JOČYS PETRAS

Jočys Petras (1894-09-14 Jusiškio viensėdyje, netoli Kiauklių (dabartinėje Zibalų seniūnijoje) – 1970-01-30 Hudsone, Niujorkas, JAV) – Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas.

Gimė ūkininkų šeimoje. Baigęs pradžios mokyklą, mokėsi Ukmergės gimnazijoje. 1915 baigė ,,Saulės” kursus Vilniuje. Pirmojo pasaulinio karo metais gyveno Rusijoje, mokėsi į Voronežą perkeltoje Vilkaviškio gimnazijoje. Įsitraukė į Lietuvos darbo federacijos (LDF) veiklą. 1920−1934 LDF valdybos narys. 1920-05-15 – 1922-11-13 Steigiamojo Seimo atstovas, išrinktas V (Panevėžio) rinkimų apygardoje. Priklausė LDF frakcijai, įėjusiai į Lietuvos krikščionių demokratų partijos bloką. 1922-11-13 – 1923-03-13 pirmojo Seimo, 1923-06-05 – 1926-06-02 Antrojo Seimo, 1926-06-02 – 1927-04-12 Tręčiojo Seimo atstovas. Antrojo ir Trečiojo Seimų prezidiumo antrasis sekretorius. Nuo 1928 LDF leidinio ,,Darbininkas” redaktorius. 1933 baigė Vytauto Didžiojo universiteto teisės fakultetą. 1933−1944 dirbo teisėju Alytuje, Utenoje. TSRS okupavus Lietuvą, kalintas. 1944 iš Lietuvos pasitraukė į Vokietiją. Dalyvavo VLIK’o veikloje. 1950 persikėlė į JAV.