Biografijos

 1. Bružaitė A. Širvintų rajone gimę įžymūs respublikos žmonės: Bibliografinė rodyklė. – 1973. – 2 p. – Rankr. – Širvintų r. Liukonių b-ka, 2002.
 2. Česlovas Kavaliauskas: [kopijų aplankas]. – 2005. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 3. Česlovas Šaduikis: [iškarpų aplankas]. – 26 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 4. Česlovas Šaduikis: [kopijų aplankas]. – 2000. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 5. Dainius Valeiša – IT pradininkas / sud. Dalia Taparauskienė. – 2005. – 6 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.
 6. Darbais sugrįžtantys… / sudarė Vanda Paulauskienė. – 2000. – 23 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.
 7. Garbės piliečiai: [Viktoras Alekna]: [kopijų aplankas]. – 2005. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 8. Ipolitas Užkurnys: autobiografijos / sud. A. Užkurnienė. – 2006. – 89 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.
 9. Irvis Šeinius pas mus ir mes pas jį: [kopijų aplankas]. – 2000. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 10. Irvis Šeinius: [kopijų aplankas]. – 1994. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 11. Jankovskienė D. Prisiminimai apie Janiną Valickaitę. – 2000. – 7 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Alionių b-ka, 2002.
 12. JAV lietuviai – mūsų kraštiečiai. – 2002. – 20 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.
 13. Jie garsina mūsų rajoną: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 14. Jonas Kronkaitis: [kopijų aplankas]. – 2005. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 15. Jų vardai gyvi: [nuotraukų albumas]. – 1970. – 10 p. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 16. Juozas Kanopka (kraštietis): [iškarpų aplankas]. – 1999. – 20 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 17. Juozas Kanopka: [kopijų aplankas]. – 1994. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 18. Kazimieras Skebėra – žmogus gimęs XIX amžiuje: [kopijų aplankas]. – 1995. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 19. Kazimieras Skebėra – žmogus, gimęs XIX amžiuje: [iškarpų aplankas]. – 2002. – 7 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 20. Kisieliauskienė J., Šavareikaitė A. Jie gimė, gyveno, dirbo Širvintų rajone. – 1984. – 20 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1987.
 21. Kisieliauskienė J., Šavareikaitė A. Jie gimė, gyveno, dirbo Širvintų rajone. – 1984. – 20 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 22. Kraštietis Juozas Darulis. – 6 p. – Širvintų r. SVB, 2016.
 23. Kraštietis Petras Naraškevičius: [kopijų aplankas]. – 2002. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 24. Kraštietis – vienas pirmųjų Lietuvos savanorių: tarpukario Lietuvos kariuomenės pulkininkas Vladas Skorupskis – žinomiausias iš Širvintų apylinkių kilęs Lietuvos karo veikėjas. – 10 p. – Širvintų r. SVB, 2017.
 25. Maciulevičienė V. P. Mikalajūnas – aukščiausios tarybos deputatas. – 1987. – 20 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. VB Motiejūnų b-ka, 1987.
 26. Maciulevičienė V. P. Mikalajūnas – Širvintų rajono Dzeržinskio kolūkio pirmininkas, LTSR Aukščiausios Tarybos deputatas. – 1987. – 8 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. Motiejūnų b-ka, 2002.
 27. Matukaitienė V. JAV lietuviai – mūsų kraštiečiai. – 2002. – 24 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 28. Matukaitienė V. Tėvynės laisvės kaina – akių šviesa: P. Daunio, praradusio regėjimą mūšyje ties Širvintomis 100-osioms metinėms. – 2000. – 16 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 29. Nikodemas Švogžlys – Milžinas: [iškarpų aplankas]. – 2000. – 122 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 30. Nikodemas Švogžlys – Milžinas: [kopijų aplankas]. – 2002. – (Tęsiamas). – Širvintų r. VB, 2007.
 31. Palkevičienė L. Bronius Bagdonas: Prisiminimai. – 1984. – 11 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 32. Paulauskienė V. Darbais sugrįžtantys…: Įžymūs rajono žmonės ir jų nuopelnai. – 2001. – 25 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 33. Paulauskienė V. Jonas Strazdas: [albumas]. – 1986. – 42 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 34. Paulauskienė V. Jonas Strazdas: gyvenimas ir kūryba. – 1987. – 44 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1987.
 35. Pranas Navalinskas: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 36. Rajono poetai, menininkai, muzikantai: [kopijų aplankas]. – 2002-2006. – (Tęsiamas). – Širvintų r. VB, 2007.
 37. Rajono „Metų“ žmonės: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 38. Stasys Kapnys. 1986-1958: [iškarpų aplankas aqpie kraštietį S. Kasinį]. – 1999. – 26 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 39. Stasys Kapnys: [kopijų aplankas]. – 2007. – (Atnaujintas. Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 40. Tėvynės laisvės kaina – akių šviesa (Lietuvos kariuomenės kūrėjui – savanorių, aklųjų organizatoriui P. Dauniui 100) / sudarė Vyta Matukaitienė. – 2000. – 37 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.
 41. Veronika Ciesiūnienė apie prabėgusius gyvenimo ir darbo metus: Atsiminimai. – 1998. – 4 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 42. Viktoras Alekna: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.