Menas. Architektūra

 1. Gigaškaitė V. Pigašių kapinių antkapių užrašai. – 1998. – 6 p. – Rankr. – Širvintų r. Vileikiškių b-ka, 2002.
 2. Henrikas Orakauskas: skulptūros studija – galerija „Šulinys“ – atgaiva meno ištroškusiems. – 20 p. – Širvintų r. SVB, 2015.
 3. Jankūnas E. Širvintų rajono dalies paminklai: [albumas]. – 1984. – 124 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 4. Jonas Strazdas: [kopijų aplankas]. – 1994. – Širvintų r. SVB, 2007.
 5. „Kai armonika grodavo tyliai“. Antanas Zaremba (1921-2006) Anciūnų krašto liaudies muzikantas. – 39 p. – Širvintų r. Anciūnų biblioteka, 2018.
 6. Kompozitorius Jonas Dambrauskas: [kopijų aplankas]. – 2003. – Širvintų r. VB Lapelių b-ka, 2007.
 7. Kraštietis kompozitorius Jonas Dambrauskas: [literatūros sąrašas]. – 2001. – 6 p. – Širvintų r. VB, 2002.
 8. Kraštietis kompozitorius Jonas Dambrauskas: [literatūros sąrašas]. – 2001. – Širvintų r. VB, 2007.
 9. Laurynas Stuoka – Gucevičius: [iškarpų aplankas]. – 1998. – 25 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 10. Paminklai genocido aukoms ir rezistencijos dalyviams atminti Širvintų rajone: [kopijų aplankas]. – 2006. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 11. Paminklas Ignui Šeiniui. – 33 p. – Širvintų r. SVB, 2013.
 12. Rajono poetai, menininkai, muzikantai: [iškarpų aplankas]. – 2002. – 88 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 13. Rajono poetai, menininkai, muzikantai: [kopijų aplankas]. – 2002–2006. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 14. Šavareikaitė A. Istoriniai ir kultūros paminklai, jų apsauga. – 1985. – 26 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 15. Šimtmečio medžio skulptūrų parkas „Briedžių takas“. – 6 p. – Širvintų r. SVB, 2018.
 16. Širvintų rajono dailės paminklai. – 1982. – 119 p.: nuotr. – Mašinr. – Širvintų r. kraštotyros draugija, 1982.
 17. Širvintų rajono paminklai: [iškarpų aplankas]. – 1996. – 11 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 18. Širvintų rajono paminklai: [kopijų aplankas]. – 2004. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 19. Širvintų rajono vaizdai: [nuotraukų rinkinėlis]. – 1979. – 12 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų VB, 2002.
 20. Taparauskienė D. Dainių kaimo kapinaitės: atsiminimai. – 1999. – 19 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 21. Taparauskienė D. Dubių kaimo kapinaitės: atsiminimai. – 1999. – 9 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 22. Taparauskienė D. Kaironių kaimo kapinaitės: atsiminimai. – 1999. – 11 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 23. Taparauskienė D. Prienų kaimo kapinaitės. – 2000. – 6 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 24. Taparauskienė D. Vindeikių kaimo kapinaitės: atsiminimai. – 2000. – 15 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 25. Taparauskienė D. Žvirblių kaimo kapinaitės: atsiminimai. – 2002. – 4 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 26. Vaiva Mainelytė: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 27. Zibalų apylinkės kultūros paminklų sąrašas. – 1988. – 4 p. – Spausd. – Širvintų r. Zibalų b-ka, 2002.