TAMOŠIŪNAS TEODORAS

(1952-06-29 Mikailiškio k.),

 Matematikas, vadybos specialistas, socialinių m. daktaras. 1970 baigė Musninkų vid. m-klą, 1975 – VU Matematikos fakultetą. Nuo 1975 dirba Šiaulių pedagoginiame i-te (dabar universitete).  Iki 2000 – matematikos katedros dėstytojas, vėliau – docentas. 1998 apgynė socialinių mokslų (edukologijos krypties) daktaro disertaciją tema „Profesinio ir iki profesinio pedagogų rengimo sąveika“. Paskelbęs apie 90 mokslinių straipsnių lietuvių ir užsienio kalbomis. Skaitė apie 40 pranešimų mokslinėse konferencijose Berlyne, Minske, Latvijoje ir kitur. 1984−2000 dirbo Pedagogikos fakulteto prodekanu. Nuo 2001 – Vadybos katedros docentas. Parašė monografiją „Darnaus industrinių zonų vystymosi vertinimas“ ( su kitais, 2010 m.), mokslo studiją „Viešasis valdymas: koncepcijos ir dimensijos“  (su kitais, 2013 m.), metodines priemones „Projektų metodas ugdymo praktikoje“ (1999 m.), „Taikomųjų tyrimų organizavimas“ (su kitais, 2008 m.), vadovėlį aukštosioms mokykloms „Prognozavimas ir strateginis valdymas“ (2009 m.).