BAGDONAVIČIUS FELIKSAS-BARSUKAS

Bagdonavičius Feliksas-Barsukas (1918 Rusių Rago k. – 1945-07-10 žuvo (nusišovė) bunkeryje kartu su broliu partizanu Vytautu-Topoliu: abu palaidoti Čiobiškio kapinėse) – kariškis, partizanas.

1939 išėjo į Lietuvos kariuomenę, buvo paskirtas į mokomąją kuopą, šaulys. Nuo 1944 rugpjūčio DKA partizanas, vėliau – būrio vadas. Žuvo išdavus slaptavietę, kuri buvo įrengta Musės pakrantėje Janionių kaime. Jauniausias brolis Albinas-Vingis (1928) išpartizanavo iki 1951-05-15. Buvo suimtas ir nuteistas 25 metams lagerio, 5 metams tremties. Atkalėjo Vorkutoje. Gyveno Širvintose. Mirė 2015-02-10. Palaidotas senosiose Širvintų miesto kapinėse