ALEKNA VIKTORAS

ALEKNA VIKTORAS (1915 03 19 – 2008 02 01)

Gimė Pašlynio vnk., Raseinių vls. Literatas, istorikas, publicistas, mokytojas. Mokytojavo Bagaslaviškio, Juodiškių mokyklose. Gyveno Kantrimiškio k., vėliau Vilniuje. V. Aleknos knygos: „Salomėjos Nėries poezijos dažnumų žodynas“ (1980), „Salomėja Nėris. Raštai“ (trys tomai) (1984), „Salomėjos Nėries gyvenimo ir kūrybos metraštis“  (dvi knygos) (1995-1997), „Salomėja: biografinė apybraiža“ (1996), „Nepriklausomybės akto signataras kun. Alfonsas Petrulis“ (1996), eilėraščių knyga „Pilkų dienų žingsneliai“ (1997), „Ūžė žalia giria: sovietų prievarta ir laisvės kovos Širvintų rajone 1940-1953 m.“ (1999), „Ąžuolas: vienos šeimos pasaka, 1854-2000“ (2000), eilėraščių knyga „Saulėlydis“ (2002), „Oi, ta Vorkuta: atsiminimai, apmąstymai“ (2002), „Vytauto klubas: istorija, narių biografijos“ (2002), „Akimirkos“, (2006).
Palaidotas Paširvinčio  kapinėse