ŠIMANSKAS PETRAS

(1937-02-17 Žieveliškių k.), ekonomistas, socialinių mokslų dr. (1977), doc. (1980). Nusipelnęs prekybos darbuotojas (1987), Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino kavalierius (1998). 1946−1957 mokėsi Gelvonų vid. m-kloje. 1957−1960 Vilniaus kooperacijos technikume, 1960−1966 VU Ekonomikos f-te. Studijavo Mokslų kooperacijos i-to aspirantūroje. Išleido kn.: ,,Lietuvos vartotojų kooperacija; problemos ir perspektyvos“ (1988), ,,Vartotojų kooperacija Lietuvoje ir pasaulyje“ (1988), ,,Vartotojų kooperacija dirba Lietuvos žmonėms“ (2001). Parengė daugiau kaip 120 str. Lietuvos ir užsienio periodiniuose leidiniuose, kituose informacijos šaltiniuose.