Švietimas. Mokyklos

 1. „Atžalyno“ vidurinės mokyklos moksleivių rašiniai: Pagal I. Šeiniaus kūrinius. – 2000. – 24 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 2. Bružaitė A. Liukonių mokyklos kronika: [iškarpų aplankas]. – 1997. – 7 p. – Širvintų r. Liukonių b-ka, 2002.
 3. Dalinkevičiūtė V. Mokytojas Vladas Žvirblis: Prisiminimai. – 1988. – 61 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 4. Masiulienė N. Čiobiškio specialiųjų auklėjimo ir globos namų auklėtinių, patyrusių smurtą, psichologinė analizė: Bakalauro darbas. – 2002. – 60 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 5. Mokytojas Vl. Žvirblis. – 1975. – 27 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Unciūnų b-ka, 1982.
 6. Palkevičienė L. Bagaslaviškio vidurinės mokyklos istorija. – 1986. – 55 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 7. Rajono mokyklų istorijos: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 8. Šimanskienė S. Vis buvo darbas ir darbas: [apie ilgametę pedagogę Vladą Daliukevičienę, Čiobiškio mokykloje išdirbusią 48 metus]. – 2001. – 3 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. Čiobiškio b-ka, 2002.
 9. Vaicechauskienė H. LTSR nusipelnę rajono mokytojai. – 1984. – 39 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 10. Vaicechauskienė H. Rajono mokytojai TSRS švietimo žymūnai. – 1984. – 22 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 11. Vileišių mokyklos istorinė apžvalga. 1929–1962 m. – 2 p. – Spausd. – Širvintų r. Vileikiškių b-ka, 2002.