KOSAKOVSKIS KORVINAS JUOZAPAS ANTANAS

Kosakovskis Korvinas Juozapas Antanas (1772 Martinyškėse−1842-10-28 Liukonyse, palaidotas Kosakovskių šeimos mauzoliejuje Jonavos Šv. Jokūbo bažnyčios požemiuose) – Bonaparto Napoleono I kariuomenės brigados generolas ir adjutantas, Simono Kosakovskio brolio Antano sūnus.

Po Simono Kosakovskio žmonos Teresės Potockytės−Kosakovskienės mirties 1804 paveldėjo Liukonyse dvarą. J. A. Kosakovskis Liukonyse sukaupė didžiulę meno, ginklų, įvairių retenybių kolekciją, kuri tuomet buvo viena turtingiausių visoje Lietuvoje. Liukonių parke Napoleono kampanijos metu pastatė paminklą savo žirgui, ant kurio pjedestalo iškalė visų kautynių, kuriose jam teko dalyvauti, pavadinimus. Po J. A. Kosakovskio mirties 1842 Pranciškus Kosakovskis rūmus šiek tiek atnaujino. Rūmai ir juos supęs parkas 1859 sudegė.