EIDUKEVIČIUS JUOZAS

EIDUKEVIČIUS  JUOZAS (1904 07 17 – 1997)

Gimė Ožkasvilių k., Šunskų vls. Mokytojas, atsiminimų autorius. 1927 m. paskirtas Širvintų vid. m-klos mokytoju. Čia organizuodavo mokinių vaidinimus. Rašė pjeses, eilėraščius, apybraižas. Jo 4 veiksmų pjesė „Ant tėvynės aukuro“ išspausdinta žurnale „Pavasaris“. Paliko daug atsiminimų. Išleista prisiminimų knyga „Praeities atsiminimai“ (1998). Mirė Prienuose.