: Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.
Projekto vadovė: Almutė Kanapienienė.

Projekto partneriai: Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras, Širvintų rajono švietimo centras,  Širvintų pradinė mokykla,  Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Asociacija Baltijos Turkijos kultūros akademija Balturka, Širvintų rajono Musninkų kaimo bendruomenė,  Širvintų komunalinis ūkis, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras.

Trumpas projekto pristatymas:

Suvienijusi įvairovę – yra Europos Sąjungos devizas, pradėtas naudoti nuo 2000 metų. Juo pažymima, kad europiečiai susibūrė į ES siekdami taikos bei gerovės ir kartu praturtino vieni kitus kultūrų, tradicijų bei kalbų gausa. Pastaraisiais metais pasikeitus politinei situacijai, Europos Sąjungos šalys kaip niekad turėtų būti vieningos ir tolerantiškos kitoms kultūroms, tradicijoms ir religijoms.

Europos Sąjungos istorijai, jos vertybėms – demokratijai, tolerancijai, pagarbai žmogaus teisėms – propaguoti bei įtvirtinti  buvo skirta Europos dienos šventė Širvintų mieste.

Projekto veiklos:

Popietės „Skaitome Europos pasakas“ „Saulutės“ ir „Buratino“ lopšeliuose-darželiuose;
Akcija „Su gimimo diena, europiečiai“;
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Administravimo paslaugų skyriaus mokinių kūrybinių-maketavimo darbų paroda „Mes Europoje“;
Informacijos apie ES platinimo akcija „Eurokaruselė“;
Gėlių sodinimo akcija „Žiedai Europai“;
Kūrybinės dirbtuvėlės „Kuriame Europos vėliavą“;
Vieša akcija „Eurotroškinys“;
Rytų Europos studijų centro direktoriaus paskaita „Europos Sąjunga šiandien“;
Atlikėjo iš Azerbaidžano Vusal Ržasoy koncertas;
Širvintų rajono atlikėjų pasirodymas „Dainos ir šokiai Europai“;
Kultūrinių mainų akcija „Po Europos kultūros skėčiu“;
Grupės „Joel Acoustic“ koncertas.


„Nuo nemokėjimo skaityti iki negalėjimo neskaityti”

nuoiki

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba.
Projekto vykdymui skirta 2000 Eur.
Projekto trukmė: 2016 m. kovo 15 d. – 2016 m. gruodžio 15 d.
Projekto vadovė: Lolita Pliukštienė

Projekto veiklų pristatymas:

    Įgyvendinant projekto tikslą: skatinti skaitymą nuo pat ankstyvos vaikystės, buvo organizuotos veiklos. Širvintų r.  Kernavės, Vileikiškių lopšeliuose-darželiuose, Čiobiškio pagrindinėje mokykloje organizuoti edukaciniai  užsiėmimai  „Kaip žmonės sukūrė raštą“, „Buratino“ , Bartkuškio vaikai susitiko su  poete Zita Gaižauskaite,, Širvintų pradinės mokyklos, Zibalų pagrindinės, Musninkų A.Petrulio gimnazijos, Kernavės pradinės mokyklų vaikai susitiko su rašytojais Lina Žutaute, Selemonu Paltanavičiumi, stebėjo „Labaiteatro“spektaklį „Aplink pasaulį“. Tėvams su vaikais VB vyko edukaciniai užsiėmimai „Pop – up iliustracijų kūrimas“, „Kaip žmonės sukūrė raštą“. Juos vedė dailininkė Lina Dūdaitė ir VšĮ „Vikingų kaimas“ edukatorė Judita Korsakienė. Tėvai klausėsi VšĮ „Laikas skaityti“ direktorės Rūtos Elijošaitytės paskaitos „Vaikas ir knyga“, dalyyavo išvykoje į Molėtų viešąją biblioteką.

    Vieno iš pagrindinių projekto partnerių asociacijos „Šeimų bendrystė“ nariai aktyviai dalyvavo renginiuose: edukaciniuose užsiėmimuose, popietėse, išvykoje. Lopšeliams – darželiams buvo parengti specialūs knygų krepšeliai iš naujausių knygų, knygos reguliariai keičiamos. Organizuotas kūrybinių darbų konkursas „Pažink biblioteką“ (skirtas Bibliotekų metams). Geriausi komisijos atrinkti darbai buvo eksponuojami „Saulutės“ ir „Buratino“ darželiuose, Zibalų, Čiobiškio pagrindinėse mokyklose, Musninkų A.Petrulio gimnazijoje.

    Už rėmėjų lėšas nupirkta sėdmaišių stalo žaidimų. Projekto veiklos buvo viešinamos per partnerius, bibliotekos ir renginių dalyvių internetinėse svetainėse, rajono spaudoje. Renginių metu buvo viešinama projekto emblema, platinami rašikliai su projekto pavadinimo logotipu.


„Medijos keičia mūsų pasaulį”

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba.
Projekto trukmė: 2016 m. birželio 15 – 2016 m. gruodžio 15 d.
Projekto vadovė: Dalia Taparauskienė
Projekto veiklų pristatymas:

Mokymai „Projektų valdymas“ Širvintų rajono viešosios bibliotekos darbuotojams.. Juos vedė Janina lektorė daktarė, docentė. Janina Radvilė. Ši lektorė yra baigusi Kauno technologijos universiteto informatikos specialybę, apgynusi daktaro disertaciją, baigusi Lyderystės ir pokyčių valdymo magistro studijas MRUNI, įgijusi ACSTH koučingo specialisto kvalifikaciją, Neuralingvistinio programavimo (NLP) praktiko kvalifikaciją, PMP (Projektų valdymo profesionalo) kvalifikaciją. Dėstė Vilniaus Edukologijos universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete.

Seminaras: „Asmens duomenų apsaugos įstatymas”:  Širvintų rajono viešosios bibliotekos bibliotekininkams.  Vedė Indrė Skersytė, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos teisės skyriaus specialistė.

Mokymai  „Nematomi pavojai internete: asmens duomenų apsauga elektroninėje erdvėje”: Širvintų rajono viešosios bibliotekos bibliotekininkams, Širvintų vaikų dienos centro lankytojams. Juos vedė VGTU Informacinių technologijų ir sistemų centro vadovė Eglė Švedaitė.

Seminaras  „Asmeninis efektyvumas – savo laiko valdymas“. Seminarą vedė  lektorė daktarė, docentė Janina Radvilė. Ši lektorė yra baigusi Kauno technologijos universiteto informatikos specialybę, apgynusi daktaro disertaciją, baigusi Lyderystės ir pokyčių valdymo magistro studijas MRUNI, įgijusi ACSTH koučingo specialisto kvalifikaciją, Neuralingvistinio programavimo (NLP) praktiko kvalifikaciją , PMP (Projektų valdymo profesionalo) kvalifikaciją. Dėstė Vilniaus Edukologijos universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete. Seminare dalyvavo Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai, bibliotekininkai, bibliotekos lankytojai.

Seminarai „Nematomi pavojai internete – asmens duomenų apsauga internete“  Čiobiškio, Bagaslaviškio, Kernavės, Kiauklių bibliotekų lankytojams bei Musninkų gimnazijos gimnazistams. Lektorius Paulius Nomgaudas, VGTU programavimo skyriaus vedėjas.


2015 metais vykdomi projektai:


Europa – mūsų dabartis ir ateitis

plogo

Projekto tikslas: organizuoti Europos dienos šventę, informuojant Širvintų rajono piliečius apie Europos Sąjungos vystomąjį bendradarbiavimą.

Projekto vykdymo data: 2015 m. gegužės 8 d.
Projektą finansuoja: Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.
Projekto vadovė: Almutė Kanapienienė.

Projekto partneriai: Širvintų pradinė mokykla, Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras, Širvintų rajono Musninkų kaimo bendruomenė, Širvintų rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius Širvintų miesto bendruomenės jaunimas, Širvintų rajono Švietimo centras.

Trumpas projekto pristatymas:
Europos Parlamentui bei ES Tarybai 2015-uosius paskelbus Europos metais vystymuisi, siekiama atkreipti plačiosios visuomenės dėmesį ir parodyti, kad ES vystomasis bendradarbiavimas naudingas tiek šalių partnerių, tiek ES piliečiams ir kiekvienas žmogus gali prisidėti sprendžiant šiandienos globalius iššūkius.
Šiuo projektu siekiame informuoti Širvintų rajono žmones apie vystomąjį bendradarbiavimą, paaiškinti, kam ir kaip teikiama ES parama vystymuisi, kad šio darbo rezultatai – realūs ir ilgalaikiai. Siekiame parodyti mokesčių mokėtojams, kad jų pinigai padeda suteikti viso pasaulio žmonėms, skurstantiems ne dėl savo kaltės, galimybę užsidirbti pragyvenimui, išlaikyti šeimas ir pasirūpinti savo bendruomenėmis.
Projekto veiklose daug dėmesio skiriame vienai iš vystomojo bendradarbiavimo formų – savanorystei.
Europos dienos šventės veiklas išdėliojome taip, kad būtų įtraukta kuo įvairesnių amžiaus grupių žmonių: rytinė staigmena skirta visiems širvintiškiams, konferencija daugiau orientuota į tuos žmones, kurie daugiau ar mažiau buvo susidūrę su europiniais projektais, jaunimui skirta diskusija apie savanorystės naudą, dalinimasis kultūrine patirtimi. Koncertai bus dovana visiems miesto gyventojams Europos dienos proga.

Projekto veiklos:
Rytinė staigmena “Su gimimo diena, europiečiai!”
Vaikų piešinių paroda “Europos ateitis”
Informacijos platinimo akcija “Eurošuliniai”
Konferencija “2015 – Europos metai vystymuisi”
Vieša jaunimo akcija “Mes už savanorystę”
Prancūzų atlikėjos Clotilde Solange Rigaud koncertas
Diskusija “Tolimi kraštai, artimi gyvenimai”
Atlikėjo Tado Juodsnukio koncertas.


 „Nuo nemokėjimo skaityti iki negalėjimo neskaityti“

nuoiki

Projekto tikslas – patiems mažiausiems vaikams formuoti teigiamą skaitymo įvaizdį, kelti tėvų sąmoningumą vaikų skaitymo atžvilgiu.

Projekto trukmė: 2015 m. vasario 17 d. – gruodžio 18 d.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba
Projekto vykdymui skirta 1700 Eur.
Projekto vadovė: Lolita Pliukštienė

Projekto partneriai: Asociacija „Tėvų ir vaikų klubas“, UAB „Danielita“, asociacija „Intelektinio Kapitalo Ugdymas“.
Trumpas projekto pristatymas: projekto vykdymo metu atkreipti tėvų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų dėmesį į skaitymo svarbą vaikų mąstymo ir vaizduotės vystymuisi, organizuojant renginius vaikų lopšeliuose – darželiuose, pradinėje mokykloje, Viešojoje bibliotekoje. Suteikti galimybę įgyvendinti kūrybines šeimų iniciatyvas. Žaislotekos atnaujinimas (iš privačių rėmėjų lėšų). Organizuojamos teminės popietės, parengti knygų krepšeliai, kurie yra skolinami vaikų lopšeliams – darželiams. Kūrybinių darbų konkursas, skirtas Hanso Kristiano Anderseno 210 – gimimo metinėms. Dalyviai – rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų ir mokyklų ikimokyklinių klasių vaikai. Geriausiai įvertintų darbų kilnojamoji paroda eksponuojama rajono kultūros ir švietimo įstaigose. Knygų dovanojimo akcijos. Vaikams labiausiai patikusių knygų (penketukų) rinkimai.

Pagrindinės projekto veiklos:

Kovo mėn.: Kūrybinių darbų konkursas, skirtas Hanso Kristiano Anderseno 210 – gimimo metinėms paminėti.

Balandžio mėn.: susitikimas su poete Zita Gaižauskaite „Saulutės“ lopšelyje – darželyje.
Eilėraščių kūrybos konkursas, vertinant poetei Zitai Gaižauskaitei, Viešojoje bibliotekoje.
Susitikimas su poete Zene Sadauskaite Kernavės vaikų darželyje.
Susitikimas su poete Zene Sadauskaite Musninkų A.Petrulio gimnazijoje.

Gegužės mėn.: kūrybinis – praktinis užsiėmimas „Smėlio pasakos paveikslas“. Veda psichologė, pasakų dirbtuvių „Permainų vėjas“ įkūrėja ir autorė Viktorija Grigorjeva.
Seminaras – paskaita „Kūno kalbos skaitymas“. Veda asociacijos „Intelektinio Kapitalo Ugdymas“ direktorius, „Svajonių mokyklos“ vadovas ir lektorius Laurynas Pečkaitis.

Birželio mėn.: išvyka į Kauną, Vaikų literatūros muziejų su mažaisiais skaitytojais ir jų tėveliais.

Rugsėjo mėn.: Susitikimas su rašytoja Lina Žutaute Viešojoje bibliotekoje. Susitikimas su iliustruotoja ir rašytoja Ula Šimulynaite

Spalio mėn.: Paskaita apie vaikų skaitymą „Vaikystės juosta knygų raštais“.