REMIENĖ (BAREIKAITĖ) MARIJA

(1930-03-25 Musninkuose), lietuvių išeivijos JAV veikėja, Musninkų bažnyčios, Alfonso Petrulio gimnazijos mecenatė. Plačiau apie ją žiūrėti A. Vasiliauskienės str. „Apie Mariją Remienę“ (monografijoje „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ (2005. − P. 1183−1193) ).