KITKEVIČIUS ANTANAS

KITKEVIČIUS (tikr. Kikutis)  ANTANAS (apie 1805 – 1857 06 06)

Gimė Anciūnuose, Širvintų r. . Kunigas, teologijos mokslų daktaras, giesmių vertėjas. 1825–1827 m. mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje. 1827–1830 m. Vilniaus universitete studijavo teologiją, filosofiją, pedagogiką. 1830 m. įšventintas kunigu. 1843 m. teologijos mokslų daktaras.
Nuo 1830 m. vikaras Benekainyse, nuo 1831 m. – Maišiagaloje, nuo 1832 m – Šešuoliuose. 1833 -1839 m. tikybos mokytojas Svisločiaus gimnazijoje, nuo 1839 m. Vilniaus dvasinės akademijos profesorius adjunktas. 1842 m. akademiją perkėlus į Sankt Peterburgą – Vilniaus kunigų seminarijos rektorius. 1851 m. atleistas iš seminarijos – Nemenčinės parapijos klebonas. Išvertė į lenkų k. A. Strazdo giesmę „Pulkim ant kelių“, išleido knygą „Šventųjų Tėvų himnai“ (lenk. mmm, 1848 m.), kurioje 81 giesmė lenkų k. ir 16 giesmių lietuvių k. Už šią knygą gautą pelną skyrė Nemenčinės bažnyčiai atstatyti. Išleido knygą „Kristus Dievo Sūnus, pasaulio Karalius“ (Chrystus Syn Boży, Król świata 1851 m.).
Mirė Nemenčinėje (Vilniaus r.).