MALINAUSKAS POVILAS

(1949-11-14 Pociūniškių k.), biologijos mokytojas, tautodailininkas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys (1986). 2005 suteiktas meno kūrėjo statusas. Mokėsi Špokiškių prad. m-kloje, Bagaslaviškio ir Gelvonų vid. m-klose. 1968 baigęs mokyklą, tarnavo sovietų armijoje. Drožinėti pradėjo Čiobiškyje. 2002 Čiobiškyje įsigijo žemės sklypą kūrybinėms dirbtuvėms. 2005 įkūrė ,,Malinauskų taką“, kuriame yra apie 70 visokių dydžių įvairios tematikos skulptūros darbų. Iš viso yra sukūręs 46 kryžius, apie 16 koplytstulpių, daug mažesnių darbų. Su žmona Liudmila užaugino sūnus Andrių ir Povilą. Povilas jau taip pat yra tautodailininkas.