BALSEVIČIUS ALFONSAS

(1925−2011-11-20)

Medikas, kraštotyrininkas. Mokėsi Janionių  prad. m-kloje, 1939 baigė 5 skyrius. 1944 įstojo į partizanų būrį, turėjo slapyvardį Vamzdis. 1947 suimtas ir nuteistas 10 metų lagerio. Iki 1957 kalintas ir laikytas tremtyje (Vorkutoje). Grįžęs į Lietuvą, 1957−1999 dirbo Širvintų poliklinikos fluorografijos kabinete. 1962−1966 neakivaizdžiai mokėsi ir baigė Kauno medicinos m-klą. 1978 jam suteiktas SSSR Sveikatos ministerijos žymūno vardas. Gyveno Širvintose. 2011 metais mirė, nesulaukęs savo eilėraščių rinkinio. Eilėraščių rinkinys išleistas 2012 metais.