Neužmirštamas Astridos Lindgren personažų pasaulis

Visų laikų mylimiausia vaikų rašytoja Astrida Lindgren galėtų pasigirti ne tik unikaliais ir žaismingais personažais, bet ir ne mažiau spalvingu savo pačios gyvenimu. Nuostabi vaikystė, sunkus paauglystės tarpsnis ir nesibaigiantis maištas – ne viską griaunantis, tačiau kviečiantis į pasaulį pažvelgti kitomis akimis. O jos kūrinių personažai sužavėjo visą pasaulį.

Širvintų r. Igno Šeiniaus viešoji biblioteka inicijavo kūrybinių darbų konkursą „Astridos Lindgren kūrinių herojai“. Minint žymiosios švedų rašytojos 115 – ąsias gimimo metines, skatinome vaikus  meninėmis priemonėmis atskleisti Astridos Lindgren kūrinių herojų įvairiapusiškumą, domėtis rašytojos kūryba, ugdyti vaikų kūrybiškumą. Konkurse buvo kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, 1 – 6 klasių mokiniai, šeimos.

   Konkursui buvo pateikti 104 vaikų darbai. Vaikus ruošė 11 mokytojų. Darbus vertino: Širvintų meno mokyklos neformaliojo švietimo centro metodininkė Joalita Mackonienė (komisijos pirmininkė); Širvintų r. savivaldybės administracijos bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė Gabrielė Morozovaitė; Širvintų l/d „Boružėlė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Rinkevičienė, Širvintų r. Igno Šeiniaus bibliotekos dailininkė Dalė Karolaitienė. Komisijai, bandžiusiai išrinkti gražiausius, originaliausius darbus buvo nelengva. Darbelių atlikimo techniką dalyviai rinkosi savarankiškai, bet svarbi sąlyga buvo, kad pateiktas darbas nebūtų tik piešinys. Vertinimo komisija labai sąžiningai laikėsi šios nuostatos. Darbai  džiugina spalvomis, atgiję net tų pačių knygų herojai yra skirtingi ir unikalūs. Tai pačių įvairiausių Pepių Ilgakojinių sambūris. Darželinukų grupėje už labai meniškus darbus skirtos dvi pirmosios vietos:  Tėjai Čiapaitei ir Ilarijai Savchenko („Boružėlės“ l/d; mokytoja Aistė Šilgalienė), 2 – oji vieta atiteko Rokui Eidukaičiui, 3 – ioji Timui Staniuliui  („Boružėlės“ l/d; mokytoja Virginija Stundytė). Paskatinamieji prizai už originalumą, kūrybiškumą, kruopštumą, įdomios technikos panaudojimą kuriant darbus buvo skirti Emilei Stankevičiūtei, Pranui Žvirbliui  („Boružėlės“ l/d; mokytoja Ramunė Pečiulienė); Liepai Aleksandravičiūtei („Boružėlės“ l/d; mokytoja Danguolė Šeipūnienė); Taurui Meško („Boružėlės“ l/d; mokytoja Virginija Stundytė); Aronui Asteikai (Širvintų pradinė mokykla; mokytoja Rasa Kemešė); Gabijai Kajotaitei ir Sofijai Sirnickaitei (Širvintų pradinė mokykla; mokytoja Rasa Gudeikienė).

   Pradinių klasių grupėje I vietą užėmė Patricija Opovič, II – ąją –Rugilė Mulevičiūtė, III – ąją –Saulius Tumėnas (Musninkų A. Petrulio gimnazija; mokytoja Danguolė Blusevičienė). Paskatinamasis prizas skirtas Markui Martinkui (Musninkų A. Petrulio gimnazija; mokytoja Asta Jurkevičienė); Palinai Fedotovai (Širvintų meno mokykla; mokytoja Jelena Labanauskienė).

   5 – 6 kl. grupėje I vieta skirta Gajai Dambrauskaitei (Musninkų A. Petrulio gimnazija; mokytoja Valentina Brazaitienė).

   Šeimų grupėje I – oji vieta skirta Gyčiui Ošeniui, 2- oji – Majai Šapinskaitei, 3 – oji – Izabelei Blusevičiūtei. Paskatinamaisiais prizais apdovanoti Ugnė Vilkelytė, Dovydas Vilkelis ir Felicija Valeiša.

   Šiuo metu darbai eksponuojami Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje. Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, nominuotieji – atminimo dovanėlėmis. Kviečiame apsilankyti bibliotekoje ir pasigrožėti vaikų darbais, į kuriuos įdėta daug darbo, meilės, kantrybės. Darbai pagal pageidavimus gali būti eksponuojami ikimokylinio, pradinio ugdymo ir kitose švietimo įstaigose.

 

                                                             Vyresn. bibliotekininkė Lolita Pliukštienė

Jubiliejinis Maironio vakaras Šešuolėlių bibliotekoje

,,Brėkštant Aušrai pažadintas, atgimimo Varpui skambinant iš anapus Nemuno, jis prakalbo savo galingu balsu tyrai lietuvio sąmonei. Jį išgirdo… Ir suprato…“. Nes poetai, anot Boriso Pasternako, būna dviejų rūšių: vieni miršta dar gyvi būdami, kiti nemiršta niekad.

 160 metų, jeigu žmogaus gyvybė žemėje būtų amžina. Šitiek metų, o Maironis gyvas ir šiandien. Gyvas maldose, dainose, gyvas mūsų lūpose. Pagal naująjį kalendorių, lapkričio antroji – Jono Mačiulio-Maironio gimimo diena. Tačiau Poetas savo gimimo datą visada rašė senuoju stiliumi – gimęs 1862 metų spalių 21 d.  Tuo laiku švęsti gimtadienį buvo nemadinga, nebent jubiliejinį. Tačiau Maironis kiekvieną rudenį pripažindavo: ,,pasenęs dar vieneriais metais“. Prabėgo daug laiko, bet tautos dainius nepamirštamas.

Lapkričio 19 d. vėlyvą popietę Šešuolėlių bibliotekoje vyko jubiliejinis Maironio vakaras ,,Čia tiek atminimų atranda širdis“. Tokia tiesa – Maironis dabar yra mūsų visų ir jį galime prisitaikyti savo laikui. Kuo labiau tolsta jo gyvenimo metai, tuo labiau trupa granitas – ir gyvenime, ir kūryboje galima įžvelgti kitus klodus – netikėtus ir slaptingus. Paveiksluose tautos dainius į mus žvelgia rimtu, kiek piktoku žvilgsniu. Kitaip ir būti negali – juk kunigas. O jeigu nebūtų paklusęs tėvų valiai tapti dvasininku, Maironis galėjo būti puikus matematikas, istorikas, sodininkas arba statybininkas. Jis buvo įsimylėjęs jaunuolis, kaip pats rašė: ,,…ar aš kaltas, kad mano širdis nenukalta iš šalto akmens“, pasaulietiškų pažiūrų kunigas ir Poetas. Poetas, kurį  iš miego prikėlė, pažadino jausmus ir davė įkvėpimą Ta, viena vienintelė – gal moteris?.. o gal tėvynė? Lietuva?

,,O koks bus šis jubiliejinis vakaras, priklausys nuo Jūsų. Jeigu mintimis, svajomis ir prabėgusių dienų prisiminimais sugrįšite į praeitį, prisiminsite brangiausią tėviškės kampelį, Lietuvą su savo kryžiais, kloniais ir šlaitais, žaliomis giriomis ir upėmis, mergeles rūtų darželyje, bernelius žirgeliais jojančius, savo tėvelius, seseles ar brolelius… O gal ir pirmąsias meiles?.. Būsime laimingi abu: ir Poetas, ir aš, “- sakė renginio sumanytoja ir vedėja, Šešuolėlių filialo vyr. bibliotekininkė Vaida Dilienė. O ir būti kitaip negalėjo, nes susirinkusiųjų į Maironio vakarą  jausmus, sielos virpesius ir jautriausias širdies stygas žadino Širvintų kultūros centro tradicinės kapelos ,,Noragas“, vadovė Gintarė Jakštienė, atliekami romansai. Vakaras, prasidėjęs Maironio eilėraščiais virtusiais dainomis, sugrąžino į praeitį ir vertė prisiminti tai, kas taip sava, ir taip artima, ir taip miela.

Renginio pabaigoje bibliotekininkė V. Dilienė susirinkusiesiems  perdavė šilčiausius linkėjimus nuo Širvintų rajono tarybos nario Vytauto Kalesniko ir Zibalų seniūnijos seniūno Ramūno Jasevičiaus.

Nuoširdus AČIŪ visiems buvusiems kartu. Už užsitęsusi vakarą, AČIŪ Širvintų kultūros centro tradicinės kapelos muzikantams, kad jie tokie tradiciniai, tokie lietuviški dainininkai ir muzikantai – lietuviškų dainų garsintojai ir saugotojai.

Iš laiko, jau nunešto tolyn , sugrįžo poetas, kad vėl pasakytų:

,,Jau niekas tavęs taip giliai nemylės

Kaip tavo nuliūdęs poeta!

Ar kas ir kančių tiek pakelti galės

Tiktai dėl tavęs numylėta?..“

(,,Taip niekas tavęs nemylės, 1927 m.)

 

Šešuolėlių filialo vyr. bibliotekininkė Vaida Dilienė

Susitikimas su dailininke Sigute Ach ir spalvotų minčių knygučių kūrimo edukacija

Lapkričio 21 d. Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos skaitykloje vyko susitikimas ir spalvotų minčių knygučių kūrimo edukacija su dailininke Sigute Ach. Į susitikimą atskubėjo Širvintų pradinės mokyklos 4E klasės mokiniai su mokytoja Virginija Lisauskiene ir Ukmergės „Ryto“ specialiosios mokyklos 5-10 klasių mokiniai su mokytojomis Regina Krištaponiene, Oksana Kamarauskiene, Lina Ordavičiene.

Vaikai kūrė spalvotų minčių knygučių paveikslėlius. Šiems spalvotiems paveikslėliams pagaminti buvo naudojama monotipijos technika. Monotipija – spaudos technologija, kurią taikant yra padaromas tik vienas atspaudas. Kiekvienas atspaudas yra individualus, kadangi visiškai vienodų sukurti neįmanoma, taigi monotipijos technika teikia daug galimybių eksperimentuoti. Kūrybinėse dirbtuvėse mokiniai sužinojo apie monotipijos rūšis, galėjo patys atsispausti sukurtą paveikslą. Šia veikla siekiama atskleisti vaikų kūrybiškumą, lavinti vaizduotę, ugdyti meninį skonį, skatinti saviraišką.

„Kas ta Sigutė Ach – kartais klausiu ir savęs pačios, mat dažnai važiuodama į susitikimus, pasakodama apie savo pakylėtą pasaulį tampu tarsi žinios apie tyrumą, banalumo nebuvimą nešėja. Savotiška vedlė į vaikystę, tam, kad kiekvienas rastų savy jėgų atsinaujinti, nusipurtyti rutiną ir nudžiugti – taip, kaip tą gali padaryti tik vaikas“, – taip apie save sako dailininkė.

Nuoširdžiai dėkojame mokykloms ir mokytojoms už gražų bendradarbiavimą.

Renginys vyko bibliotekai vykdant projektą „Kūrybinis-patyriminis vaikų knygų kūrėjų festivalis „Meno jungtys““, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Širvintų rajono savivaldybė.

Bibliotekininkė Ugnė Trumpickaitė

Susitikimas su dainuojančiais knygų vaikams autoriais

Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje koncertavo vienintelė tokia prieš trejetą metų susibūrusi vaikų rašytojų muzikos grupė „Knygų vaikai“. Tai vienas iš Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos projekto „Kūrybinis-patyriminis vaikų knygų kūrėjų festivalis „Meno jungtys““ renginių.

Du grupės nariai – skaitomiausias vaikų rašytojas Tomas Dirgėla ir žmogus orkestras, jaunimui rašantis Justinas Žilinskas – surengė tikrą šventę dideliam būriui vaikų ir jų mokytojų.

Atvyko visi gimnazijos priešmokyklinukai ir pradinukai su mokytojomis Vida Puziniene, Danguole Blusevičiene, Vaida Savičiene, Audrone Janušauskiene, Asta Jurkevičiene, Sigute Bžozinskiene, Agne Bartusevičiene, Elze Trakimavičiene.

Nors grupės koncertuose be galo populiarus kūrinys „Mes mėgstam knygą“ pirmiausia skirtas jauniesiems knygų mylėtojams, jis tikrai pakėlė nuotaiką humoro ir meilės skaitymui nestokojantiems suaugusiems žiūrovams. Renginys džiugino ir dainomis, ir šokiais, o svarbiausia – geromis emocijomis!

Kupini gerų emocijų, tariame nuoširdų ačiū  Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos direktorei Palmirai Kvietkauskienei, mokytojoms ir mokiniams už gražų bendradarbiavimą.

Renginys vyko bibliotekai vykdant projektą „Kūrybinis-patyriminis vaikų knygų festivalis „Meno jungtys““, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Širvintų rajono savivaldybė.

Ugnė Trumpickaitė

Lėlių teatro „Aitvaras“ lėlininko dirbtuvėlės

Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos skaitykloje vyko Alytaus lėlių teatro „Aitvaras“ lėlininko dirbtuvėlės. Edukaciją vedė lėlių teatro dailininkė Loreta Skruibienė ir aktorė Jūratė Kundrotienė.

Dirbtuvėlėse dalyvavo Širvintų pradinės mokyklos 3B ir 3C klasės mokiniai su mokytojomis Loreta Miliukiene ir Ramune Savickiene. Edukatorės paaiškino mokiniams visą lėlės gaminimo eigą, parodė pavyzdžius. Vaikai atidžiai išklausė lėlės kūrimo eigą ir kibo į darbus. Trečiokai kūrė pačias įvairiausias kartotines lėles, kruopščiai puošė jas skirtingų spalvų siūlais. Kai kurie vaikai sugalvojo savajai lėlei po vardą.

Laikas nepastebimai greitai prabėgo. Mokiniai džiaugėsi vienas kito padarytais darbais ir išsiskirstė prisipildę pačių geriausių emocijų. Džiaugiamės neišsenkančiu vaikų kūrybiškumu, kruopštumu, fantazija.

Edukatorės Loreta ir Jūratė kvietė pažiūrėti lėlių teatro „Aitvaras“ youtube kanalą, kuriame galima pamatyti daugiau edukacijų.

Dėkojame Širvintų pradinės mokyklos vadovei bei mokytojoms už gražų bendradarbiavimą. Renginys vyko bibliotekai vykdant projektą „Kūrybinis – patyriminis vaikų knygų kūrėjų festivalis „Meno jungtys““, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Širvintų rajono savivaldybė.

 

Bibliotekininkė Ugnė Trumpickaitė

 

Teatrinė – muzikinė impresija „Buvau! Mylėjau!“

Lapkričio 14 d. Kultūros centro parodų salėje vyko teatrinė – muzikinė impresija „Buvau! Mylėjau!”, skirta rašytojos Ievos Simonaitytės kūrybai. Svečiavosi žinomi Lietuvos atlikėjai – Virginija Kochanskytė (aktorė, režisierė, rašytojos I. Simonaitytės vardo literatūrinės premijos laureatė), Egidijus Bavikinas (Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas, tarptautinių konkursų laureatas), Beata Vingraitė (viena talentingiausių Lietuvos koncertmeisterių, akompanavusi žymiems Lietuvos operos solistams ir kameriniams atlikėjams).

Ši programa, tai teatrinė-muzikinė impresija, kurioje per ištraukas iš I. Simonaitytės (1897–1978) kūrinių, per jos gyvenimo faktus ir prisiminimus skleidžiasi netikėtas ir nepažintas aistringos moters ir genialios kūrėjos portretas. Ieva Simonaitytė savo kūryba, regis, mums sako: gyvenimas nuostabus, jei moki jį mylėti, džiaugtis visu, kas gyva. Tik su meile įsijungus į gimtojo krašto gaivinančios jėgos lauką, gali išaugti amžinai žaliuojantis kūrybos medis. Programoje girdėjome I. Simonaitytės romano „Vilius Karalius“, apysakos „Pikčiurnienė“ ištraukas, romantizmo epochos ir šiuolaikinių užsienio bei lietuvių kompozitorių dainas.

Aktorė Virginija Kochanskytė meistriškai atskleidė rašytojos Ievos Simonaitytės asmenybę ir kūrybą. Susirinkusiems gerai žinomi rašytojos žymiausi kūriniai nukėlė į prisiminimus, svajingus apmąstymus. Vakaro svaigulys tiesiog tvyrojo ore… Gražu, lyriška, prasminga… Labai jaukią atmosferą padovanojo aktorė Virginija Kochanskytė, solistas Egidijus Bavikinas ir pianistė Beata Vingraitė.

Lyrišku ir muzikiniu vakaru džiaugėsi Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo ir vaikų literatūros skyriaus vedėja Almutė Kanapienienė ir įteikė svečiams raudonas rožes.

Renginys vyko bibliotekai vykdant projektą „Menas – tobuliausia žmonių bendravimo kalba“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Širvintų rajono savivaldybė.

 

Bibliotekininkė Ugnė Trumpickaitė