REMIENĖ (BAREIKAITĖ) MARIJA-ALIODIJA

(1930-03-29 Musninkuose)

Lietuvių išeivijos JAV veikėja, Musninkų  bažnyčios , Alfonso Petrulio gimnazijos mecenatė. 2010 m., minint Širvintų miesto 535 metų jubiliejų, už lietuvybės puoselėjimą Jungtinėse Amerikos Valstijose, Širvintų krašto garsinimą pasaulio lietuvių bendrijose, už ypatingus nuopelnus ir išskirtinį indėlį Širvintų krašto mokslo, kultūros, visuomenės gyvenimo srityse ir altruistinę veiklą Marijai Remienei suteiktas Širvintų krašto garbės piliečio vardas. Čikagoje Marijai Remienei įteiktas garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ medalis. Parašė knygas: „Atsukant gyvenimo laikrodį atgal“ (2002 m.), „Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę (2009 m.), „JAV lietuvių kultūros keliuose“ (2011 m.), „ Mūsų likimai Amerikoje“(2013 m. ), „Mūsų tėtis“. Didžiojo lietuvių tautos egzodo 75-mečiui“ (2020 m.).