BARANAUSKAS ANTANAS

Baranauskas Antanas (1835-01-17 Anykščiuose – 1902-11-26 Seinuose; palaidotas Seinų katedros kriptoje) – Kunigas. Seinų vyskupas (1897), poetas

1848−1849 buvo Gelvonų klebono Jono Danevičiaus liokajumi. Pasak nenustatyto mašinraščio ,,Šis tas iš Gelvonų bažnyčios praeities“ autoriaus, vėliau ,,jis pats prisipažįsta, kad jo poezijos pradžia siekia 1848 m., kai jis buvo Gelvonuose“. Gelvonuose yra išlikęs namas (tiksliau – jo dalis), kuriame A. Baranauskas gyveno.