ČEKUOLIS ALGIMANTAS

ČEKUOLIS ALGIMANTAS (1931 11 10)
Gimė Panevėžyje. Žurnalistas, rašytojas. Tėvai nuo 1930 m. mokytojavo Kielių (Širvintų r.) pradinėje mokykloje, 1940 m. persikėlė į Širvintas. Čia
Algimantas lankė pradinę mokyklą ir aukštesnes klases. 1947 m. baigė Ukmergės gimnaziją. 1948-1953 m. studijavo Gorkio literatūros institute Maskvoje.
Dirbo jūrininku, žurnalistu. Vertėjavo Kuboje. Baigė Havanos Džono Rido kalbų akademiją. Dirbo korespondentu Maskvoje, Kanadoje, Portugalijoje,
Ispanijoje. 1986-1992 m. – savaitraščio užsienio lietuviams „Gimtasis kraštas“ redaktorius. Nuo 1997 m. Lietuvos televizijos laidų „Sekmadienio popietė“
rengėjas ir vedėjas. Pirmąsias apybraižas išspausdino 1947 m. Išleido knygas: „Per tris vandenynus“ (1957), „Perkūnas netrenkia į laivą“ (1959), „Tylos
takais“ (1960), „Keturi žiemos vėjai“ (1963), „Noriu grįžti į Kubą“ (1965), „Legionierius“ (1971, „Vyriški žaidimai“ (2003), „Lietuva: sėkmės istorija“
(2007), „Staigmenos ir kiti žinomi dalykai“ (2010) ), „Pokalbiai su Algimantu Čekuoliu“ (2011), „Šešios progos numirti“ (2011 ir 2016), „Faktai ir šypsenos“
(2012), „Mūsų slaptieji ir dramblys bute“ (2013), „Generolo Sena Karvė istorija“ (2014), „Apie jūreivius; jų meilės ir kitos tikros istorijos“ (2016), „Iš ko
šaiposi pasaulis“ (2016), „Salos ir jų žmonės“ (2017), „Teisuolių vakarienė “ (2018), „Kur velnias nenešioja“ (2019), „Anselmo Kuntaplio nuotykiai“ (2019),
„Šiaurės pašvaistė naujagimiui“ (2020).