JAKUBAUSKAS FELIKSAS

JAKUBAUSKAS  FELIKSAS (1935 06 02 – 2008 10 17)

Gimė Gelvonuose, Širvintų r. . Poetas, dramaturgas. Baigė Gelvonų vidurinę mokyklą. Dirbo Rašytojų sąjungos pirmininku. Kūrybinį darbą poetas pradėjo 1960 metais. Jo eilėraščiai spausdinti „Jaunimo gretose“, „Šluotoje“, „Literatūroje ir mene“, „Poezijos pavasario“ almanache. Išleido knygas: „Viskas per vieną vakarą“ (1969),“Kol Nemunas bus“ (1991), „Žaizdota Lietuva. Kentėjimo duona“ (1992), „Tylos grėsmė“ (1992), „Upė, trokštanti vandens“ (1998), „Po mėnulio pilnatim“ (2000), „Negrįžę paukščiai“ (2002), „Tarp klūpančių medžių“ (2004), „Angelai palieka žemę“ (2006), „Kabančiais lieptais“ (2007), „Sugrįžta angelas“ (2007), „Pelenų skonis“ (2008).
Palaidotas Vilniuje, Antakalnio kapinėse.