Informacija bibliotekos skaitytojams!

Paskelbta temoje Širvintos

Nuotoliniai skaitmeninio raštingumo mokymai

Kovo 22-29 dienomis Širvintų r. savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji biblioteka vykdė nuotolinius „Prisijungusi Lietuva“ skaitmeninio raštingumo mokymus pažengusiems pagal programas „Pristatymų rengimas“ (6 val.), „Dokumentų kūrimas internete ir dalijimasis su kitais“ (6 val.), Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir saugus dalijimasis“ (6 val.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

Paskelbta temoje Širvintos

Biblioteka dėl pandeminės situacijos laikinai stabdo veiklą. Apie pasikeitimus informuosime, sekite naujienas

Paskelbta temoje Alekniškis, Alionys, Anciūnai, Bagaslaviskis, Čiobiskis, Družai, Gelvonai, Informacija, Jauniūnai, Kernavė, Kiaukliai, Lapelės, Musninkai, Šesuolėliai, Širvintos, Vileikiskis, Zibalai

Paminėta Knygnešio diena

Bet nemiega seklys ir suklumpa bėglys,

Švininės mirties parklupdytas…

Guli jaunas, stiprus, bet negyvas žmogus,

Pasirinkęs sau knygnešio kelią.

Teka kraujas tamsus per knygelių lapus

Ir užlieja lietuvišką žodį…

     Kovo 16-oji kalendoriaus lapelyje įrašyta kaip Knygnešio diena. Tą dieną 1846 metais gimė Jurgis Bielinis – knygnešys, sukūręs nelegalų lietuviškos spaudos platinimo tinklą. Šią dieną pagerbiami žmonės, lietuvių kalbos draudimo metais, rizikuodami savo laisve ir gyvybe, platinę lietuviškas knygas.

     Kiekvienoje apylinkėje, kaime atsirasdavo šių drąsių, pasiaukojusių Lietuvai ir gimtai kalbai žmonių. Nemažai tokių, vyrų ir moterų, buvo ir Širvintų rajone. Musninkų apylinkėse labiausiai pasireiškę šie knygnešiai: J. Aleksandravičius, V. Dubietis, A. Jankulis, K. Jokantas, A. Naneškevičius,  J. Kancleris, kunigas J. Šimkūnas.

   Knygnešys Juozas Kancleris gimė 1860 metais, rugsėjo 9 dieną,  Musninkuose. Gyveno Kaimynėlių kaime. Jo namuose dažnai lankydavosi rašytojas Ignas Šeinius. Savo kūrinyje ,,Vasaros vaišės“, viename skyriuje,  rašytojas Ignas Šeinius sukūręs knygnešio Juozo Kanclerio prototipą, pavadinęs jį Juozu Eidimtu. Knygnešys palaidotas Musninkų kapinėse.

Musninkų  bibliotekoje paruošta spaudinių ir knygų paroda, skirta Knygnešio dienos paminėjimui ir kovo 16-ą aplankytas knygnešio Juozo Kanclerio kapas bei uždegta žvakutė.

 

                                                                    ŠVB Musninkų filialo vyr. bibliotekininkė J. Rolienė

Paskelbta temoje Musninkai, Širvintos

Spaudinių paroda Zibalų filiale, skirta kunigo Kazimiero Lajausko 100-osioms žūties metinėms paminėti

 Verčiu aš knygas šimtametes

Senus, pageltusius lapus,-

Tegu suoš ten amžių girios

Ir vėjas protėvių papūs.

Ir te žilų vaidilų kanklės

Prikels gyvenimui kapus   

Pro šimtametės amžių knygos

Senus pageltusius lapus.

( Bernardas Brazdžionis)

     Širvintų Igno Šeiniaus  viešosios bibliotekos Zibalų filiale  surengta teminė literatūros paroda „Kunigas Kazimieras Lajauskas“, skirta Zibalų bažnyčios kunigo Kazimiero Lajausko nužudymo 100-osioms mirties metinėms paminėti.

        Istoriniuose šaltiniuose minima, kad Zibalai išgarsėjo 1921 m., kai lenkų žandarai neutralioje zonoje suėmė ir nužudė kleboną kun. Kazimierą Lajauską.

     XVIII a.  Zibalus valdė Vilniaus vyskupijos kurija. 1744 m. Vilniaus vyskupas Mykolas Jonas Zenkovičius pastatė medinę Šv. Jurgio bažnyčią, ant kurios pamatų 1861 m. buvo pastatyta nauja, iškilusi iki šiol. Kartu įsteigta Zibalų parapija, kuri panaikinta po 1863 -1864 m. sukilimo. 1920 m. kunigo Kazimiero Lajausko iniciatyva buvo atkurta Zibalų parapija.

     1920- 1923 m. Zibalai buvo Lietuvos ir Lenkijos kariuomenės skyrusioje neutralioje zonoje, vėliau – netoli demarkacinės linijos  su Lenkija. Nepriklausomybės kovų metu mietelyje ir jo apylinkėse vyko lietuvių ir lenkų mūšiai. Zibaluose, savo gimtojoje vietoje. klebonavęs kun. K. Lajauskas  1920 m. ypatingai puoselėjo lietuviškumą, priešinosi prievartiniam gyventojų lenkinimui ir rėmė lietuvių atgimimą. 1921 m. kovo 14 d. buvo lenkų žandarų suimtas, apiplėštas, tardytas ir be jokio teismo Maišiagalos parapijoje, netoli Jauniūnų kaimo, Liepaukos miške slaptai žiauriai nužudytas. Kunigas palaidotas Zibalų bažnyčios šventoriuje. Už parapijiečių paaukotus pinigus pastatytas paminklas.

Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Anciūnų filialo vyr. bibliotekininkė Rita Makauskienė

 

 

Paskelbta temoje Širvintos, Zibalai

Paroda „Tau, brangioji tėviškėle, aš nuskyniau gėlę“

Lietuvos istorijoje daug gražių ir įsimintinų datų. Viena iš jų – Kovo 11-oji, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje eksponuojama Musninkų A.Petrulio gimnazijos 4 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Tau, brangioji tėviškėle, aš nuskyniau gėlę“. Kviečiame apžiūrėti.

Paskelbta temoje Širvintos

Paroda, skirta legendinio vokiečių dailininko, paveikslėlių knygų kūrėjo Janoscho 90-mečiui.

Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda, skirta legendinio vokiečių dailininko, paveikslėlių knygų kūrėjo Janoscho 90-mečiui. Autoriaus tekstų neįmanoma įsivaizduoti be jo piešinių. O pagal juos galima sukurti gausybę savų istorijų…
Kviečiame aplankyti.
Paskelbta temoje Širvintos

FOTONUOTRAUKŲ KOLIAŽAS. ZITA GAIŽAUSKAITĖ MŪSŲ BIBLIOTEKOJE Prisiminkime nuostabius susitikimus, vaikų širdelėse paliktą didžiulį įspūdį ir be galo šiltą poetės bendravimą.

Paskelbta temoje Širvintos

Pasidaryk pats

Pavasaris pasistengs, kad viskas sužaliuotų. O mes kviečiame visus papuošti namus žiedais, kurie šypsosis Jums kiekvieną dieną ir skaidrins nuotaiką.

Paskelbta temoje Video

Nertų žaislų paroda „Lyg iš pasakos“ Bagaslaviškio filiale

Nuo kovo 3 dienos Bagaslaviškio bibliotekoje veikia bagaslaviškietės Zitos Motiečienės rankdarbių paroda „Lyg iš pasakos“.

Šioje parodoje eksponuojami Zitos nerti žaislai. Tai lyg pasakų personažai: Raudonkepuraitė, Drambliukas, Meškiukas, Šuniukas, Beždžionėlės, Vienaragė, Besmegeniai, Tigriukas, Zuikutės ir Jautukas.

Zita pasakojo, kad  žaislų kūrimas  – jos hobis. Nerti ji išmoko labai anksti. Šis pomėgis pasitarnavo puošiant artimuosius ir namus. Jai pačiai ši veikla suteikia daug džiaugsmo. Žaislus vaikams gali kurti tik linksmas ir geras žmogus. Tokia ir yra mūsų kuklioji Zita.

Nepraleiskite progos pasidžiaugti vienetiniais darbeliais. Paroda vyks visą kovo mėnesį. Maloniai kviečiame apsilankyti ir saugiai apžiūrėti parodėlę.

 

Bagaslaviškio filialo vyr. bibliotekininkė Rima Žilinskienė

Paskelbta temoje Bagaslaviskis, Širvintos