Kviečiame!

Birželio 10 dieną, ketvirtadienį, 17 valandą kviečiame į susitikimą su rašytoja, poete, literatūros kritike Renata Šerelyte. Renginio metu autorė pristatys savo knygą „Pro rūdijančią naktį“, pagrįstą paskutiniojo Lietuvos partizano A.Kraujelio gyvenimo faktais. Renginys skirtas Gedulo ir vilties dienai paminėti.

Paskelbta temoje Širvintos

Informacija bibliotekos skaitytojams!

Paskelbta temoje Širvintos

Kviečiame į susitikimą su dailininke, iliustratore, knygų vaikams kūrėja  Sigute Ach

Birželio 15 dieną, antradienį, 11 valandą kviečiame į susitikimą su dailininke, iliustratore, knygų vaikams kūrėja  Sigute Ach. Smagiose dirbtuvėse drauge  sukursite minčių debesėlį.

Renginys vyks Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos skaitykloje.

Renginys organizuojamas vykdant projektą „Kūrybinės pajautos patyriminės dirbtuvės su knygų kūrėjais“.

Paskelbta temoje Širvintos

Kviečiame į kūrybines dirbtuves dailininke, iliustratore Sigute Chlebinskaite

Birželio 14 dieną, pirmadienį, 11 valandą kviečiame į susitikimą su dailininke, iliustratore, „Knygų šalies“ įkūrėja Sigute Chlebinskaite. Smagiose dirbtuvėse drauge  sukursite judančių paveikslėlių knygą. 

Renginys vyks Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos skaitykloje.

Renginys organizuojamas vykdant projektą „Kūrybinės pajautos patyriminės dirbtuvės su vaikų knygų kūrėjais“.

 

Paskelbta temoje Širvintos

Susitikimas su rašytoja Renata Šerelyte

    „Kas sieja slogius pokario metus ir sovietmečio stagnaciją? Partizano likimą ir vaiką, iš kurio atminties ištrinta tautos istorija? Rūdžių ėdamą naktį ir naująjį rytą, kurio pažadas niekados nemiršta?
    Galbūt – niekas. Galbūt – viskas.
    Pirmuoju atveju nieko klausti nebereikia. O antruoju…
    Kiekvienas mūsų ilgisi žmogaus, į kurį norėtų būti panašus. Kad žinotų, kam atėjo ir dėl ko išėjo.
    Kad nebūtų vienas, eidamas slėniu tamsiuoju.“

      (Renata Šerelytė)

    Širvintų Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje birželio 10 d. vyko susitikimas su   rašytoja Renata Šerelyte ir  knygos „Pro rūdijančią naktį“ pristatymas.

   Anot rašytojos, ši knyga „pagrįsta paskutiniojo Lietuvos partizano Antano Kraujelio gyvenimo faktais“.  R. Šerelytės knyga šių dienų skaitytojams, ypač jaunimui, turi atverti akis į dar vieną skausmingą žaizdą, pokario Lietuvos žemėje įsigalėjus sovietiniam barbarizmui.  Tame laikotarpyje, tiek patriotizmo,  kad galėtų būti parašytas  tautinis epas, tačiau patriotinė tematika labai retai rašytojų pasirenkama.

   Renata Šerelytė – viena ryškiausių šiuolaikinių Lietuvos prozininkių. Su partizano Antano Kraujelio gyvenimu ir veikla susijusiai medžiagai studijuoti ir knygai rašyti Lietuvos kultūros taryba 2018 m. jai skyrė individualią stipendiją.

   Knyga buvo parašyta 2018 m. ir, kaip teigia autorė, tarsi knygos tąsa, paskutiniojo Lietuvos partizano Antano Kraujelio-Siaubūno, žuvusio 1965 metų kovo 17 dieną, palaikai 2019 m. vasarą buvo aptikti Vilniaus Našlaičių kapinėse, tų pačių metų rudenį perlaidoti Vilniaus Antakalnio kapinių Lietuvos kariuomenės karininkų kvartale.

   Dvi romano pasakojimo gijos apima skirtingus praėjusio amžiaus dešimtmečius: paskutiniojo Aukštaitijos partizano istoriją ir istoriją vaiko, gimusio brandžiu sovietmečiu.

   Du labai nepanašūs likimai eina vienas šalia kito, savaip liudydami meilės, ištikimybės, šeimos, tikėjimo ir didvyriškumo sampratas.

   Ir turbūt labiausiai apie šią knygą norisi kalbėti šiomis dienomis, prieš Gedulo ir ir Vilties dieną, nes  Antanas Kraujelis kovojo ir žuvo kovoje už Lietuvos laisvę.

   Kaip teigė rašytoja Renata Šerelytė, jai be galo sunku buvo sunku rašyti šią knygą. Juk reikėjo įsijausti į knygos veikėjų būsenas, išgyvenimus, likimus. Ji lankėsi jo slapstymosi ir žūties vietoje, perskaitė be galo daug archyvinių dokumentų, kurie buvo saugomi KGB archyvuose. 

   Kai rašytoja perskaitė ištrauką iš knygos, daugelio susirinkusių akyse sužibėjo ašaros. Juk buvo kalbama apie tai, kaip neįgalią moterį trėmė į Sibirą. Už ką, ji  nė pati nežinojo, gal, anot rašytojos, „kokį saugumietį apspjovė“. Graži aukštaitiška šneka liejosi iš rašytojos lūpų, rodos, klausytum ir klausytum.

   Rašytoja mielai atsakė į susirinkusių klausimus: ar sunku buvo pavaizduoti saugumiečio portretą, kuriame yra ir rusiškų keiksmažodžių, ar nebuvo kontraversiškų knygos vertinimų, kokius lietuvių rašytojus ji vertina ir labiausiai mėgsta. Pasirodo, kad viena iš mėgstamiausių knygų „Žiedų valdovas“.

   Į klausimą, ar nebuvo sunku surasti šiai knygai jumoristinių gaidelių, ji atsakė, kad jai nesvetimas humoro jausmas ir knygos tekstą ji pagyvino, suteikdama jai šiek tiek lengvumo.

   Kuri gi mieliausia jai knyga, rašytoja atsakė, kad tikriausiai ta, kurią rašo, nes ji gyvena jos mintyse, todėl lydi  kieme, gatvėje, namuose ir svečiuose. O kai pasirodo išleista nauja knyga, rašytoja išgyvena savotišką tuštumos jausmą.

   Renginys vyko Širvintų kultūros centro ir viešosios bibliotekos terasoje.  Puikus oras lydėjo viso renginio metu. 

   Renginys skirtas Gedulo ir vilties dienai paminėti. Jis  buvo organizuojamas  vykdant projektą „Kūrybinės patyriminės dirbtuvės su vaikų knygų kūrėjais“. Šį projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Paskelbta temoje Be kategorijos, Širvintos

Poeto Vytauto Mačernio atminimui

   2021-ieji  metai paskelbti poeto Vytauto Mačernio metais. Jo atminimui paminėti Lapelių filiale  surengta spaudinių paroda „Praeinančiam pasaulyje praeisiu“. V. Mačernio kūryba – didelių vertybių, gyvenimo prasmės ieškančios, besikankinančios, abejojančios ir vėl nušvintančios sielos istorija. Vytautas Mačernis kūrė eiles, mėgo prozą, rašė straipsnius apie literatūrą, daug užsirašinėjo, vertė.

   Siekiant labiau susipažinti su jaunojo poeto eilėmis,  iš kurių dalis pavirto dainų tekstais, birželio 9-ąją dieną bibliotekoje vyko popietė. Bibliotekininkė supažindino su poeto kūryba, gyvenimu. Buvo eksponuojamos skaidrės apie Vytauto Mačernio gyvenimą.

   Poeto Vytauto Mačernio eiles skaitė Inesa Lapėnaitė, Audinga Dieninytė, mokytoja Valerija Vansevičienė. Laiškus, parašytus sužadėtinei Bronei, skaitė Eimutė Lučiūnienė.

   Pasitelkėme  IT technologijas ir klausėmės poeto eilių, virtusių dainomis, kurios skambėjo iš televizoriaus ekrano. Grupė „Royce“ poeto eilėraštį „Aš pažinau karalių tavyje“  nudažė elektroninio roko spalvomis. Daina paliko nuostabų įspūdį. Ši grupė yra sukūrusi  dainų albumus, kuriuose įrašytos ir  kitų lietuvių klasikų poetų eilės, virtusios dainomis. Klausėmės dainų autoriaus ir atlikėjo Sigito Stankūno dainų, sukurtų pagal  Vytauto Mačernio eiles: „Savo sielą, alkaną kaip žvėrį“, „Rondo“, „Rudens sonetas“, „Aš pažinau karalių tavyje“. Skambėjo grupės „Medus“ atliekama daina „Valkata“, Beno Jakšto atliekama daina „Tikėjimo kvailys“. 

   Popietės dalyviai buvo maloniai nustebę, kai sužinojo, jog daug Vytauto Mačernio sukurtų  eilių virto dainomis. Jie pasižadėjo sau, jog daugiau pasidomės jo eilėmis ir sukurtomis dainomis.

   Už dalyvavimą popietėje, skirtoje poeto Vytauto Mačernio atminimui,  skaitovėms buvo įteikti Padėkos raštai ir atminimo dovanos – marškinėliai su užrašu „Skrido metai, kaip paukščiai.  V. Mačernis“.

Janė Stravinskienė,

Lapelių filialo  vyr. bibliotekininkė

 

Paskelbta temoje Lapelės, Širvintos

Rasos Bačiulienės knygos „Vilko ašara“ pristatymas ir edukacinės dirbtuvės


R. Bačiulienės knygoje „Vilko ašara“, iliustruotoje jaunos menininkės Emilijos Čypaitės (išleistoje VšĮ „Pamėginčius“, 2021), pateikiamos lietuvių patarlės, priežodžiai, palyginimai ir posakiai, kurių pagrindinis veikėjas yra vilkas. Vilkas – apsukrus gyvūnas, tad ir patarlėmis dažnai perteikiamos tokios savybės, kaip gudrumas, suktumas, apgaulė, veidmainystė. Vilko įvaizdis pasirenkamas kalbant apie nepasotinamą alkį, ėdrumą, godumą, taip pat įsisenėjusius blogus įpročius – piktumą ir tinginystę. Tačiau šis gyvūnas pasitelkiamas ir apibūdinant patyrusį, protingą žmogų.
Knygoje kiekvienos patarlės reikšmė paaiškinta, papildyta variantais, pateikti tiesioginiai ar netiesioginiai atitikmenys anglų kalba. Pabaigoje skaitytojas ras temų rodyklę ir lietuvių bei anglų patarlių rodykles.
Ši knyga puikiai tinka tiek lietuvaičiams, norintiems gražiai kalbėti gimtąja kalba ir geidaujantiems turtinti anglų kalbos žinias, tiek kitataučiams, trokštantiems šnekėti vaizdinga lietuvių kalba. Ji pasitarnaus ir mokytojams, ieškantiems papildomų ugdymo priemonių, įdomių šiuolaikiniam moksleiviui, ir vertėjams, ieškantiems šmaikštaus, taiklaus ar sąmojingo posakio ir atitikmens.

Paskelbta temoje Širvintos

Būk sveika, vasarėle

Kas šviesių šviesiausia?
-Tai vaikystės saulė!
Kas skambių skambiausia?
-Gi vaikų daina.
Kas plačių plačiausias?
-Tai vaikų pasaulis.
O gražių gražiausia?
-Vaiko šypsena…

Birželio 1-oji yra ne tik vasaros pradžia, bet ir Tarptautinė vaikų gynimo diena. Ši diena yra pilna vaikų juoko, šėlsmo, džiugesio jų veiduose.

Spalvingai bei nuotaikingai birželio 1-osios rytas prasidėjo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Zibalų pagrindinio ugdymo skyriaus kiemelyje, kuriame vyko šventė „Būk sveika, vasarėle“, kurią surengė Zibalų pagrindinio ugdymo skyriaus ir Zibalų bibliotekos darbuotojai.

Kiškučiai (vaikai)  – patys mažiausieji darželio ugdytiniai – kartu su mama kiškiene (auklėtoja Laima Čigienė), tėčiu kiškiu Drąsuoliu (Alvyda Krapienė), kiškių senele (mokytoja Jurgita Stankevičienė),  varna (Vitalija Narkevičienė), pelėda (Rita Makauskienė), vilku (Gediminas Makauskas) atkeliavo į kiemelį, kurį pavertė didele kūrybos ir vaidybos erdve.

Graži, didelė ir draugiška kiškių šeimyna šoko, dainavo, buvo surengta kūrybinė edukacija, vaikų piešinių, pliušinių kiškių, knygučių „Kiškių  istorijos“ paroda. Visa šventė parengta pagal rašytojo Prano Mašioto parašytas  istorijas, kuriose dažniausias veikėjas yra kiškis.

 Širvintų Igno Šeiniaus VB Anciūnų filialo vyr. bibliotekininkė Rita Makauskienė

Paskelbta temoje Anciūnai

Nuotaikingas susitikimas su vaikų rašytoju Virgiu Šidlausku ir dailininke, knygų iliustratore Tania Rex

 Birželio 1 d. Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje vyko nuotaikingas susitikimas su vaikų rašytoju bei knygų „Ulfas ir stebuklinga barzda“, „Ulfas ir povandeninis miestas“, „Slaptoji Kornelijaus van Drebelio misija“, „Ugnikalniukas ieško draugų“ autoriumi Virgiu Šidlausku ir dailininke, knygų iliustratore Tania Rex. Į susitikimą atvyko Širvintų pradinės mokyklos 4a  klasės mokiniai su mokytoja Adele Gelažuniene.

     Susitikimo metu vyko labai nuotaikingas knygos „Ugnikalniukas ieško draugų“ pristatymas ir kūrybinės dirbtuvės. Knygos autorius labai gražiai ir įdomiai pristatė knygą, kurios  personažas Ugnikalniukas turi didžiausią svajonę – susirasti draugą, ne stebuklingą, o paprastą kaip lavoje virta spurga. Rašytojas į knygos pristatymą išradingai įtraukė ir susirinkusius trečiokus renginio dalyvius, kviesdamas kartu padainuoti dainą apie knygos personažą. Mokiniai dainavo drauge ne tik apie Ugnikalniuką, kuris ieškojo draugų, bet ir apie dar vieną knygos personažą Ulfą iš knygos „Ulfas ir stebuklinga barzda“.

     Antrojoje renginio dalyje mokiniams reikėjo pasigaminti po Ugnikalniuką, o tie, kurie norėjo – pasigamino ir visą šeimyną. Trečiokai noriai ir su užsidegimu įsitraukė į edukacinę veiklą. Jie karpė, klijavo, dekoravo, piešė salą, kurioje įsikūrė Ugnikalniai, galvojo salų pavadinimus. Kūrybiniai darbeliai buvo labai įvairūs, kruopščiai ir gražiai padaryti. Į procesą įsitraukusiems vaikams padėjo ir knygą iliustravusi dailininkė Tania Rex, kuri kaip sakė Virgis Šidlauskas ir sugalvojo, kaip turėtų atrodyti knygos personažai.

     Baigiantis renginiui, svečių atsivežtas ugnikalnis, kuris tarsi laukė savo valandos, išsiveržė. Rašytojas ir dailininkė, pasitelkę  pagalbininkę, visiems parodė, kaip vyksta ugnikalnių išsiveržimas.

     Susitikimas vaikams labai patiko, paliko daug šiltų, gerų emocijų, o pagamintus darbus vaikai galėjo parsinešti namo.

     Rašytojas su dailininke jau antrą kartą vieši bibliotekoje. Jiems labai patiko susitikimas su  knygų skaitytojais.

     Renginys vyko Igno Šeiniaus viešajai bibliotekai vykdant projektą „Kūrybinės pajautos  patyriminės dirbtuvės su knygų kūrėjais“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

 

Dalia Taparauskienė

Paskelbta temoje Širvintos

Čiobiškyje vyko Vaikų gynimo dienos šventė

Vaikai – tai ne maži žmonės, o dideli pasaulio stebuklai…                                                          Vaikai – tai brangiausia , ką turime, dėl ko gyvename, dėl ko šypsomės ir verkiame…

      Vasara prasideda gražia švente – Tarptautine vaikų gynimo diena. Jau tapo tradicija, jog šią dieną vaikams organizuojamos įvairios šventės, varžybos, koncertai ar kiti džiuginantys renginiai. 

     Čiobiškio filialo vyr.  bibliotekininkė organizavo vaikams šventę. Vyko edukacija „Piešimas spalvotu smėliu“, kuria vedė  Širvintų kultūros centro Družų  filialo vedėja Janina Jankauskienė.

     O po to prasidėjo linksmybės, vaikučius aplankė linksmasis klounas (bibliotekininkė Snieguolė Šimanskienė). Visi žaidėme, džiūgavome ir išdykavome. Skambant muzikai šokome, pūtėme muilo burbulus, valgėme ledus. Šventės pabaigoje dalyviams buvo įteikti prizai.

    Už šventinę rytmečio valandėlę dėkoju Janinai Jankauskienei ir darželio auklėtojoms Dijanai Čižienei ir Virginijai Gediminskienei.

 

Čiobiškio filialo vyr. bibliotekininkė Snieguolė Šimanskienė

Paskelbta temoje Čiobiskis, Širvintos

Tarptautinės vaikų gynimo dienos šventė Gelvonuose

      Birželio 1 dieną Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Gelvonų filiale vyko vaikų dienos šventė, kuri buvo pilna Gelvonų gimnazijos pradinukų vaikų šurmulio. Piešėme, dalinomės savo svajonėmis. Vaikų dienos proga gelvoniškius pasveikino Širvintų kultūros centro Bagaslaviškio filialo vaikų ir jaunimo kolektyvas „ Šypsnis“.

 

Gelvonų filialo vyr. bibliotekininkė  Raimonda Čiūtienė

Paskelbta temoje Gelvonai, Širvintos