Žemės ūkis. Miškų ūkis

 1. Barbaravičienė J. Virvyčių kolūkio istorija. – 1975. – 129 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.
 2. Jurkevičienė R. Kernavės kolūkio 10 penkmečio darbo pirmūnai. – 1978. – 17 p.: iliustr. – Rankr. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 3. Jurkevičienė R. Kernavės kolūkio švyturiai. – 1974. – 20 p.: iliustr. – Rankr. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 4. Kalesnykas P. Širvintų rajono Musninkų kolūkio istorija. – 1971. – 184 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.
 5. Kalesnykas P. Širvintų rajono Musninkų kolūkio istorija: Diplominis darbas. – 1971. – 120 p. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.
 6. Kernavės kolūkio istorija. – 1980. – 75 p. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.
 7. Mūsų šefai – Družų kolūkis: [iškarpų aplankas]. – 1984-1990. – 45 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 8. Prieglauskienė A. Po mūsų kolūkį. – 1970. – 13 p.: nuotr. album. – Rankr. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 9. Purvaneckienė, Jadvyga. Kernavės kolūkio istorija. – 1982. – 69 p. – Spausd. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 10. Širvintų rajono Virvyčių kolūkio istorija. – 1971. – 128 p. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 11. Svečiuose pas rajono ūkininkus: [iškarpų aplankas]. – 2002. – 31 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 12. Svečiuose pas rajono ūkininkus: [kopijų aplankas]. – 2002. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 13. Vileikiškių kolūkio susikūrimas: atsiminimai / sud. Virginija Gigaškaitė. – 2002. – 5 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Vileikiškių b-ka, 2007.
 14. Virvyčių kolūkio istorija. – 1979. – 70 p. – Spausd., nuotr., pried. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 15. Visockas G. Širvintų rajono Dzeržinskio vardo kolūkio istorija. – 1979. – 109 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. SVB, 1982.