MAČIUIKA ANTANAS

(1901-12-06 Gelvankos k.−1940-03-25 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse), plk. leitenantas (1935), karo lakūnas, visuomenės veikėjas. 1919 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės kovose su lenkais prie Širvintų ir Veprių, buvo sužeistas. 1936 dėl sveikatos pačiam prašant išleistas į dimisiją. 1938 baigė VDU Teisės f-tą, aktyviai reiškėsi visuomeninėje ir politinėje veikloje. 1918 kartu su I. Kriaučiūnaičiu  ir P. Jurgėla Vilniuje įkūrė skautų organizaciją, vėliau ją atgaivino ir Kaune. Vienas iš Lietuvos aeroklubų ,,Neo Lithuania“ steigėjų Lietuvos šaulių sąjungos, ,,Jaunosios Lietuvos“, slaptos ,,Geležinio vilko“ organizacijos. Karo aviacijos, kultūros, politikos temomis skelbė straipsnius ,,Karyje“, ,,Trimite“, ,,Plieno sparnuose“, ,,Karde“. Išleido knygas: ,,Būsimasis karas ir aviacija“ (1934), ,,Oreivystė. Aviacijos atsiradimas ir pažanga“ (1937).