BALSEVIČIUS ALFONSAS

Balsevičius Alfonsas (1925−2011-11-20) – medikas, kraštotyrininkas.

Mokėsi Janionių  prad. m-kloje, 1939 baigė 5 skyrius. 1944 įstojo į partizanų būrį, turėjo slapyvardį Vamzdis. 1947 suimtas ir nuteistas 10 metų lagerio. Iki 1957 kalintas ir laikytas tremtyje (Vorkutoje). Grįžęs į Lietuvą, 1957−1999 dirbo Širvintų poliklinikos fluorografijos kabinete. 1962−1966 neakivaizdžiai mokėsi ir baigė Kauno medicinos m-klą. 1978 jam suteiktas SSSR Sveikatos ministerijos žymūno vardas. Gyveno Širvintose. Parengė kraštotyros darbus: „Padavimas apie Širvintų miestą“, „Pro debesų plyšį į Širvintas pažvelgus“, „Pro debesų plyšį į Širvintas pažvelgus. Žemėlapiai“, „Kai naktis su diena susimaišo“, „Pamusių kaimo istorija“, „Prisiminimai“, „Medicininio gyventojų aptarnavimo Širvintų rajone vystymasis ir jo ypatumai“, „Vestuvės, vestuvės…“, „Kaimo auksarankis: apie Joną Zdanauską“, „Alfonso Balsevičiaus eilėraščiai“, „Apie ką ošia Paširvinčio medžiai“, „Prisiminimai apie Pamusių kaimą“. Mirė 2011 metais, nesulaukęs savo eilėraščių rinkinio. Eilėraščių rinkinys „Eilėraščiai“ išleistas 2012 metais.