PAKALNIŠKIS PRANAS

PAKALNIŠKIS PRANAS (1908 05 12-1965 06 13)

Gimė Niujorke, JAV. Poetas, prozininkas. 1913-1926 m. gyveno Lietuvoje, lankė Gelvonų progimnaziją, po to grįžo į JAV. Laikraščiuose ,,Laisvė“ ir Vilnis“, žurnale ,,Šviesa“ paskelbė apsakymų, eilėraščių, pasakėčių, straipsnių. Išleido poezijos rinkinį ,,Dingusi rožytė“ (1939 m.), rinkinys ,,Grožio svajonės“ (1968 m.) išėjo po mirties.

Mirė JAV.