VERBICKAS MARIUS

(g. apie 1945 Širvintų vls.), šokėjas. Mokėsi Širvintų vid. m-kloje. 1961 įstojo į SSSR Didžiojo teatro choreografijos mokyklą. Nuo 1963-03-12 pradėjo šokti dainų ir šokių ,,Lietuvos“ ansamblyje. Yra gastroliavęs daugelyje užsienio šalių.