RUKŠA BALYS

RUKŠA BALYS (1920 01 31- 2003 09 29)

Gimė Žvygonyse, Pabaisko vls., (Ukmergės r.). Poetas. 1926 m. kartu su tėvais persikėlė į Širvintas, mokėsi Širvintų vidurinėje mokykloje ir Ukmergės gimnazijoje, studijavo VDU ir VU. 1944 m. kartu su broliais pasitraukė į Vokietiją, 1947 m. emigravo į Kanadą. Eilėraščius pradėjo spausdinti išeivijoje. Išleido rinkinius: ,,Žemės rankose“ (1950 m.), ,,Ugnies pardavėjas“ (1952 m.), o 1978 m. leidykla ,,Vaga“ išleido poezijos rinktinę ,,Žemė sapnuoja mane“.

Mirė Vilniuje ir palaidotas Kairėnų (Vilniaus m.) kapinėse.