VAŠKEVIČIUS KAZYS

(1961-09-04 Kaimynėlių k.), dailininkas. Baigęs Musninkų vid. m-klą, mokėsi Vilniaus Valstybiniame pedagoginiame i-te, Fizikos-astronomijos fakultete. Gyvena Valkininkuose (Varėnos r.). Yra moderniosios tapybos mokyklos atstovas. Daug piešia. 1994 surengė pirmąją parodą. Darbai eksponuoti Vilniaus paveikslų galerijose „Vartai“, „Arka“.