VITKŪNAS JONAS

(1955-12-26 Ardiškio k.),

 Istorikas, pedagogas, muziejininkas. 1974 baigė Musninkų vid. m-klą, 1978 – VPI. 1978−1984 Musninkų vid. m-klos mokytojas. 1984−1992 – Kernavės kolūkio pirmininko pavaduotojas, administracijos darbuotojas. Dalyvavo Sąjūdžio veikloje, 1988-10-05 išrinktas LPS Širvintų r. iniciatyvinės grupės nariu. Nuo 1992 dirba Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijoje, yra edukacinių ir kultūrinių veiklų koordinatorius, vienas iš tarptautinių eksperimentinės archeologijos festivalių „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“ organizatorių. Periodinėje spaudoje skelbia aktualių istorinės-kultūrinės tematikos nuotraukų ir straipsnių. Leidinio „Kernavė“ (1999) autorius.