Projektai

2019 metais vykdyti projektai

LTK_Logotipas(1) - Kopija

 

 

 

Projektas „Kelionė link dvasios stiprybės ir gyvenimo pilnatvės”

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Projekto vykdymui LTKT skyrė 2100 Eur.

Projektas „Kelionė link dvasios stiprybės ir gyvenimo pilnatvės“

Projekto vadovė: Almutė Kanapienienė

Projektas buvo skirtas Širvintų rajone gyvenančių vienišų vyresnio amžiaus ir neįgalių žmonių kultūrinės atskirties mažinimui, oraus ir pilnaverčio šių žmonių gyvenimo užtikrinimui, vienišumo ir bendravimo stygiaus problemų sprendimui, socialines paslaugas teikiančių rajono įstaigų ir Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos bendradarbiavimo ryšių stiprinimui.

Projekto metu vyko:

Kūrybinio-terapinio rašymo seminarų ciklas. Užsiėmimai vyko rugsėjo – lapkričio mėnesiais Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre. Seminarus vedė psichologas, psichoterapeutas, kūrybinio rašymo mokytojas Julius Kvedarauskas.

Aktorės ir knygų autorės Nijolės Narmontaitės kūrybos vakaras „Ko nematė žiūrovai“. Pasitelkusi savo gebėjimus groti keliais instrumentais, dainavimą, vaidybą bei nepakartojamo skambesio žemaitišką šnektą, Nijolė Narmontaitė pristatė keturias savo knygas: „Aktoriai, režisieriai ir kasininkės: ko nematė žiūrovai“, „Aktoriai, režisieriai ir studentai: ko nematė žiūrovai“, „Aktoriai, režisieriai ir gerbėjai: ko nematė žiūrovai“ bei „Aktoriai, aprengėjos ir scenos darbininkai“.

Teatro ir kino aktoriaus, dainuojamosios poezijos koncertų organizatoriaus ir dalyvio Gedimino Storpirščio muzikinė programa „Trys mūzos“. Vakaro metu žinomas aktorius kvietė pasiklausyti dainų bei skaitė savo ir kitų žinomų poetų kurtas eiles.

Poezijos ir muzikos improvizacijų spektaklis „TYLOS SODAI“, sukurtas pagal aktorės ir scenarijaus autorės Birutės Mar mylimų lietuvių poetų – Donaldo Kajoko, Jono Strielkūno, Reginos Katinaitės-Lumpeckienės, Marcelijaus Martinaičio, Justino Marcinkevičiaus, Pauliaus Širvio ir pačios Birutės Mar – eiles. Spektaklyje skambėjo netikėtų dermių kompozitoriaus Antano Kučinsko sukurtas garso takelis, birbynininko Egidijaus Ališausko muzikinės improvizacijos.

Buvo surengti du knygų pristatymai.

Poetė, rašytoja, muziejininkė Aldona Ruseckaitė pristatė naujausią savo kūrinį – biografinį romaną „Padai pilni vinių“, kuriame pasakojama dramatiška poetės Salomėjos Nėries gyvenimo istorija.

Knygos „Juozas Baltušis Vietoj dienoraščio. I tomas. 1970-1975“ pristatymas. Renginyje dalyvavo literatūros kritikas Valentinas Sventickas, o ištraukas iš knygos skaitė aktorius Rimantas Bagdzevičius.

 

Projektas „Ieškoti, pažinti, pamėgti“

LTK_Logotipas(1) - Kopija

 

 

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Projekto vykdymui LTKT skyrė 2700 Eur.

Projekto vadovė: Lolita Pliukštienė

Projekto tikslas buvo vaikų ugdymas teatro menu: sudaryti vaikams galimybes teatro raiškos priemonėmis plėtoti savo kūrybines galias, gebėjimą reikštis ir komunikuoti. Buvo vadovaujamasi nuostata, kad kūrybinis procesas yra svarbiau negu rezultatas.

Projekto metu vyko:

Bibliotekos darbuotojams skirtas seminaras „Lėlių teatro galimybės bibliotekų darbe“, kurį vedė Lietuvos lėlių teatro režisierius ir dailininkas Rimas Driežis vyko kūrybinis užsiėmimas,

Edukacinis susitikimas „Lėlių teatras iš arti“, kurį vedė kraštietė, teatro ir kino aktorė Elvyra Piškinaitė,

Kūrybinis teatrinis užsiėmimas „Šviesos šešėlių pasakos“, kurį vedė netradicinio „Stalo teatro“ įkūrėja, režisierė, scenografė ir aktorė Saulė Degutytė.

Kalbos lavinimo užsiėmimas, kurį vedė aktorė, režisierė, dėstytoja, poezijos skaitovė Aldona Vilutytė.

Susitikimas su vaikų rašytoju Tomu Dirgėla. Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos aktų salėje viešėjo populiarus vaikų rašytojas Tomas Dirgėla. Jis bendravo su progimnazijos penktokais, domėjosi, kokius sapnus sapnuoja jaunieji knygų skaitytojai.

Pojūčių teatro kūrybinės dirbtuvės, kurias vedė aktorė Aistė Jančiūtė, ką tik grįžusi iš festivalio Pietų Korėjoje. Aktorės užsiėmimai ir žaidimai skatino mokinius įsitraukti į pojūčius ir leistis į vaizduotę lavinančią kelionę.

Aktorės Emilijos Latėnaitės susitikimas su gimnazistais vyko Širvintų L.Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje.

Bendradarbiaujant Širvintų „Atžalyno“ progimnazijai su Ukmergės „Ryto“ specialiąja mokykla, bibliotekoje vyko kūrybinis užsiėmimas „Kita širmos pusė“ su Vilniaus „Lėlės“ teatro režisieriumi, lėlininku Rimu Driežiu, skirtas Tolerancijos dienai paminėti.

Buvo organizuotos trys išvykos.

Rugpjūčio 21 d. Širvintų I. Šeiniaus viešosios bibliotekos jauniesiems skaitytojams ir jų tėveliams buvo organizuota kelionė į Pakruojį. J. Paukštelio viešosios bibliotekos kolektyvo darbuotojos dalinosi darbo patirtimi, o kiti keliautojai išbandė skrebinimo aparatą, išmanųjį žaidimų stalą, žaidimą su akiniais ir kitomis įdomybėmis.

Vyko 2 išvykos į Vilnių:

Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos aktyvūs skaitytojai, renginių dalyviai pradinės mokyklos 2a klasės mokiniai su mokytoja Nijole Miliauskaite spalio 4 d. dalyvavo išvykoje į Vilnių. Nacionalinėje M.Mažvydo bibliotekoje vaikams darbuotoja Viktorija Bulyginaitė parodė bibliotekos erdves: skaityklas, vaikų erdves, kūrybines dirbtuves „Pasidaryk pats“, žaisloteką. Visi vaikai šioje bibliotekoje lankėsi pirmą kartą.

Lietuvos teatro, kino ir muzikos muziejuje edukatorė Daiva Krutulienė edukacinio užsiėmimo metu papasakojo daug įdomybių apie teatrą. Edukatorė parodė širmą, kuri naudojama spektakliuose.

Gruodžio 11 d. organizuota išvyka Vilnių. Programoje: ekskursija po Vilniaus senamiestį ir Keistuolių teatro spektaklis „Kaip laikrodžiai Kalėdas mušė“. Išvykoje dalyvavo Širvintų pradinės mokyklos 3a klasės mokiniai.

 

Projektas „Etnokultūrinio paveldo sklaida Širvintų rajono bibliotekose“

LTK_Logotipas(1) - Kopija

 

 

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Projekto vykdymui LTKT skyrė 2100 Eur.

Projekto vadovė: Dalia Taparauskienė

Šio projekto tikslas: skatinti vietos kultūrinį identitetą, perduodant etnokultūrines bendruomenės tradicijas, skatinant jų tęstinumą ir bendradarbiaujant kartoms suteikti galimybę kultūriniams vietos bendruomenės poreikiams bei gerosios patirties sklaidai.

Projekto vykdymui LTKT skyrė 2100 Eur.

Šis projektas Širvintų rajono bibliotekų lankytojams leido susipažinti etnine kultūra, su kuria supažindino profesionalūs etnologai. Projektas leido patirti bendravimo ir pažinimo džiaugsmą, dalyvaujant organizuojamuose renginiuose.Bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis ir mokyklomis užmegzti ryšiai įgalina tęstinumo veiklos galimybes.Projekto veiklos leido jose dalyvauti įvairaus amžiaus bibliotekų skaitytojams ir lankytojams, padidino susidomėjimą knyga bei literatūra.

Projekto metu vyko:

Edukacinis susitikimas su etnologe Gražina Kadžyte, kurio tema „Tradicijų puoselėjimas liaudies mene“,

Edukacinis susitikimas su etnomuzikologe Zita Kelmickaite, „Tradicija ir modernumas etnokultūroje“,

Vakaras su etnomuzikologe Loreta Sungailiene, „Kartų tradicijos ir dainos“, kurio metu buvo pristatytos adventinės bei kalėdinės sutartinės ir tradicijos,

Vyko „Romansų vakaras“ su folkloro ansambliu „Nalšia“

Buvo organizuota kelionė-ekskursija į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką,

kurioje dalyvavo 50 Trečiojo amžiaus universiteto lankytojų.

 

Projektas „Regioninės edukacinės kūrybinės dirbtuvės“

LTK_Logotipas(1) - Kopija

 

 

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Projekto vykdymui LTKT skyrė 2500 Eur.

Projekto vadovė: Dalia Taparauskienė.

Projekto tikslas: užtikrinti tolygią kultūrinę raidą regione, skatinant kūrybinių raiškų įvairovę, stiprinant bibliotekų lankytojų didėjimą.

Šis projektas Širvintų rajono bibliotekų lankytojams vaikams leido susipažinti rašto ir knygos atsiradimo istorija, su kuria supažindino profesionalūs edukatoriai.

Projekto veiklos įgalino patirti bendravimo ir pažinimo džiaugsmą, dalyvaujant organizuojamuose renginiuose.

Bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis ir mokyklomis užmegzti ryšiai įgalino tęstinumo veiklos galimybes.

Projekto veiklos leido jose dalyvauti bibliotekų skaitytojus ir lankytojams, padidino susidomėjimą knyga bei literatūra.

Labai svarbu, kad buvo sudaryta galimybė dalyvauti veiklose socialiai remtiniems vaikams, lankantiems dienos centrus.

Šis projektas Širvintų rajono bibliotekų lankytojams leido susipažinti su rašto ir knygos atsiradimo istorija. Projektas leido patirti bendravimo ir pažinimo džiaugsmą, dalyvaujant organizuojamuose renginiuose.

Bibliotekai labai svarbu gilinti vartotojų žinias, skatinti skaitymą, ugdyti bibliotekos lankytojų bendravimo ir naujo turinio kūrimo įgūdžius – tai pavyko įgyvendinti.

Projekto metu vyko šios veiklos:

Ebru meno paslaptys Zibalų pradinio ugdymo skyriuje. Piešimo ant vandens techniką pristatė VšĮ „Vyta“ edukatorė Eglė Daubaraitė.

Vyko piešimo ant vandens edukacija.  Ebru meno paslaptys „Tėkmės“ mokykloje. Piešimo ant vandens techniką pristatė VšĮ „Vyta“. Vyko piešimo ant vandens edukacija.

Knygrišybos edukacija Musninkų A.Petrulio gimnazijoje. Knygrišybos edukaciją vykdė VšĮ „Vyta“.

Spalio 14 d. susitikimas su dailininku, rašytoju Kęstučiu Kasparavičiumi Musninkų A.Petrulio gimnazijoje. Dailininkas ir rašytojas pristatė savo kūrybą, vyko knygos kūrimo edukacija.

Susitikimas su dailininku, rašytoju Kęstučiu Kasparavičiumi Bartkuškio daugiafunkciame centre. Dailininkas ir rašytojas pristatė savo kūrybą, vyko knygos kūrimo edukacija.

Susitikimas su Sigute Chlebinskaite. Dailininkė pristatė senovine technika sukurtas knygas. Vyko judančių paveikslėlių knygos edukacija.

 Musninkų vaikų dienos centro išvyka į Lietuvos nacionalinę biblioteką.

Vyko ekskursija po biblioteką, exlibrio kūrimo edukacija.

Organizuotas edukacijų ciklas su dailininke, autore, iliustratore Sigute Ach. Jame dalyvavo Širvintų pradinės mokyklos 4 klasių mokiniai. Prisijungė ir Socialinių paslaugų centro gyventojai.

Lapkričio 13 d.vyko pirmasis susitikimas su Sigute Ach „Susitikime bibliotekoje“. Edukacijų metu vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu buvo kuriamas „Angelų sodas“. Dailininkė ir rašytoja supažindino vaikus su savo kūryba. Buvo liejamos akvarelės „Angelų sodui“.

Lapkričio 18 d. antrasis susitikimas su Sigute Ach ir programa „Angelų sodas“. Edukacijų metu vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu buvo kuriamas „Angelų sodas“. Dailininkė ir rašytoja supažindino vaikus su savo kūryba.

Lapkričio 18 d. trečiasis susitikimas su Sigute Ach ir programa „Angelų sodas“. Edukacijų metu vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu buvo kuriamas „Angelų sodas. Dailininkė ir rašytoja supažindino vaikus su savo kūryba.

Lapkričio 25 d. ketvirtasis susitikimas Sigute Ach, edukacinė programa „Angelų sodas“. Edukacijų metu vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu buvo kuriamas „Angelų sodas“. Dailininkė ir rašytoja supažindino vaikus su savo kūryba. Po šio susitikimo bibliotekoje suspindo „Angelų sodas“.

Gelvonų gimnazijos moksleivių išvyka į Lietuvos nacionalinę biblioteką.

Vyko ekskursija po biblioteką, exlibrio kūrimo edukacija.

Gruodžio 12 d. Gelvonų gimnazijos moksleivių susitikimas Sigute Ach, edukacinė programa „Angelų sodas“. Edukacijų metu vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu buvo kuriamas „Angelų sodas“. Dailininkė ir rašytoja supažindino vaikus su savo kūryba. Gelvonų gimnazijos dailės klasę papuošė „Angelų sodas“.

 

Projektas „Prisijungusi Lietuva“

Viešoji biblioteka dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva“ veikloje.

2019 m. Igno Šeiniaus bibliotekoje vyko nemažai veiklų, susijusių su projektu „Prisijungusi Lietuva“. Šio projekto tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis.

Projektas „Prisijungusi Lietuva“ realizuojamas visoje Lietuvoje ir yra nukreiptas į gausią gyventojų tikslinę grupę – apie 500 tūkst. asmenų, kurie vis dar nesinaudoja internetu arba kurių skaitmeniniai įgūdžiai yra nepakankami.

Dalyvaudama projekto veiklose, Igno Šeiniaus viešoji biblioteka vykdė skaitmeninio raštingumo mokymus. Pravesti 7 skaitmeninio raštingumo pradmenų mokymai Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok“ bei 9 mokymai pažengusiesiems „Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk, dalykis turiniu internete: efektyvus laiko planavimas ir bendravimas“. Vyko mokymai Lapelių, Bagaslaviškio, Anciūnų filialuose.

Bibliotekos darbuotojams projektas „Prisijungusi Lietuva“ surengė 2 mokymus.

Projektas nepamiršo ir senjorų. Daug naudingos informacijos jie sužinojo tiesioginių internetinių transliacijų „Senjorų dienos internete 2019“ metu. Transliacijos vyko šiomis temomis: „Technologijų vitaminai“, „Pats sau gidas“, „Bankas tavo delne“, „Bendravimo mados“, „Išmanusis daržas“.

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje finansuoti projektai

index

Diskusija „Vartokime atsakingiau, pratęskime daiktų istorijas“

 Finansuota 500 Eur.

Projekto vadovė Almutė Kanapienienė.

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji biblioteka organizavo Europos Komisijos komunikacijos kampanijos „ES drauge saugiau“ renginį – diskusiją „Vartokime atsakingiau, pratęskime daiktų istorijas“, finansuotą Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje.

Renginio partneriai: Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras, VšĮ „Globalūs projektai“. Kampanijos „ES drauge saugiau“ tikslas – plačiau informuoti visuomenę apie tai, kaip ES saugo savo piliečius nuo įvairių pavojų ir grėsmių. Kampanijos metu norima atkreipti dėmesį į paprastus žmones, kurie savo darbais prisideda prie visų mūsų gerovės. Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje išleido knygą „Žmonės, kurie saugo Europą“, kurioje pristatytos istorijos penkiolikos žmonių, dirbančių kasdienį, rodos, visai nepastebimą darbą, tačiau ženkliai prisidedančių prie mūsų šalies saugumo.

Viena iš knygos „Žmonės, kurie saugo Europą“ herojų – aplinkosaugininkė, VšĮ TEXTALE įkūrėja Viktorija Nausėdienė – dalyvavo renginyje. Kartu su ja atvyko ir kostiumo dailininkė, stilistė Greta Subatavičiūtė bei antrinio dizaino entuziastė Ingrida Juozulynaitė.

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje Ekonomikos valdysenos asistentė Aušrinė Diržinskaitė padarė puikų įvadinį diskusijos pranešimą apie žiedinės ekonomikos naudą ir galimybes.

Renginio viešnios atsivežė konkrečių pavyzdžių, kaip drabužius galima prikelti antram gyvenimui, juos persiuvant ar iš tekstilės kuriant įvairius aksesuarus.

 

Europos dienos šventė

index

Finansuota 1000 Eur.

Projekto vadovė Almutė Kanapienienė.

Šventinės veiklos prasidėjo Viešosios bibliotekos skaitykloje vykusia diskusija „Širvintos ir ES: 15 metų drauge“. Renginyje dalyvavo Širvintų rajono savivaldybės Investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Piškinaitė, Širvintų rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Vita Janavičienė, Lietuvos pieninių ožkų augintojų asociacijos pirmininkė Andžela Dalia Ėmužytė, ūkininkas iš Bagaslaviškio Bronislavas Liubomiras Vošteris, ūkininkas iš Družų Aurimas Inčiūra, Anciūnų kaimo bendruomenės pirmininkas Gediminas Makauskas bei Družų kaimo bendruomenės pirmininkė Dalia Taparauskienė, svečius linksmino Anciūnų kaimo kapela. Buvo diskutuojama apie tai, kaip per 15 Lietuvos narystės Europos Sąjungoje metų Širvintų rajonui sekėsi įsisavinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, kaip ES lėšos įtakojo ūkininkų bei kaimo bendruomenių gyvenimą.

Gegužės 9-oji – Europos diena – daugeliui per miesto centrą į darbus ar mokyklas skubančių gyventojų prasidėjo „Europos gimtadienio kava“. ES vėliavomis bei kita simbolika išpuoštoje Igno Šeiniaus alėjoje Viešosios bibliotekos kolektyvas sveikino gyventojus, vaišino kava, dalino informaciją apie Europos Sąjungą.

Vėlyvą popietę Širvintų atviroje jaunimo erdvėje vyko diskusija „Ką mūsų labui daro Europa?“. Pirmasis prie diskusijos prisijungė Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo pavaduotojas Marius Vaščega. Nuo pat Europos Sąjungos susikūrimo iki šių dienų Europos istorijos vingiais atkeliavęs pranešėjas palietė tokius aktualius klausimus kaip BREXIT, pabėgėlių krizė, emigracija. Buvo aptarta, ką Lietuva pasiekė per 15 narystės ES metų, kokias galimybes savo piliečiams atveria Europos Sąjunga. Diskusijoje dalyvavusi Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos valdybos pirmininkė Vilija Lukošūnienė pasidalino savo įžvalgomis apie suaugusiųjų mokymosi galimybes Europos Sąjungoje. Plačiau buvo apsistota ties internetine suaugusiųjų švietimo platforma EPALE.

Labai aktyviai prie diskusijos prisijungė Širvintų jaunimas. Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokiniai – Augustė Baravykaitė, Viktorija Aliukonytė, Justinas Blažys – kartu su anglų kalbos mokytoja, Erasmus + projekto koordinatore Gimnazijoje Valda Maslinskiene dalinosi dalyvavimo projekto veiklose patirtimi. Renginio dalyvių nuotaiką kėlė jaunų, gabių muzikantų grupės „Name Goes Here“ pasirodymas.

Artėjantiems rinkimams į tiesiogiai renkamą Europos Sąjungos teisėkūros instituciją – Europos Parlamentą – buvo skirta Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos skaitykloje vykusi diskusija „Renkuosi atsakingai“. Joje dalyvavo šie kandidatai rinkimuose: Jonas Pinskus, kandidatuojantis Lietuvos socialdemokratų darbo partijos sąraše, ir Irena Vasiliauskienė, kandidatuojanti visuomeninio rinkimų komiteto „Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę!“ gretose. Diskusijos dalyviai pristatė savo partijų rinkimines programas, atsakė į klausimus, kodėl jie kandidatuoja į Europos Parlamentą, ką galvoja apie BREXIT ir kitas grėsmes Europos Sąjungai, išsakė savo nuomonę apie šiandienines Lietuvos aktualijas – Prezidento rinkimus, referendumus dėl dvigubos pilietybės ir Seimo narių skaičiaus mažinimo.

Europos dienos šventės renginius vainikavo puikus Edgaro Lubio solinis koncertas.

 

 


2018 metais vykdyti projektai: 

LTK_Logotipas(1) - Kopija

 

 

„Edukacinės-kūrybinės dirbtuvės „Nuo rašto iki knygos“ vaikams Širvintų rajono bibliotekose“

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Projekto trukmė: 2018 m. birželio 15 – 2018 m. lapkričio 30 d.

Projekto vadovė: Dalia Taparauskienė.

Projekto metu vyko edukacinės valandėlės „Rašto atsiradimo istorija“: Bartkuškio daugiafuncio centro-mokyklos pradinių klasių mokiniams ir Alionių skyriaus pradinukams. Edukaciją vedė „Vikingų kaimas“ edukatorė Judita Korsakienė.

Širvintų Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje organizuotos edukacinės-kūrybinės knygų kūrimo dirbtuvės „Tu gali sukurti knygą“, kurias vedė dailininkė, knygų iliustratorė Sigutė Chlebinskaitė. Jos metu buvo sukurtos judančių paveikslėlių knygos.

Edukacinės valandėlės „Spalvoti vardai“ vyko Širvintų Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje ir Gelvonų gimnazijoje pradinių klasių mokiniams. Jas vedė dailininkė edukatorė Sigutė Ach.

Edukacinės valandėlės „Knygos kelias“ vyko Širvintų Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje ir Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje pradinių klasių mokiniams. Jas vedė dailininkė edukatorė Sigutė Ach.

Edukacinės piešimo ant vandens dirbtuvės vyko Kernavės ir Musninkų darželio vbei pradinių klasių mokiniams. Jas vedė VšĮ „Vyta“ edukatorė.

Viešojoje bibliotekoje ir „Atžalyno“ progimnazijoje vyko susitikimai su rašytoju Vytautu Račicku.

Širvintų vaikų dienos centro lankytojams buvo organizuota išvyka į Vilnių, į LNB kūrybines dirbtuves, kur vyko edukacinė knygos ženklo sukūrimo mokyklėlė. Kartu vyko ekskursija po Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką.

LTK_Logotipas(1) - Kopija

 

 

  „Atverkime vartus galimybei bendrauti, pažinti literatūrą ir  atrasti save“

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Projekto trukmė: 2018 m. birželio 15 – 2018 m. gruodžio 15 d.

Projekto vadovė: Dalia Taparauskienė.

Projekto metu vyko muzikinės – literatūrinės, popietės Širvintų, Anciūnų, Gelvonų bibliotekose.

„Su peteliške ant lūpų“ – taip vadinosi literatūros ir dainos vakaras Širvintų Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje pagal dviejų iškilių lietuvių kūrėjų, sielos brolių, draugų R. Granausko ir J. Strielkūno tekstus. Programą atliko aktorė Dalia Jankauskaitė, kompozitorius, dainų atlikėjas Andrius Kulikauskas ir birbynininkas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas Kastytis Mikiška.

Širvintų Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje vyko literatūrinė-muzikinė kompozicija „Lėmė dievai poetu man tapti“, pagal Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kūrybą.

Gelvonų bibliotekoje vyko poezijos ir muzikos šventė, „Gėlė pasakė vėjui“ , skirta poeto Henriko Radausko kūrybai. Poeto kūrybą skaitė aktorė Dalia Jankauskaitė, o į muzikos garsų pasaulį nukėlė Vytautas Labutis, džiazo muzikantas.

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Anciūnų filiale vyko literatūrinis-muzikinis vakaras „Man užteko ilgesio…“, kuris buvo dedikuotas prozininkui Mariui Katiliškiui, jo gyvenimui ir kūrybai. 

Viešojoje bibliotekoje lankėsi Marius Čepulis – gamtos fotografas, ornitologas. Fotografas pelnė ne vieną prizą Lietuvos gamtos fotografų konkurse „Auksinis žaltys“. 2017 m. išleido pirmąją savo knygą „Metai. Gamtos fotografo dienoraštis“, susitikimo metu pristatė antrąją –  „Visa tiesa apie gyvūnus“.

Renginyje dalyvavo Širvintų pradinės mokyklos 4a klasės ir „Atžalyno“ progimnazijos 5 -6 klasių moksleiviai.

Edukacinės popietės „Rašto atsiradimo istorija“ vyko Čiobiškio ir Barskūnų mokyklų mokiniams. Edukacijas vedė VšĮ „Vikingų kaimas“ edukatorė Judita Korsakienė.

 

2017 metais vykdomi projektai:


LTK_Logotipas(1) - Kopija

 

 

„Medijos keičia mūsų pasaulį – suprask jas“

Projektą finansavo: Lietuvos kultūros taryba.

Projekto trukmė: 2017 m. birželio 15 – 2017 m. gruodžio 15 d.

Projekto vadovė: Dalia Taparauskienė

Projekto veiklų pristatymas:

Seminaras: „Kaip teisingai pateikti informaciją spaudai ir interneto svetainei“                    organizuotas spalio mėn. bibliotekos darbuotojams, kurie rašo straipsnius, talpina informaciją internetiniuose tinklapiuosebei spaudoje, Seminarą vedė Dainius Radzevičius, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas.

Seminarą „Socialiniai tinklai: tuštybė ar vertybės“ lapkričio mėn. vedė Žurnalistikos centro direktorė Džina Donauskaitė. Jis vyko Musninkų, Bagaslaviškio bei Širvintų vaikų dienos centruose.

Lapkričio mėn. vyko mokymai „Žiniasklaidos monitoringas. Žiniasklaidos turinio analizė“, kuriuos vedė Žurnalistikos centro direktorė Džina Donauskaitė. Mokymai vyko Širvintų viešojoje bibliotekoje.

Seminarą „Informacijos pateikimo ypatybės“ spalio vedė Aurimas Perednis, Žinių radijo laidos vedėjas.

Seminarą „Bendravimo socialiniuose tinkluose psichologiniai ypatumai“ lapkričio mėn. vedė psichologė Kristina Šironienė. Jis buvo skirtas senjorų žinioms apie socialinius tinklus pagilinti.


2016 metais vykdomi projektai:


Europos Sąjunga: suvienijusi įvairovę

index

Projekto tikslas: organizuoti Europos dienos šventę, informuojant Širvintų rajono piliečius apie Europos Sąjungą, jos piliečių teises, savanorystę, akcentuojant skirtingų kultūrų žmonių bendrystę bei taikų sambūvį, toleranciją.

Projekto vykdymo data: 2016 m. gegužės 5 – d.

Projektą finansuoja: Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.

Projekto vadovė: Almutė Kanapienienė.

Projekto partneriai: Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras, Širvintų rajono švietimo centras,  Širvintų pradinė mokykla,  Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Asociacija Baltijos Turkijos kultūros akademija Balturka, Širvintų rajono Musninkų kaimo bendruomenė,  Širvintų komunalinis ūkis, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras.

Trumpas projekto pristatymas:

Suvienijusi įvairovę – yra Europos Sąjungos devizas, pradėtas naudoti nuo 2000 metų. Juo pažymima, kad europiečiai susibūrė į ES siekdami taikos bei gerovės ir kartu praturtino vieni kitus kultūrų, tradicijų bei kalbų gausa. Pastaraisiais metais pasikeitus politinei situacijai, Europos Sąjungos šalys kaip niekad turėtų būti vieningos ir tolerantiškos kitoms kultūroms, tradicijoms ir religijoms.

Europos Sąjungos istorijai, jos vertybėms – demokratijai, tolerancijai, pagarbai žmogaus teisėms – propaguoti bei įtvirtinti  buvo skirta Europos dienos šventė Širvintų mieste.

Projekto veiklos:

Popietės „Skaitome Europos pasakas“ „Saulutės“ ir „Buratino“ lopšeliuose-darželiuose;

Akcija „Su gimimo diena, europiečiai“;

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Administravimo paslaugų skyriaus mokinių kūrybinių-maketavimo darbų paroda „Mes Europoje“;

Informacijos apie ES platinimo akcija „Eurokaruselė“;

Gėlių sodinimo akcija „Žiedai Europai“;

Kūrybinės dirbtuvėlės „Kuriame Europos vėliavą“;

Vieša akcija „Eurotroškinys“;

Rytų Europos studijų centro direktoriaus paskaita „Europos Sąjunga šiandien“;

Atlikėjo iš Azerbaidžano Vusal Ržasoy koncertas;

Širvintų rajono atlikėjų pasirodymas „Dainos ir šokiai Europai“;

Kultūrinių mainų akcija „Po Europos kultūros skėčiu“;

Grupės „Joel Acoustic“ koncertas.


„Nuo nemokėjimo skaityti iki negalėjimo neskaityti”

nuoiki

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba.

Projekto trukmė: 2016 m. kovo 15 d. – 2016 m. gruodžio 15 d.

Projekto vadovė: Lolita Pliukštienė

Projekto veiklų pristatymas:

    Įgyvendinant projekto tikslą: skatinti skaitymą nuo pat ankstyvos vaikystės, buvo organizuotos veiklos. Širvintų r.  Kernavės, Vileikiškių lopšeliuose-darželiuose, Čiobiškio pagrindinėje mokykloje organizuoti edukaciniai  užsiėmimai  „Kaip žmonės sukūrė raštą“, „Buratino“ , Bartkuškio vaikai susitiko su  poete Zita Gaižauskaite,, Širvintų pradinės mokyklos, Zibalų pagrindinės, Musninkų A.Petrulio gimnazijos, Kernavės pradinės mokyklų vaikai susitiko su rašytojais Lina Žutaute, Selemonu Paltanavičiumi, stebėjo „Labaiteatro“spektaklį „Aplink pasaulį“. Tėvams su vaikais VB vyko edukaciniai užsiėmimai „Pop – up iliustracijų kūrimas“, „Kaip žmonės sukūrė raštą“. Juos vedė dailininkė Lina Dūdaitė ir VšĮ „Vikingų kaimas“ edukatorė Judita Korsakienė. Tėvai klausėsi VšĮ „Laikas skaityti“ direktorės Rūtos Elijošaitytės paskaitos „Vaikas ir knyga“, dalyyavo išvykoje į Molėtų viešąją biblioteką.

    Vieno iš pagrindinių projekto partnerių asociacijos „Šeimų bendrystė“ nariai aktyviai dalyvavo renginiuose: edukaciniuose užsiėmimuose, popietėse, išvykoje. Lopšeliams – darželiams buvo parengti specialūs knygų krepšeliai iš naujausių knygų, knygos reguliariai keičiamos. Organizuotas kūrybinių darbų konkursas „Pažink biblioteką“ (skirtas Bibliotekų metams). Geriausi komisijos atrinkti darbai buvo eksponuojami „Saulutės“ ir „Buratino“ darželiuose, Zibalų, Čiobiškio pagrindinėse mokyklose, Musninkų A.Petrulio gimnazijoje.

    Už rėmėjų lėšas nupirkta sėdmaišių stalo žaidimų. Projekto veiklos buvo viešinamos per partnerius, bibliotekos ir renginių dalyvių internetinėse svetainėse, rajono spaudoje. Renginių metu buvo viešinama projekto emblema, platinami rašikliai su projekto pavadinimo logotipu.


„Medijos keičia mūsų pasaulį“

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba.

Projekto trukmė: 2016 m. birželio 15 – 2016 m. gruodžio 15 d.

Projekto vadovė: Dalia Taparauskienė

Projekto veiklų pristatymas:

Mokymai „Projektų valdymas“ Širvintų rajono viešosios bibliotekos darbuotojams.. Juos vedė Janina lektorė daktarė, docentė. Janina Radvilė. Ši lektorė yra baigusi Kauno technologijos universiteto informatikos specialybę, apgynusi daktaro disertaciją, baigusi Lyderystės ir pokyčių valdymo magistro studijas MRUNI, įgijusi ACSTH koučingo specialisto kvalifikaciją, Neuralingvistinio programavimo (NLP) praktiko kvalifikaciją, PMP (Projektų valdymo profesionalo) kvalifikaciją. Dėstė Vilniaus Edukologijos universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete.

Seminaras: „Asmens duomenų apsaugos įstatymas“:  Širvintų rajono viešosios bibliotekos bibliotekininkams.  Vedė Indrė Skersytė, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos teisės skyriaus specialistė.

Mokymai  „Nematomi pavojai internete: asmens duomenų apsauga elektroninėje erdvėje“: Širvintų rajono viešosios bibliotekos bibliotekininkams, Širvintų vaikų dienos centro lankytojams. Juos vedė VGTU Informacinių technologijų ir sistemų centro vadovė Eglė Švedaitė.

Seminaras  „Asmeninis efektyvumas – savo laiko valdymas“. Seminarą vedė  lektorė daktarė, docentė Janina Radvilė. Ši lektorė yra baigusi Kauno technologijos universiteto informatikos specialybę, apgynusi daktaro disertaciją, baigusi Lyderystės ir pokyčių valdymo magistro studijas MRUNI, įgijusi ACSTH koučingo specialisto kvalifikaciją, Neuralingvistinio programavimo (NLP) praktiko kvalifikaciją , PMP (Projektų valdymo profesionalo) kvalifikaciją. Dėstė Vilniaus Edukologijos universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete. Seminare dalyvavo Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai, bibliotekininkai, bibliotekos lankytojai.

Seminarai „Nematomi pavojai internete – asmens duomenų apsauga internete“  Čiobiškio, Bagaslaviškio, Kernavės, Kiauklių bibliotekų lankytojams bei Musninkų gimnazijos gimnazistams. Lektorius Paulius Nomgaudas, VGTU programavimo skyriaus vedėjas.


2015 metais vykdomi projektai:


Europa – mūsų dabartis ir ateitis

plogo

Projekto tikslas: organizuoti Europos dienos šventę, informuojant Širvintų rajono piliečius apie Europos Sąjungos vystomąjį bendradarbiavimą.

Projekto vykdymo data: 2015 m. gegužės 8 d.

Projektą finansuoja: Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.

Projekto vadovė: Almutė Kanapienienė.

Projekto partneriai: Širvintų pradinė mokykla, Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras, Širvintų rajono Musninkų kaimo bendruomenė, Širvintų rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius Širvintų miesto bendruomenės jaunimas, Širvintų rajono Švietimo centras.

Trumpas projekto pristatymas:
Europos Parlamentui bei ES Tarybai 2015-uosius paskelbus Europos metais vystymuisi, siekiama atkreipti plačiosios visuomenės dėmesį ir parodyti, kad ES vystomasis bendradarbiavimas naudingas tiek šalių partnerių, tiek ES piliečiams ir kiekvienas žmogus gali prisidėti sprendžiant šiandienos globalius iššūkius.
Šiuo projektu siekiame informuoti Širvintų rajono žmones apie vystomąjį bendradarbiavimą, paaiškinti, kam ir kaip teikiama ES parama vystymuisi, kad šio darbo rezultatai – realūs ir ilgalaikiai. Siekiame parodyti mokesčių mokėtojams, kad jų pinigai padeda suteikti viso pasaulio žmonėms, skurstantiems ne dėl savo kaltės, galimybę užsidirbti pragyvenimui, išlaikyti šeimas ir pasirūpinti savo bendruomenėmis.
Projekto veiklose daug dėmesio skiriame vienai iš vystomojo bendradarbiavimo formų – savanorystei.
Europos dienos šventės veiklas išdėliojome taip, kad būtų įtraukta kuo įvairesnių amžiaus grupių žmonių: rytinė staigmena skirta visiems širvintiškiams, konferencija daugiau orientuota į tuos žmones, kurie daugiau ar mažiau buvo susidūrę su europiniais projektais, jaunimui skirta diskusija apie savanorystės naudą, dalinimasis kultūrine patirtimi. Koncertai bus dovana visiems miesto gyventojams Europos dienos proga.

Projekto veiklos:
Rytinė staigmena “Su gimimo diena, europiečiai!”
Vaikų piešinių paroda “Europos ateitis”
Informacijos platinimo akcija “Eurošuliniai”
Konferencija “2015 – Europos metai vystymuisi”
Vieša jaunimo akcija “Mes už savanorystę”
Prancūzų atlikėjos Clotilde Solange Rigaud koncertas
Diskusija “Tolimi kraštai, artimi gyvenimai”
Atlikėjo Tado Juodsnukio koncertas.


 „Nuo nemokėjimo skaityti iki negalėjimo neskaityti“

nuoiki

Projekto tikslas – patiems mažiausiems vaikams formuoti teigiamą skaitymo įvaizdį, kelti tėvų sąmoningumą vaikų skaitymo atžvilgiu.

Projekto trukmė: 2015 m. vasario 17 d. – gruodžio 18 d.

Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba

Projekto vadovė: Lolita Pliukštienė

Projekto partneriai: Asociacija „Tėvų ir vaikų klubas“, UAB „Danielita“, asociacija „Intelektinio Kapitalo Ugdymas“.
Trumpas projekto pristatymas: projekto vykdymo metu atkreipti tėvų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų dėmesį į skaitymo svarbą vaikų mąstymo ir vaizduotės vystymuisi, organizuojant renginius vaikų lopšeliuose – darželiuose, pradinėje mokykloje, Viešojoje bibliotekoje. Suteikti galimybę įgyvendinti kūrybines šeimų iniciatyvas. Žaislotekos atnaujinimas (iš privačių rėmėjų lėšų). Organizuojamos teminės popietės, parengti knygų krepšeliai, kurie yra skolinami vaikų lopšeliams – darželiams. Kūrybinių darbų konkursas, skirtas Hanso Kristiano Anderseno 210 – gimimo metinėms. Dalyviai – rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų ir mokyklų ikimokyklinių klasių vaikai. Geriausiai įvertintų darbų kilnojamoji paroda eksponuojama rajono kultūros ir švietimo įstaigose. Knygų dovanojimo akcijos. Vaikams labiausiai patikusių knygų (penketukų) rinkimai.

Pagrindinės projekto veiklos:

Kovo mėn.: Kūrybinių darbų konkursas, skirtas Hanso Kristiano Anderseno 210 – gimimo metinėms paminėti.

Balandžio mėn.: susitikimas su poete Zita Gaižauskaite „Saulutės“ lopšelyje – darželyje.
Eilėraščių kūrybos konkursas, vertinant poetei Zitai Gaižauskaitei, Viešojoje bibliotekoje.
Susitikimas su poete Zene Sadauskaite Kernavės vaikų darželyje.
Susitikimas su poete Zene Sadauskaite Musninkų A.Petrulio gimnazijoje.

Gegužės mėn.: kūrybinis – praktinis užsiėmimas „Smėlio pasakos paveikslas“. Veda psichologė, pasakų dirbtuvių „Permainų vėjas“ įkūrėja ir autorė Viktorija Grigorjeva.
Seminaras – paskaita „Kūno kalbos skaitymas“. Veda asociacijos „Intelektinio Kapitalo Ugdymas“ direktorius, „Svajonių mokyklos“ vadovas ir lektorius Laurynas Pečkaitis.

Birželio mėn.: išvyka į Kauną, Vaikų literatūros muziejų su mažaisiais skaitytojais ir jų tėveliais.

Rugsėjo mėn.: numatomas susitikimas su rašytoja Lina Žutaute Viešojoje bibliotekoje.

Spalio mėn.: Paskaita apie skaitymą Viešojoje bibliotekoje.

Lapkričio mėn.: Susitikimas su vienu Metų knygų rinkimuose vaikų grupėje dalyvaujančiu autoriumi Viešojoje bibliotekoje.
Baigiamasis projekto renginys: diskusija