BAUMYLA VIKTORAS

Baumyla Viktoras (1928 Pakerpės k.) – Muzikas, režisierius.

Lankė Lapelių pradinę mokyklą. Dar besimokant tėvo brolis Stasys pastebėjo jo gabumus muzikai ir įkalbėjo artimuosius nupirkti smuiką. 1946 įstojo į Kauno muzikos mokyklą. Studijavo Juozo Gruodžio muzikos mokykloje. 1953−1990 dirbo Lietuvos radijo ir televizijos komitete garso režisieriumi. 1991, išėjo į pensiją, grįžo į gimtinę. Apsigyveno Lapelių kaime. Nuo 1993 dirbo Čiobiškio kultūros namuose meno vadovu.