KUNIGĖLIS STASYS

Kunigėlis Stasys (g. 1922-04-07 Beržės k., Širvintų vls. – 1977-05-19 Širvintose) – Fotografas, poetas.

Baigęs Širvintų progimnaziją, 1940−1944 mokėsi Ukmergės mokytojų seminarijoje. 1944−1946 mokytojavo Čiobiškyje. 1946 persikėlė į Širvintas, tačiau susirgęs tuberkulioze, nebegalėjo mokytojauti. 1947 suimtas ir nuteistas 8 metams lagerio. Paleistas 1955 grįžo į Širvintas. Čia ilgą laiką dirbo fotografu. Dar mokydamasis mokytojų seminarijoje pradėjo rašyti eilėraščius, tačiau jie liko neišspausdinti.