VADEIKIS BRONISLOVAS

(1956-02-22 Labūnavos k.), matematikas, fizinių mokslų dr. (1986). 1962−1963 mokėsi Juknonių prad. m-kloje, 1963−1965 Čiobiškio m-kloje-internate, 1965−1968 Ukmergės m-kloje-internate, 1968−1970 Liukonių aštuonm. m-kloje, 1970−1973 Gelvonų vid. m-kloje. 1973−1978 studijavo taikomąją matematiką VU. Dirbo asistentu moksl. darbuotoju, lektoriumi VU (1978−1994), Lietuvos banke (1994−1997), nuo 1998 leidyklos ,,Tyto alba“ vyr. finansininkas, direktoriaus pavaduotojas. 1986 MA matematikos i-te Baltarusijoje apgynė disertaciją tema ,,Vienos netiesinių parabolinio tipo lygčių sistemos tyrimas“. Pagrindinė mokslinio darbo kryptis yra skaičiavimo matematika. Moksliniuose leidiniuose paskelbė keliolika mokslinių straipsnių ir tezių.