VILKEVIČIUS ALGIRDAS

(1956-10-13 Musninkuose), pedagogas. 1974 baigė Musninkų vid. m-klą, 1979 – VPI (dabar – VPU). Dirbo įvairiose Pabaisko (Ukmergės r.), Balbieriškio (Prienų r.), Širvintų m-klose. Mokytojavo Musninkų vid. m-kloje. 1997−2000 – Musninkų seniūnas. Vėliau –Musninkų vid. m-klos mokytojas. Laisvalaikiu užsiima tautodaile (medžio drožyba).