Istorija

   Švietimo ministerijos įsakymu 1937 m. kovo 15 d. Širvintose (tuometiniame valsčiaus centre) įsteigta trečios eilės Valstybinė viešoji biblioteka. Pirmuoju bibliotekininku Širvintų bibliotekoje buvo paskirtas Povilas Valeika.

   Ir II- jo pasaulinio karo, ir pokario metu biblioteka neturėjo erdvių, tinkamų patalpų, teko dažnai kraustytis ir tik 1977 m. biblioteka įsikūrė Kultūros centro patalpose, kur yra ir šiuo metu.

   1950 m. Lietuvoje įvedus naują administracinį paskirstymą, Širvintos tapo rajono centru, o biblioteka tampa rajonine, t.y. vadovaujančia kitoms rajono bibliotekoms.

   1976 m. centralizavus bibliotekas, ji tapo Širvintų rajono centrine biblioteka, o 1998 m. – Širvintų rajono savivaldybės viešąja biblioteka su 5 skyriais ir 22 filialais. Nuo 2001 m. vasario 28 d. liko 20 filialų ir 2 knygų išdavimo punktai.

   1998 m. centrinė biblioteka pavadinta Širvintų rajono savivaldybės viešaja biblioteka su 5 skyriais, 20 filialų bei 2 knygų išdavimo punktais.

   Dabar Viešosios bibliotekos fonduose yra daugiau kaip 41 tūkst. spaudinių, CD, garso bei kitų leidinių. 2014-aisiais metais Širvintų viešoji biblioteka sulaukė per 32 tūkst. lankytojų, skaitė 1667 skaitytojai. Jiems išduota daugiau kaip 46 tūkst. leidinių. Kasdien bibliotekoje ir jos skyriuose apsilanko apie 200 lankytojų.