ŠADUIKIS ČESLOVAS

ŠADUIKIS ČESLOVAS (1906 05 12 – 1978 04 06)

Gimė Vilniuje. Mokytojas, istorikas. Gimė darbininko, išeivio iš Giedraičių vls., Čivylių k., šeimoje. 1925-1927 m. mokėsi Širvintų vidurinėje mokykloje. Po progimnazijos baigimo, 1932 m. Č. Šaduikis baigė Simono Daukanto mokytojų seminariją Kaune ir iki 1950 m. mokytojavo Širvintų rajono Markučių, Vileikiškių, Musninkų, Vilčiūnų, Antanošos mokyklose,  Vievio ir Trakų r. mokyklose. Laisvalaikį praleisdavo bibliotekose, archyvuose. Straipsnių regioninės istorijos temomis paskelbta daugiausia Širvintų ir Trakų rajono laikraščiuose. Rašiniai – informatyvūs, kai kurie artimi moksliniams. Jo eilėraščių paskelbta ,,Mūsų Vilniaus poezija“ (1932 m.) poezijos rinkinyje. 2007 m. pasirodė jo atsiminimų knyga ,, Mano gyvenimo takas“. Knygą  išleido molėtiškė dukra žurnalistė Nijolė Antanavičienė ir anūkas vilnietis Lietuvos istorijos instituto mokslinis bendradarbis dr. Darius Antanavičius. Tai puikus tėvo ir senelio atminimo, pažymint jo 100-sias gimimo metines, įamžinimas.

Mirė Rūdiškėse.