JAKŠTAS KAROLIS

JAKŠTAS  KAROLIS (apie 1869 – 1936 01 14)

Gimė Gelvonų apylinkėse, Širvintų r. . Prozininkas. Mokėsi Vilniaus gimnazijoje, Vilniaus kunigų seminarijoje, Varšuvos konservatorijoje. Kurį laiką gyveno Peterburge, vadovavo pirmajam lietuvių studentų  choruį. Vargoninkavo, tarnavo įstaigose Vilniuje ir Kaune. Išleido istorinę novelę „Vaidila“ (1902). Mirė ir palaidotas Kaune.