Kalbotyra. Literatūra. Memuarai

 1. Alekna V. Mickonių šnektelė. – 1969–1976. – 29 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 2. Alekna V. Spausdintų dalykų sąrašas: literatūros sąrašas. – 1990. – 23 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 3. Alfonso Balsevičiaus eilėraščiai. – 2001. – 13 p. – Spausd. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 4. Apie Igną Šeinių trumpai: [ištraukos iš įvairių leidinių]. – 1998. – 68 p. – Spausd. – Širvintų r SVB, 2007.
 5. Apie Igną Šeinių trumpai: [ištraukos iš įvairių leidinių]. – 1998. – 68 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 6. Čiobiškio krašto pavardės 2006 / sud. Snieguolė Šimanskienė. – 4 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Čiobiškio b-ka, 2007.
 7. Gasiūnaitė A. ir kt. Žmonių atsiminimai apie I. Šeiniaus seserį. – 1991. – 10 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 8. Gigaškaitė V. Viktoras Brazauskas – Žemaitės literatūrinės premijos laureatas. – 1997. – 3 p. – Rankr. – Širvintų r. Vileikiškių b-ka, 2002.
 9. Henrikas Klimašauskas (kraštietis) – pogrindžio rašytojas: [iškarpų aplankas]. – 1995. – 18 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 10. Ignas Jurkūnas – Šeinius: [iškarpų aplankas]. – 2000. – 21 p. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 11. Ipolitas Užkurnys: poezijos rinktinė / sudarė A. Užkurnienė. – 2006. – 86 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.
 12. Ipolitas Užkurnys: prozos rinktinė / sud. A. Užkurnienė. – 2006. – 78 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.
 13. Irvis Šeinius: [kopijų aplankas]. – 1994. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 14. Ištraukos iš Igno Šeiniaus knygos „Raudonasis tvanas“: [iškarpų aplankas]. – 1989. – 46 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 15. Jurgita Černiak ir jos kūryba / sud. Virginija Gigaškaitė. – 2001. – 71 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Vileišių b-ka, 2007.
 16. Jurgita Černiak ir jos kūryba. – 2001. – 20 p. – Spausd. – Širvintų r. Vileikiškių b-ka, 2002.
 17. Jurkevičienė R. Kernavės apylinkių kaimai: senų žmonių prisiminimai apie kaimų pavadinimų kilmę. – 1967. – 6 p. – Rankr. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 18. Kairytė B. Mylėjęs Lietuvą ir Kernavę: Kunigo ir rašytojo N. Švogžlio – Milžino kūrybos apžvalga. – 1999. – 13 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 19. Karalienė V. Poetas Juozas Krūminas. – 1988. – 79 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB Gelvonų vid. m-klos b-ka, 1992.
 20. Kraštiečiui Viktorui Brazauskui – 60: [iškarpų aplankas]. – 2001. – 56 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 21. Kraštiečiui Viktorui Brazauskui – 60: [kopijų aplankas]. – 2001. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 22. Lipeikienė, Rasa. Juozas Krūminas: faktai ir problemos: [diplominis darbas]. – 1993. – 72 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1997.
 23. Liudviko Oškinio kūryba. – 2007. – 18 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.
 24. Liudviko Oškinio kūryba: [iškarpų aplankas]. – 2001. – 34 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 25. Matukienė E. Bagaslaviškio apylinkių vietovardžiai. – 1991. – 14 p. – Rankr. – Širvintų r. Bagaslaviškio b-ka, 2002.
 26. Mikučionienė S. Poetas Juozas Krūminas: atsiminimai. – 1986. – 110 p. – Rankr. – Širvintų r. Gelvonų b-ka, 2002.
 27. Nijolės Balionienės kūryba. – 2002. – 20 p. – Rankr., iškarp. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.
 28. Oškinis, Liudvikas. Mėlynas aidas: miniatiūros. – Širvintos, 2005. – 36 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.
 29. Paulauskienė V. Anksti užgesęs talentas: Prisiminimai apie kraštietį J. Krūminą. – 1989. – 10 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 30. Paulauskienė, Vanda. Nepelnytai užmirštas kraštietis: Juozo Krūmino 75-osioms metinėms. – 1989. – 12 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1992.
 31. Paulauskienė, Vanda. Nepelnytai užmirštas kraštietis: Juozo Krūmino 75-osioms metinėms. – 1989. – 23 p.: iliustr. – Spausd., rankr. – Širvintų r. VB, 2002.
 32. Rajono literatų kūryba. 1978–1983 m. : [iškarpų aplankas]. – 1983. – 57 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 33. Rajono literatų kūryba: [iškarpų aplankas]. – 1986. – 51 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 34. Širvintų krašto literatų kūryba: [kopijų aplankas]. – 2005–2007. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 35. Skebėra K. Ignas Jurkūnas – Šeinius: Biografinės nuotrupos: Atsimenu ir amžininkai pasakojo. – 1976. – 80 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 36. Spausdintų dalykų sąrašas: literatūros tyrinėtojo V. Aleknos publikacijos. – 1990. – 23 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1992.
 37. Taparauskienė D. Ignas Šeinius: [iškarpų aplankas]. – 2002. – 13 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 38. Taparauskienė D. Kraštiečiai rašytojai: [iškarpos]. – 1994. – 7 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 39. Vaicekauskienė F. Atsiminimai apie Igną Šeinių. – 1980. – 11 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.
 40. Vaicekauskienė F. Ignas Šeinius. – 1986. – 28 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 41. Vėl sugrįžęs: Igno Šeiniaus 100-osioms gimimo metinėms. – 1989. – 40 p. – Mašinr., priedai. – Širvintų r. VB, 1992.
 42. Virginijos Bilotienės kūryba. – 2002. – 5 p. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 43. „Poezijos pavasarių“ svečiai: [kopijų aplankas]. – 1996. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.