Kraštiečiai

Augūnas Romualdas Kęstutis

Bagdonavičius Feliksas-Barsukas

Balsevičius Alfonsas

Baranauskas Antanas

Barbaravičienė-Saveikytė

Barbaravičius Marijonas

Baumyla Viktoras

Bičkauskas Tadas

Binkis Juozas

Biržys Petras

Dalinkevičienė (Jatkauskaitė) Vladislava

Dambrauskas Jonas

Gridziuška Julijanas

Jakubickas Stepas

Jočys Petras

Juodikaitis Kastytis Jeronimas

Juozas Kamarauskas

Kancleris Algirdas

Kanopkaitė Sofija

Kitkevičius (tikr. Kikutis) Antanas

Kybartas Viktoras

Kybartas Vytautas

Klimašauskas Henrikas

Kosakovskis Korvinas Juozapas Antanas

Kolba Zenonas

Krivka Boleslovas

Kronkaitis Jonas

Kunigėlis Stasys

Kvietkauskas Algimantas

Lajauskas Kazimieras

Lajauskas Matas

Logminas Vytautas

Lučinskienė Aldona

Lučiūnas Jonas

Lukoševičiūtė Bronislava

Lukša Albertas

Lukša Leonardas

Mačiuika Antanas

Makačinas Antanas

Malinauskas Povilas

Mažulis Feliksas

Mikšytė Danutė

Minderis Raimondas

Naraškevičius Antanas

Norušis Kęstutis

Pauliukonis Ugnius

Pažūsytė Aldona

Pečiulytė Vida

Penkauskas Algirdas

Perkauskas Česlovas

Pileckienė Emilija

Piškinaitė-Latėnienė Elvyra

Pliateris Gustavas Vilhelmas Gregoras

Remienė (Bareikaitė) Marija

Rutkauskas Romualdas

Sabaliauskas Algirdas

Skorupskas Vladas

Strazdas Jonas

Stonienė Vanda

Šimanskas Petras

Širvinskas Juozas

Švobienė Regina

Tamašauskas Rytas

Tamošiūnas Teodoras

Užkurnys Ipolitas

Vadeikis Bronislovas

Vaivadienė Albina

Vaškevičius Kazys

Verbickas Marius

Vilkevičius Algirdas

Vitkūnas Jonas

Zinkevičienė Joana

Žukas Stepas